Lazdynų Pelėda, tikr. Ivanauskaitė-Lastauskienė Marija


[1872 06 01 Šiauliuose – 1957 07 19 Kaune; palaidota Petrašiūnų kapinėse, 1959 m. pastatyto antkapinio biusto dailininkas J. Burneika, architektas V. Gabriūnas], prozininkė.

1938–[1941], 1948–1957 m. gyveno Kaune.

Mokėsi namuose pas tėvą. Būdama 17-os metų eilėraščius pradėjo kurti lenkiškai. Lietuvių spaudai paskatino rašyti sesuo ir Povilas Višinskis. Rašė lenkiškai, o į lietuvių kalbą jos raštus vertė sesuo Sofija. Šie darbai buvo skelbiami bendru abiejų seserų slapyvardžiu – Lazdynų Pelėda. Po sesers mirties (1926 m.) Marija rašė lietuviškai, išleido kelias knygas tuo pačiu pseudonimu.
Lazdynų Pelėda – unikalus reiškinys lietuvių literatūros istorijoje. Dvi seserys Ivanauskaitės – Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė – XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmoje pusėje savo prozos kūrinius – apsakymus, apysakas, romanus – pasirašydavo ir leido bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Kai kurių Lazdynų Pelėdos kūrinių autorystė visiškai nenustatyta.
1938 m. M. Lastauskienė persikėlė gyventi į Kauną, kur aktyviai dirbo literatūrinį darbą. Nuo 1948 m. iki mirties gyveno Kaune, K. Donelaičio g. 56B. Šiame bute dažnai svečiuodavosi rašytojai Ieva Simonaitytė, Adomas Lastas, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius ir kiti.
M. Lastauskienė parašė romanus „Šviesuliai ir šešėliai“ (1925 išspausdinta laikraštyje „Klaipėdos žinios“), „Praeities šmėklos“ (1996), apysakas „Auka“ (1907), „Radybos“ (1930), „Šiaurės sostinėje“ (1955; 1972) ir daugelį kitų literatūrinių kūrinių.
[1950] m. suteiktas Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos (LSSR) nusipelniusios meno veikėjos vardas.
Nemaža rašytojos kūrybinio palikimo dalis ir autentiški dokumentai saugomi Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.

  • 1967 m. prie namo K. Donelaičio g. 56B (dab. V. Putvinskio g. 39) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1948–1957 m. gyveno rašytoja Marija Lastauskienė-Lazdynų Pelėda“. Lenta pavogta. 2021 m. lapkričio mėnesį atstatyta.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Kauno miesto LDT VK 1965 12 08 sprendimas Nr. 712.
  3. Viskas mena rašytoją / J. Pastarnavičius. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1968, lapkr. 13.
  4. Lazdynų Pelėda / O. Girčytė- Maksimavičienė // Įžymios Lietuvos moterys : XIX a. antroji pusė – XX a. pirmoji pusė/ parengė Dalia Marcinkevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla, 1997. – P. 85–92.
  5. Lazdynų Pelėda: rašytojos seserys / Viktorija Daujotytė. – Bibliogr. išnašose // Parašyta moterų / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Alma littera, 2001. – P. 151–180.
  6. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2021 11 17].
  7. Nesudegintos ant laužo / Dalia Tamošauskaitė. – Iliustr. – Rubrika: Gintaro lašai // Durys. – 2022, Nr. 8 (rugpjūtis), p. 55–56.
  8. Nuotrauka. M. Lastauskienė-Lazdynų Pelėda skaito. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/443243641?s_id=2cUs804CEQdPlTrw&s_ind=35&valuable_type=EKSPONATAS [2023 04 01]