Kuzmickis Zigmas


[1898 03 10 Rembove (Lenkija) – 1976 07 30 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, literatūrologas.

1919–1937 m., 1941–1976 m. gyveno Kaune.

1919 11 20 baigė buhalterijos ir kooperacijos kursus prie Švietimo ministerijos. 1920–1921 m. Lietuvos kariuomenėje dirbdamas raštininku-vertėju. Lankė J. Jablonskio lietuvių kalbos kursus ir apsisprendė tapti lietuvių kalbos mokytoju. 1922–1926 m. studijuodamas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, 1924–1933 m. „Aušros“ gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą, psichologiją ir logiką. 1933–1937 m. – Švietimo ministerijos inspektorius, dėstytojavo keliuose Lietuvos pedagoginiuose institutuose. 1941–1943 m. buvo VIII-osios (dab. „Saulės“) gimnazijos direktorius. 1943 m. pervestas dirbti į IX-ąją (dab. Jėzuitų) gimnaziją. 1946–1950 m. – Kauno universitete, 1951–1971 m. Kauno politechnikos institute dėstė lietuvių ir rusų kalbas, lietuvių literatūros istoriją. Organizavo lituanistų kursus, juose skaitė lietuvių literatūros mokymo metodikos kursą.
1926 m. redagavo dienraščio „Lietuva“ priedą „Iliustruotoji Lietuva“, 1927 m. almanachą „Gubos“. Išleido vadovėlius: „Lietuvių kalbos sintaksė (1930), „Lietuvių literatūra“, 5 d. (1931–1934), „Lietuvių skaitymai vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms (1932), „Lietuvių kalbos gramatika“ (1933), „Mokyklos skaitymai“ (1937). Periodiniuose leidiniuose publikavo straipsnius lietuvių literatūros istorijos, kalbos, pedagogikos ir kt. klausimais. Parašė lietuvių kalbos rašybos vadovėlį (su J. Talmantu ir A. Kalniumi, 1938), straipsnių apie J. Jablonskį, P. Vaičaitį ir kt. Išvertė V. Bielinskio raštus. Yra parašęs vaizdelių, humoreskų, pasakėčių.
1966 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją.
1933 02 16 apdovanotas Gedimino ordino 4-ojo laipsnio garbės ženklu.
Teresė Bukauskienė ir Ramutis Karmalavičius serijoje „Mokslo žmonės“ išleido knygelę „Zigmas Kuzmickis“ (Kaunas, 1991). Išleista Z. Kuzmickio knyga „Tikėjęs gimtuoju žodžiu: iš kūrybinio palikimo“ (Kaunas, 1991), Paulės Mikelinskaitės „Z. Kuzmickis: bibliografija, 1921–1997: 100-osioms gimimo metinėms“ (Kaunas, 1998) bei jam skirtas lankstinukas.

 • 1990 07 30 miesto centre, prie namo V. Putvinskio g. 41 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys): „Šiame name nuo 1972 m. gyveno ir 1976 m. mirė pedagogas, literatūrologas Zigmas Kuzmickis“.
 • 1993 m. Žemuosiuose Šančiuose buvusiai Garažo gatvei suteiktas jo vardas.
 • 1995 05 26 išeivių Linartų padovanotame name Raseinių g. 26 atidaryta Zigmo Kuzmickio vardo biblioteka-muziejus. Pirmajame pastato aukšte įsikūrė Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialas, o antrajame – literatūrologo memorialinis muziejus. Jame kabo Alfonso Janulio sukurtas J. Kuzmickio bareljefas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto tarybos kultūros ir švietimo nuolatinės komisijos 1992 03 09 sprendimas Nr. 11.
 2. Kauno miesto mero 1993 03 30 potvarkis Nr. 381.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Jauniausias muziejus Kaune? / Vilius Litvinavičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 1996, saus. 19, p. 3, 4.
 5. Zigmas Kuzmickis : bibliografija, 1921–1997 : [pedagogas, literatūrologas] : 100-osioms gimimo metinėms / Kauno technologijos universitetas. – Kaunas : Technologija, 1998. – 31, [1] p.
 6. Z. Kuzmickio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 95–96.
 7. Iki paskutinio atodūsio gyvenęs lietuvių kalba / Vilius Litvinavičius. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2005, geg. 26, p. 4.
 8. Visas gyvenimas Lietuvos švietimui. – Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/08/17/atmi_02.html [2010 08 16]
 9. Kuzmickas (Kuzmickis) Zigmas (Zigmantas) : [1898 03 10–1976 07 30]. – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 9. – Vilnius : Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, 2013, p. 321.
 10. Nr. 41 (buv. Vienybės a. 10). – Iliustr. – Bendroji str. antr.: Pastatų istorijos // Vlado Putvinskio gatvė: istoriniai faktai ir atsiminimai / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Kaunas : [s.n.], 2020. – P. 44.
 11. V. ir I. Linartų namas. – Prieiga per internetą: https://modernizmasateiciai.lt/v-ir-i-linartu-namas-dab-z-kuzmickio-biblioteka/ [2023 03 30]