Kubertavičius Petras


[1879 06 22 Vartuose (Lazdijų r.) – 1964 02 14 Vilniuje; palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse], aktorius.

1919–1964 m. gyveno Kaune.

1919 m. su J. Vaičkaus Skrajojamuoju teatru atvyko į Kauną ir vaidino pagrindinius vaidmenis dar Vilniuje sukurtuose spektakliuose. Šiam teatrui prisijungus prie K. Glinskio teatro studijos, 1920 12 19 Kaune susikūrė Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidykla. P. Kubertavičius vienas iš pirmųjų pasirašė darbo sutartį.
1920–1952 m. ir 1959–1963 m. buvo vienas pagrindinių Kauno dramos teatro aktorių. 1929 m. sukūrė legendinį vaidmenį V. Krėvės dramoje „Šarūnas“, scenoje talentingai perteikė kaimo žmonių charakterius (A. Vienuolio „Prieblandoje“, V. Krėvės „Žentas“, J. Baltušio „Gieda gaideliai“ ir kt.). 1952–1959 m. aktorius dirbo Kauno jaunojo žiūrovo teatre, vėliau grįžo į Valstybinį dramos teatrą. Per visą kūrybinį laikotarpį sukūrė apie 200 vaidmenų.
1936–1947 m. buvo Vaidybos studijų pedagogas ir režisierius. Kauno valstybiniame dramos teatre pastatė J. Grušo „Tėvą“ (1944), K. Inčiūros „Gimtąją žemę“ (1943), J. Baltušio „Gieda gaideliai“ (1948, 1958), R. Blaumanio „Sūnų palaidūną“ (1957) ir kt.
1935 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. 1945 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas.
[1958 m.] Kauno valstybinio dramos teatro (dab. Nacionalinis Kauno dramos teatras, Laisvės al. 71) fojė pastatytas jo bronzinis biustas (skulptorius Antanas Aleksandravičius).
Apie jį išleista: „Lietuvos TSR nusipelniusio artisto Petro Kubertavičiaus 40 metų sceninio darbo jubiliejus“ (Kaunas, 1958), Antano Vengrio monografija „Petras Kubertavičius“ (Vilnius, 1970).

  • 1987 m. centre, ant namo I. Kanto g. 21 atidengta atminimo lenta. 2007 m. atidengta nauja: „Šiame name gyveno žymūs aktoriai: 1936–1940 m. Petras Kubertavičius / 1936–1973 m. Antanina Vainiūnaitė-Kubertavičienė“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. „Vienas žymiausių mūsų dramos menininkų Petras Kubertavičius…“ / Vaižgantas. – Rubrika: Mūsų menininkai // Tėvynės balsas. – 1922, bal. 7 (Nr. 40), p. 2.
  2. Aktorius Petras Kubertavičius // Petras Kubertavičius / Antanas Vengris. – Vilnius, 1970. – P. 15.
  3. Petras Kubertavičius. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 172–173.
  4. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33.
  5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  6. Petras Kubertavičius // Lietuvių teatro istorija. – Kn. 2. – 2002, p. 346–349.
  7. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 05 09 įsakymas Nr. A-1554.
  8. Virtuali paroda „Aktoriui Petrui Kubertavičiui – 120“. – Prieiga per internetą: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/aktoriui-petrui-kubertaviciui-120/exh-28 [2023 03 28]
  9. Nuotrauka. Petras Kubertavičius. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/130000004376418?s_id=QcYLMskiut6lYb1s&s_ind=9&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 28]