Lozoraitis Stasys (jaunesn.)


[1924 08 02 Berlyne – 1994 06 13 Vašingtone, palaidotas Putname (JAV); 1999 06 15 perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse, 1999 m. pastatyto antkapinio paminklo skulptorius Juozas Šlivinskas, architektas Algis Mikėnas, Birutė ir Juozas Poniškaičiai], diplomatas, visuomenės veikėjas.

1932–1939 m. gyveno, 1992–1993 m. lankėsi Kaune.

1935–1939 m. mokėsi Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje Kaune.
1943–1991 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto, 1983–1991 m. – Lietuvos pasiuntinybės patarėjas Vašingtone. 1991 m. JAV, vėliau Italijoje ėjo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus pareigas.
1992 m., po 53 metų, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) kvietimu aplankė Lietuvą. 1992 02 16, universiteto 70-ies metų įkūrimo proga, jam įteikti VDU garbės daktaro žymenys.
1993 m. diplomatas buvo vienas iš kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidento postą. Kaune laimėjęs daugumos simpatijas, buvo vadinamas Lietuvos Vilties ir Garbės Prezidentu.
1995 m. sukurtas muzikinis kūrinys „Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis“ (kompozitorius Osvaldas Balakauskas), skirtas atlikti mecosopranui, chorui ir kameriniam orkestrui. 1996 m. apie diplomatą sukurtas filmas „Vilties prezidentas“ (režisierius, scenarijaus autorius Vytautas V. Landsbergis). 1998 m. serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas bendras 0,90 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė), skirtas Lozoraičiams.
1999 m. (po mirties) apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu.
2003 m. Vytautas Landsbergis parašė „Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų“ (Vilnius, 2003). 2015 m. išleista knyga „Gyvenimas – Lietuva : Daniela ir Stasys Lozoraičiai“ (Vilnius).

 • 1991 09 18 suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
 • 1994 09 22 suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
 • 1994 10 29 Kryžių kalnelyje, prie VI-ojo forto (K. Baršausko g. 101) pastatytas medinis koplytstulpis: „Šis koplytstulpis teprimena lietuvių tautai Viešpaties siųstą prezidentą ambasadorių Stasį Lozoraitį“ (tautodailininkas Leonas Reveltas, Pranas Peleckis, architektė Birutė Poniškaitienė).
 • 1994 m. Žaliakalnio mikrorajono Darželio gatvė pavadinta S. Lozoraičio vardu. 1995 m. viena iš Garliavos gatvių pavadinta jo vardu.
 • 1995 02 16 ant buvusių Ministrų rūmų pastato (K. Donelaičio g. 58) atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1935–1939 m. gyveno Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, okupacijos metais Lietuvos diplomatijos vadovas užsienyje Stasys Lozoraitis (mirė 1983 m. Romoje) ir jo sūnus Lietuvos ambasadorius Vašingtone ir Romoje, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Stasys Lozoraitis (mirė 1994 m. Vašingtone)“. 2000 04 28, buvusiame S. Lozoraičio vyresniojo darbo kabinete, atidarytas Stasio vyresniojo ir Stasio jaunesniojo Lozoraičių muziejus. 2010 02 11 dalis ekspozicijos perkelta į I-ame aukšte esančią VDU istorijos menę, likusi – į fondus.
 • 1996 09 08 greta pastato K. Donelaičio g. 58 esančiame skverelyje atidengtas paminklas (skulptorius Juozas Šlivinskas; architektas Algis Mikėnas, Birutė ir Juozas Poniškaičiai).
 • 1998 m. Lietuvos žurnalistų draugija įsteigė Stasio Lozoraičio publicistikos premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.
 • 1998 m. Kauno 12-ajai vidurinei mokyklai (A. Stulginskio g. 61) suteiktas S. Lozoraičio vardas. 1999 m. mokyklos muziejuje įkurta S. Lozoraičio memorialinė ekspozicija. 2007 m. skulptoriaus Juozo Šlivinsko iniciatyva mokykloje atidengtas Stasio Lozoraičio bareljefas su atminimo lenta. 2017 m. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla reorganizuota prijungiant ją prie Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos (Demokratų g. 36).
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1994 06 30 potvarkis Nr. 466.
 2. Kauno miesto mero 1994 11 24 potvarkis Nr. 788.
 3. Paminklas Stasiui Lozoraičiui Vilties skverelyje / Pranas Abelkis // Savivaldybės žinios. – 1996, rugs. 13, p. 1.
 4. Vilties prezidento atminimui / Birutė Garbaravičienė, Stasys Jokūbaitis, Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, spal. 31, p. 1–2.
 5. Atminties koplytstulpis Kauno vilties ir garbės Prezidentui / Neringa Jonušaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1994, spal. 31, p. 1–2.
 6. Istorija, besibeldžianti į nūdieną. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, vas. 17, p. 1, 2.
 7. Kauno miesto valdybos 1998 11 17 sprendimas Nr. 1105.
 8. 12-ajai vidurinei mokyklai suteiktas garbingas Stasio Lozoraičio vardas / Danutė Marcinkevičienė // Kauno žinios. – 1998, lapkr. 20, p. 2
 9. Kaune įkurtas Lozoraičių muziejus / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, bal. 29, p. 2.
 10. Įamžino atminimą / Mantas Tomkūnas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, rugs. 3, p. 4.
 11. Lozoraičių muziejus: klaustukai ir abejonės / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, vas. 9, p. 1, 2–3.
 12. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 03 28 sprendimas Nr. T-174.
 13. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 05 23 sprendimas Nr. T-315.
 14. Miesto Garbės piliečiai. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/ [2020 01 07]
 15. [Diplomatas Stasys Lozoraitis] : [negatyvas]. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C160000535092 [2023 04 03]