Kupčinskas Juozas


[1906 03 25 Parausiuose (Vilkaviškio r.) – 1971 01 26 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1975 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptorė Dalia Palukaitienė, architektas Alfredas Paulauskas], gydytojas-terapeutas, medicinos mokslų daktaras.

1924–1941 m., 1944–1971 m. gyveno Kaune.

1924 m. įstojo į Lietuvos universiteto Gamtos, matematikos ir biologijos skyrių. 1928 m. perėjo į trečiąjį Medicinos fakulteto kursą. 1933 m. gavo medicinos gydytojo diplomą ir beveik 5-erius metus dirbo Vidaus ligų katedros jaunesniuoju asistentu. 1934 m. priimtas į Kauno medicinos draugiją. 1934–1935 m. tobulinosi Paryžiuje. 1937 05 11 apgynė pirmąją Lietuvoje disertaciją iš vidaus ligų. 1938 m. išrinktas vyresniuoju asistentu. 1940 m. suteikiamas mokslinis docento vardas, nuo 1941 m. sausio mėnesio tapo Kauno universiteto Vidaus ligų katedros profesoriumi. 1941 m. pašalintas iš pareigų, įsidarbino Vilniaus tuberkuliozės sanatorijoje.
1944 m. buvo Vidaus ligų katedros vedėjas ir Kauno universiteto prorektorius, 1946–1950 m. – rektorius. Pertvarkius universitetą, 1951–1953 m. buvo pirmasis Kauno medicinos instituto (KMI) direktorius ir Vidaus ligų katedros vedėjas, nuo 1954 m. iki mirties – Fakultetinės terapijos katedros vedėjas.
Jo iniciatyva 1948 m. atkurta Kauno miesto terapeutų mokslinė draugija, kuriai vadovavo visą gyvenimą. Jam vadovaujant, apgintos 34-ios kandidatinės ir 8-ios daktarinės disertacijos.
J. Kupčinskas sukūrė reumatologų mokyklą, tuberkuliozės diagnostikos ir efektyvius reumato gydymo būdus, nagrinėjo ir suklasifikavo alergijos reiškinius. Už tai apdovanotas respublikine premija.
Paskelbė 88 darbus, skirtus reumatologijai, 30 – alergologijai, 20 – širdies ir kraujagyslių patologijai, 32 – virškinamojo trakto ligoms. Vienas ir su bendraautoriais parašė 17 monografijų ir vadovėlių: „Reumato etiologijos ir patogenezės klausimu“ (1937), „Apkrečiamos ligos“ (1941), „Plaučių tuberkuliozė“ (1948), „Širdies ir kraujagyslių susirgimai“ (1960), „Medikamentinė alergija“ (1968, su B. Vasiliausku), „Vidaus ligos“ (1967, 1973, su kitais). Dalis jo darbų publikuoti įvairiomis užsienio kalbomis. Su bendradarbiais yra dviejų atradimų autorius.
Apdovanotas keliais ordinais ir medaliais. 1966 m. paskirta respublikinė premija, suteiktas nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas.
Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje saugomas Vlado Karatajaus tapytas nusipelniusio gydytojo portretas.
Išleistas straipsnių rinkinys „Juozas Kupčinskas“ (Vilnius, 1983).

 • 1976 m. centre, ant namo M. Dobužinskio g. 5 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1957–1971 metais gyveno LTSR nusipelnęs mokslo veikėjas, prof., medicinos mokslų daktaras Juozas Kupčinskas / Istorijos paminklas“.
 • 1986 m. Kauno medicinos universiteto klinikų centriniuose rūmuose (Eivenių g. 2), II aukšte, prie įėjimo į Nefrologijos ir reumatologijos kliniką, atidengtas bareljefas (skulptorė Dalia Palukaitienė) su įrašu: „Šioje klinikoje 1944–1971 m. dirbo Lietuvos TSR nusipelnęs mokslo veikėjas, profesorius, med. mokslų daktaras Juozas Kupčinskas“.
 • 2007 03 08 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bibliotekos ir informacijos centro (Eivenių g. 6) III aukšte esanti skaitykla pavadinta prof. J. Kupčinsko vardu. Ant sienos – lenta su užrašu: „Prof. Dr. Juozas Kupčinskas (1906 03 25–1971 01 26) mokslininkas, pedagogas, gydytojas. 1947–1951 Kauno valstybinio VDU rektorius, 1951–1953 KMU direktorius. Lietuvos reumatologijos mokyklos kūrėjas, Valstybinės mokslo premijos laureatas (1966)“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Lietuvos KP CK ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr. 259.
 2. Šviesi devyniasdešimties metų sukaktis / Alfredas Žiugžda. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Medicina. – T. 32, Nr. 3 (1996), p. 201–208.
 3. Kupčinskas Juozas. – Portr. // Mūsų gydytojai / [redakcinė kolegija: Gintautas Česnys … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos gydytojų s-ga, 1998. – P. 143.
 4. Kauno medicinos universiteto biblioteka ir sveikatos mokslų informacijos centras. – [Kaunas, 2007]. – 1 lankstinys [6 p.]: iliustr.
 5. Kauno medicinos universiteto atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 7. Lietuvos reumatologijos mokslinės mokyklos įkūrėjas ir vadovas / Ona Voverienė. – Iliustr. // Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – P. 278–286.
 8. Juozas Kupčinskas. – Iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 79–81.