Kumpis Juozas


[1901 02 17 Šiauliuose – 1920 10 10 Varėnoje], savanoris, karo lakūnas, leitenantas.

1919–1920 m. gyveno Kaune.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, iš Rusijos grįžo į Lietuvą. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, mokėsi Kauno aviacijos mokykloje. Ją baigė leitenanto laipsniu ir buvo paskirtas Aviacijos dalies 1-osios oro eskadrilės lakūnu.
Dalyvavo kovose su lenkų okupantais. 1920 10 04 6 lėktuvų būrys turėjo surasti Varėnos stotyje į lenkų apsuptį patekusį šarvuotą traukinį „Gediminas“ ir jį sunaikinti. Bombardavimo metu J. Kumpis buvo sužeistas į galvą, jo pilotuojamas lėktuvas LVG C. VI nukrito. Sunkiai sužeistas leitenantas su žvalgu J. Pranckevičiumi pateko į lenkų nelaisvę. Po savaitės J. Kumpis mirė nuo žaizdų Varėnos ligoninėje. Palaidotas gimtuosiuose Šiauliuose.
Po mirties apdovanotas 1-ojo laipsnio Vyties kryžiumi su kardais, 1930 m. – Savanorių medaliu.

 • 1934 m. leitenanto J. Kumpio vardu pavadinta gatvė (pavadinimas panaikintas 1946 m.). 1990 m. Aleksoto mikrorajone buvusiai V. Čkalovo gatvei grąžintas J. Kumpio vardas.
 • 2000 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132) atidengta atminimo lenta: „Av. ltn. Juozas Kumpis 1901 II 17–1920 X 10 Karo lakūnas, pirmasis žuvęs Nepriklausomybės oro kovose“ (architektas Algimantas Mikėnas).
Literatūra ir šaltiniai:
 1. A.†A. lakūnas leit. Juozas Kumpis : [1901–1920: nekrologas] / Mokslo draugas // Laisvė. – 1920, spal. 21 (Nr. 218), p. 1.
 2. Leit. Juozas Kumpis. – Parašas: Pr. V. // Ateitis. – 1924, Nr. 3, p. 149.
 3. Kauno miesto Tarybos 1934 06 07 nutarimas Nr. 726.
 4. Kauno miesto DŽDT VK 1946 12 12 nutarimas Nr. 638.
 5. Kauno miesto mero 1990 08 16 potvarkis Nr. 246.
 6. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 7. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
 8. J. Kumpio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 95.
 9. Kumpis Juozas. – Iliustr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 4. – 2004, p. 311.
 10. Kumpis Juozas : [1901 02 17–1920 10 10]. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – T. 3, K – L. – 2011, p. 471–477.
 11. Nuotrauka, portretinė. Karo lakūnas ltn. Juozas Kumpis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/190000035242333?s_id=NEc5v40tOR5vp6aK&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS [2023 03 28]