Laužikas Jonas


[1903 09 23 Dūbliškiuose (Kupiškio r.) – 1980 12 10 Vilniuje], profesorius, pedagogas, visuomenės veikėjas.

1924–1940 m., su pertraukomis, gyveno Kaune.

Nuo 1924 m. Lietuvos universitete studijavo pedagogiką, psichologiją ir istoriją. Pragyvenimui ir mokesčiams už mokslą užsidirbdavo mokytojaudamas Pasvalio, Pilviškių mokyklose, mokytojų kursuose. Už neleistiną ir nepalankią tuometinei valdžiai veiklą keliskart suimtas, atleistas iš mokytojo pareigų. Po arešto tęsė studijas ir dirbo V. Kudirkos liaudies universitete Kaune. 1929 m. baigęs Lietuvos universitetą, valstybinės vietos gauti negalėjo. Tobulinosi Ciuricho, Vienos, Hamburgo universitetuose, taip pat Šveicarijoje, Austrijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje. 1938–1940 m. Ciuricho universitete tęsė studijas ir apgynė filosofijos daktaro disertaciją.
1931 11 01–1938 11 10 vadovavo jo rūpesčiu ir pastangomis Kaune įkurtai pirmajai Lietuvoje pagalbinei mokyklai. Taip pat jo iniciatyva 1938–1940 m. prie Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto organizuoti specialiosios pedagogikos kursai. 1939–1940 m. dirbo 17-osios pradinės mokyklos mokytoju.
Grįžęs į okupuotą Lietuvą, paskirtas Vilniaus pedagoginio instituto direktoriumi.
Parašė monografijų, kelis šimtus mokslinių straipsnių, pranešimų, tezių bendrosios ir specialiosios pedagogikos, psichologijos ir kt. klausimais. Bendradarbiavo leidiniuose „Kultūra“, „Mokykla ir gyvenimas“, „Mokykla ir visuomenė“.
1968 m. pripažintas Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos (LSSR) nusipelniusiu mokslo veikėju.
Išleista: J. Vaitkevičiaus „Jono Laužiko gyvenimas, veikla ir idėjos“ (Kaunas, 1988), straipsnių rinkinys „Jonas Laužikas : asmenybė ir darbai“ (Kaunas, 1991), Jono Laužiko „Rinktiniai raštai“ (Kaunas, 1993–1997, 3 t.), „Jis taip ir nepaseno : profesoriaus Jono Laužiko gimimo 95-mečiui“ (1998, Vilnius), M. Barkauskaitės, J. Dautaro ir J. Račkausko „Jono Laužiko pedagoginis palikimas : minint gimimo 100-metį“ (Chicago, 2004), „Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir dabartis : respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2003 m. gegužės 15 d.“ (Šiauliai, 2004).

  • 2010 09 16 Kauno 1-ajai specialiajai mokyklai (Tunelio g. 41) suteiktas Jono Laužiko vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Ypatingojo ugdymo pradininkas Lietuvoje / Virginija Žilėnienė // Dialogas. – 2003, rugpj. 29, p. 7.
  2. Minint profesoriaus Jono Laužiko 100-ąsias gimimo metines : Jonas Laužikas : pedagogas, mokslininkas, asmenybė / Virginija Ozolaitė. – Schem. – Santr. angl. – Bibliogr.: 12 pavad. // Specialusis ugdymas. –  2003, Nr. 2(9), p. 7–10.
  3. Paskutinis prieškario nepriklausomos Lietuvos tautinės mokyklos teoretikas : apie pedagogą prof. habil. dr. Joną Laužiką / Ona Voverienė. – Portr. // Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – P. 313–319.
  4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 09 16 sprendimas Nr. T-524.
  5. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2010, rugs. 25, p. 8.
  6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 09 12 sprendimas Nr. T-624.
  7. Jonas Laužikas – neįgaliųjų „mokslinimo ir auklėjimo“ pradininkas Lietuvoje / Marijona Barkauskaitė, Vilius Šadauskas. – Iliustr., lent., schem. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. // Pedagogika. – T. 129, Nr. 1 (2018). – [2018], p. 61–76.
  8. Jonas Laužikas – specialiosios pedagogikos Lietuvoje pradininkas. – Prieiga per internetą: https://www.lsim.lt/wp-content/uploads/2020/04/Jonas_Lauzikas.pdf. [2023 04 03]
  9. Kauno Jono Laužiko mokykla. – Prieiga per internetą: https://jonolauziko.kaunas.lm.lt/ [2023 04 03]