Mapu Abraomas


[1808 01 03 Kaune – 1867 10 09 Karaliaučiuje (Prūsija, dab. Rusija)], žydų rašytojas.

1808–1837, 1844–1867 m. gyveno Kaune (išskyrus tuos metus, kai dirbo Jurbarke, Vilniuje).

Nuo penkerių metų lankė chederį (žydų pradinė mokykla). Nuo trylikos metų savarankiškai studijavo Talmudą, vėliau mokėsi lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbų. Anksti priverstas rūpintis šeimos išlaikymu, įsidarbino pas žydą smuklininką namų mokytoju. Vėliau dirbo namų mokytoju Jurbarke, Raseiniuose, Vilniuje. Nuo 1848 m. gavo mokytojo vietą Kauno berniukų mokykloje, kur dirbo iki pat mirties.
Hebrajų kalba parašė keturis romanus ir kelis hebrajų kalbos vadovėlius. Mėgdavo rašyti medinėje pavėsinėje ant Aleksoto kalno, vadintoje A. Mapu pavėsine. Čia gimė jo pirmasis romanas biblijos tema „Ahavot Cion“ („Siono meilė“; 1852), vėliau „Ašmat šomron“ („Samarijos nusidėjimas“; 1865) ir kt.
Rašytojas buvo vyskupo Motiejaus Valančiaus amžininkas – jie vienas kitą gerai pažinojo ir draugavo.
1928 m. Kaune išleista Nachmano Šapiros monografija „Kaunietis A. Mapu: jo gyvenimas ir kūryba“.

 • 1908 m., tarpininkaujant žymiam žydų visuomenės veikėjui daktarui Abai Lapinui, Kaune buvo įsteigta A. Mapu draugijos biblioteka (E. Ožeškienės g. 2), veikusi iki 1940 m.
 • [1919 m.] jo vardu pavadinta gatvė, 1948 m. pervadinta I. Laukaitytės vardu. 1989 m. gatvei grąžintas A. Mapu pavadinimas.
 • 1933 m. įkurta Žydų A. Mapu vardo draugija, kurios tikslas – platinti hebrajų kalbą ir kultūrą.
 • 2018 05 03 senamiestyje, galerijos „Ars et Mundus“ (A. Mapu g. 20) kieme pristatyta A. Mapu skirta skulptūrinė kompozicija (idėjos autorius – skulptorius, tapytojas Martynas Gaubas). Prie kompozicijos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis pateiktas tekstas apie rašytoją ir jo kūrybą.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 27, lap. 1–4.
 2. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA), f. 402, ap. 4, b. 724, l. 3.
 3. Žydai Kaune. – Iliustr. // Naujas žodis. – 1930, Nr. 23/24, p. 26–27.
 4. Abraham Mapu : the creator of the modern Hebrew novel / by David Patterson. – [London] : East and West Library, 1964. – [ix], 178 p., [4] iliustr. lap.
 5. Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos VK 1989 10 25 sprendimas Nr. 402.
 6. Kas jis buvo – Abraomas Mapu? / Eliziejus Zilberis // Kauno tiesa. – 1990, geg. 11, p. 5.
 7. A. Mapu g. – Potrtr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 103–104.
 8. Abraomas Mapu / Aušra Pačkauskienė, Vytautas Toleikis. – Portr. // Garsūs Lietuvos žydai / [Aušra Pačkauskienė, Vytautas Toleikis. – Vilnius : Europos namai, 2008. – P. 78.
 9. Žydiškojo Kauno ikona, mėgusi kurti Aleksote / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, vas. 23, priedas „Santaka“, p. 6–7.
 10. Užeikite aplankyti A. Mapu Senamiestyje. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2018, geg. 5, p. 2.
 11. Kauno žydai / [Arvydas Pakštalis, Remigijus Civinskas, Goda Volbikaitė, Brigita Tranavičiūtė, Daiva Citvarienė, Justina Petrulionytė-Sabonienė, Eduardas Brusokas, Jūratė Norvaišienė] ; [sudarytojai Daiva Citvarienė, Arvydas Pakštalis] ; [dizaineris, iliustratorius Darius Petreikis]. – Kaunas : Kaunas 2022, 2021 ([Biruliškės, Kauno r.] : Kopa). – P. 138–141.
 12. Rašytojo Abraomo Mapu portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/180000001583173?s_id=tGZ24kz239i1EEN6&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS [2023 04 06]