Martinonis Nikodemas


[1887 06 01 Panemunyje (Rokiškio r.) – 1957 07 19 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 1957 m. pastatyto antkapinio paminklo architektas M. Daujotas], choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius.

1908–1910, 1925–1957 m. gyveno Kaune.

Mokėsi Maskvos konservatorijoje. 1925 m. sugrįžęs į Kauną, aktyviai įsijungė į kultūrinį-muzikinį gyvenimą: vadovavo Šaulių sąjungos, Lietuvos žemės ūkio akademijos, Kauno universiteto, Kauno „Dainos“ draugijos ir „Kauno audinių“ mišriems chorams, daug metų buvo „Lietuvos muzikų“ draugijos pirmininkas ir muzikinio gyvenimo organizatorius. Nuo 1926 m. – Kauno muzikos mokyklos (nuo 1933 m. – konservatorijos) vargonų ir choro dirigavimo klasių vedėjas. 1944–1946 m. – Kauno konservatorijos direktoriaus pavaduotojas, 1946–1948 m. – Kauno muzikos mokyklos direktorius. Muzikos mokykloje ir konservatorijoje dėstė vargonus, choro dirigavimą ir muzikos teorijos disciplinas, vadovavo choro studijoms, organizavo chorvedžių kursus.
Daug prisidėjo prie chorvedybos metodikos tobulinimo ir naujos chorvedžių pamainos rengimo, lietuvių chorinės kultūros ugdymo. Harmonizavo apie 100 lietuvių liaudies dainų, sukūrė kūrinių chorams ir solistams.
Kaune ir įvairiuose Lietuvos miestuose organizavo dainų šventes ir joms dirigavo, buvo 1930 m. visos Lietuvos dainų šventės jungtinio choro dirigentas. Jo dėka nuskambėjo saviveiklinių chorų atliekamos V. A. Mozarto, G. H. Hendelio, F. J. Haydno, L. Beethoveno ir kitų kompozitorių oratorijos, kantatos ir kiti klasikinės muzikos kūriniai.
1987 m. Elenos Martinonienės sudaryta ir išleista knyga „Nikodemas Martinonis : kūrybinės veiklos apžvalga, interviu, pasisakymai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius).

  • 1968 m. ant namo Vaižganto g. 10 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1934–1957 m. gyveno chorų dirigentas, pedagogas Nikodemas Martinonis“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Nikodemas Martinonis. – Portr., iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 34–35.
  3. Nikodemas Martinonis : kūrybinės veiklos apžvalga, interviu, pasisakymai, amžininkų atsiminimai / [sudarė ir parengė E. Martinonienė]. – Vilnius : Vaga, 1987. – 206, [2] p., [16] iliustr. lap.
  4. Namas Vaižganto 10 (iš kiemo ir gatvės pusės), kuriame gyveno Martinoniai nuo 1934 m. : [nuotrauka] // Elena Martinonienė-Navickaitė / parengė Aušra Svirskienė, Vytautas Blūšius, Elena Jokūbonienė. – Kaunas : Spalvų kraitė [i.e. Kitos spalvos], 2005. – Įklijos, [p. 8].
  5. Kaunas, 1918–2015 : architektūros gidas / [sudarytoja Julija Reklaitė]. – Vilnius : Lapas [i.e. Actus musicus], 2015. – P. 119.
  6. Nikodemas Martinonis – Lietuvos chorinio dirigavimo mokyklos kūrėjas / Egidijus Kaveckas, Gražina Daunoravičienė. – Portr., nuotr. – Nuorod.: 45 pozic. // Muzikos barai. – 2016, Nr. 1/2, p. 22–29.