Maksimovas Povilas


[1880 10 14 Kaune – 1945 10 15 Kaune; palaidotas kauno senosiose kapinėse, vėliau palaikai perkelti į Eigulių kapines], priešgaisrinės apsaugos viršininkas (brandmajoras).

1880–1945 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Iki I-ojo pasaulinio karo dirbo Rusijos policijoje. Kaune organizavo adresų biurą, buvo jo vedėju. 1919 m. paskirtas Kauno kriminalinio skyriaus vedėju, 1921 m. – Kauno laikinuoju brandmajoru, 1925 m. – nuolatiniu brandmajoru. 1930–1931 m. buvo Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos prezidiumo narys. 1932 m. išėjo į dimisiją.
1922 m. pradėjo organizuoti Kauno miesto savivaldybės ugniagesių dūdų orkestrą (vėliau – styginių instrumentų orkestras), kuris grodavo miesto sode, dalyvaudavo kai kuriose Valstybės teatro operose. Rūpinosi Kauno savivaldybės ugniagesių skyriaus atidarymu, Ugniagesių rūmų (dab. I. Kanto g. 1) statyba.
1932 m. drauge su kitais įkūrė priešgaisrinių aparatų prekybinę ir pramoninę įmonę TITAN Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje ir Latvijoje.
Apdovanotas pasižymėjimo ženklais ir medaliais: 1928 05 14 – II laipsnio ženklu „Artimui pagalbon“, 1928 05 15 – Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu, 1929 07 16 – Latvijos ugniagesių sąjungos II laipsnio ženklu, 1930 07 14 – I laipsnio ženklu „Artimui pagalbon“, 1932 07 01 – Lietuvos kariuomenės ugniagesių ženklu, 1932 09 06 – Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos ženklu už 10 metų pavyzdingą darbą ugniagesyboje.

  • 2015 06 29 ant namo Vydūno al. 31 įrengta memorialinė lenta su užrašu: „Šį namą 1930 metais pasistatė Kauno miesto ugniagesių viršininkas brandmajoras Povilas Maksimovas 1880 10 14–1945 10 15“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Ištikus gaisrui… / P. Maksimovas // Lietuvių balsas. – 1921, lapkr. 22–23, p. 3.
  2. Kauno miesto ugniagesių majoras Povilas Maksimovas. – Nuotr. // Lietuvos gaisrininkas. – 1923, Nr. 3–4 (liepa–rugpjūtis), p. 39.
  3. Pagerbtas senas ugniagesis // Karys. – 1937, Nr. 10, p. 293.
  4. Ugniagesybos pėdsakai ir žmonės / Vitas Rimkus. – Kaunas : Plieno sparnai : Lietuvos aviacijos muziejus, 2016. – P. 35–37.