Lozoraitis Stasys (vyresn.)


[1898 09 05 Kaune – 1983 12 24 Romoje (Italija); 1998 11 10 perlaidotas Petrašiūnų kapinėse], diplomatas.

[1912–1914], 1919–1923, 1932–1939 m. gyveno Kaune.

Kaune baigė keturias gimnazijos klases. 1919–1923 m. buvo Ministrų kabineto kanceliarijos viršininkas, reikalų vedėjas, 1932 m. – Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius. 1934–1938 m. – Užsienio reikalų ministras. Turėjo autoritetą tarp Tautų Sąjungos vadovų ir politikų.
Nuo 1939 m. – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje. Lietuvos labui dirbo Romoje daugiau kaip 44 metus, turėjo pasaulinį diplomato autoritetą. 1935 m. išrinktas Paryžiaus tarptautinės diplomatinės akademijos nariu.
1998 m. serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas bendras 0,90 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė), skirtas tėvui ir sūnui Lozoraičiams.
1999 m. apie vyresnįjį S. Lozoraitį sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvos diplomatijos šefas“ (režisierius ir scenarijaus autorius Vytautas Žalys ir Juozas Sabolius), 2018 m. – dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Stasys Lozoraitis“ (režisieriai Alvydas Šlepikas, Laura Paukštė).
2012 m. išleista Astos Petraitytės-Briedienės knyga „Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lozoraitis (1940–1983)“.

 • 1995 02 16 prie pastato K. Donelaičio g. 58 atidengta memorialinė lenta su dviem bareljefais (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1935–1939 m. gyveno Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, okupacijos metais Lietuvos diplomatijos vadovas užsienyje Stasys Lozoraitis (mirė 1983 m. Romoje) ir jo sūnus Lietuvos ambasadorius Vašingtone ir Romoje, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Stasys Lozoraitis (mirė 1994 m. Vašingtone)“. 2000 04 28, šiame pastate buvusiame S. Lozoraičio vyresniojo darbo kabinete, atidarytas Lozoraičių memorialinis muziejus. 2010 02 11 dalis ekspozicijos perkelta į I aukšte esančią Vytauto Didžiojo universiteto istorijos menę, likusi – į fondus.
 • 2016 02 15 įkurta S. Lozoraičio senjorų akademija (SLSA).
 • 2017 m. miesto centre, ant namo V. Putvinskio g. 12 įrengta grupinė memorialinė lenta: „Šiame name yra gyvenę pirmosios Lietuvos respublikos valstybės ir mokslo veikėjai: prof. Zigmas Žemaitis, Stasys Lozoraitis (vyresnysis), prof. Juozas Tonkūnas, Antanas Tumėnas, Magdalena Avietėnaitė“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1994 11 24 potvarkis Nr. 788.
 2. Istorija, besibeldžianti į nūdieną. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, vas. 17, p. 1, 2.
 3. Apie Lietuvos diplomatą / Daiva Dailidaitė. – Portr. // Dienovidis. – 1999, Nr. 6, p. 19.
 4. Kaune įkurtas Lozoraičių muziejus / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, bal. 29, p. 2.
 5. Stasys Lozoraitis /1898–1983/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 200–201.
 6. Universiteto istorijos menė: žengtas tik pirmasis žingsnis / Raimonda Mikalčiūtė. – Iliustr. // 15 min. – 2010 vas. 12, p. 3.
 7. Lozoraičių muziejus: klaustukai ir abejonės / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, vas. 9, p. 1, 2–3.
 8. Lozoraičių šeimos biblioteka / Eglė Dikavičienė. – Iliustr. – Pab. Pradžia Nr. 5. – Bibliogr.: 4 pavad. – Turinys: Lozoraičių šeimos bibliotekos komplektavimas ; Autorių dovanotos knygos ; Kitų asmenų dovanos ; „Priglaustos“ kitų asmenų knygos ; Kiti šaltiniai ; Lozoraičių bibliotekos vertė ; Išvados // Tarp knygų. – 2016, Nr. 6 (birželis), p. 19–22.
 9. Akademijoje – senjorų mokslo metų pradžia / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, rugs. 30, p. 3.
 10. Lozoraitis Stasys : XVI, XVII, XVIII vyriausybių užsienio ministras / Mindaugas Tamošaitis. – Portr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas / Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. – P. 255–259.
 11. Nr. 12 (buv. 6) / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Iliustr. – Bendroji str. antr.: Pastatų istorijos // Vlado Putvinskio gatvė: istoriniai faktai ir atsiminimai / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Kaunas : [F. Zinevičius], 2020. – P. 18.
 12. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija [2020 02 05].
 13. Stasys Lozoraitis. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB6771102832 [2023 04 03]