Mašiotas Pranas


[1863 12 19 Pūstelninkuose (Vilkaviškio r.) – 1940 09 14 Kaune; palaikai palaidoti Kauno senosiose kapinėse, vėliau perkelti į Petrašiūnų kapines], pedagogas, prozininkas, vertėjas.

1919–1924, 1929–1940 m. gyveno Kaune

1919 m. grįžo iš Rusijos į Lietuvą. 1919–1923 m. – Lietuvos švietimo viceministras. Dirbo Knygų leidimo ir terminologijos komisijoje. 1924–1929 m. – Klaipėdos gimnazijos direktorius. 1929 m. išėjo į pensiją, atsidėjo literatūriniam darbui.
Visas P. Mašioto gyvenimas buvo pašvęstas savo tautos kultūriniam atgimimui, tautinės mokyklos kūrimui. Jis pelnytai laikomas lietuvių vaikų literatūros tėvu. Rūpindamasis jaunosios kartos ugdymu, parašė mokslo populiarinimo knygų („Apie žemės vidurius“, „Pasakos – nepasakos“, „Mokslo pasakos“, „Kaip žmogus žemėje įsigalėjo“ ir kt.), sukūrė pasakų „Mano dovanėlė“, „Kiškiai“, „Senio pasakos“, „Augalų pasakos“ ir kt.), grožinių ir dokumentinių apysakų („Ir aš mažas buvau”, „Nepaprastos atostogos”, „Gimnaziją atsiminus”, „Kai knygas draudė“ ir kt.), parengė vadovėlių, mokymo priemonių, paskelbė straipsnių, išvertė užsienio rašytojų knygų (J. Swift’o „Guliverio kelionės“, D. Defoe „Robinzonas Kruzas“, H. Wels’o „Pirmieji žmonės mėnulyje“ ir kt.). Pasirašinėdamas ir savo pavarde, ir slapyvardžiais bendradarbiavo spaudoje. Rašė pedagogikos, istorijos, mokyklų organizavimo, metodikos, liaudies švietimo, kalbos, kultūros, terminijos kūrimo ir norminimo, etnografijos, visuomeninio gyvenimo klausimais.
1928 m. apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio, 1933 m. – 1-ojo laipsnio ordinais. 1933 m. išrinktas Lietuvos rašytojų draugijos garbės nariu.
Serijoje „Prano Mašioto knygynėlis“ 1969–1983 m. išleistos 37-ios knygos.
2013 03 09 serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas 2 Lt nominalo vertės pašto ženklas ir pirmosios dienos vokas, skirtas 150-osioms P. Mašioto gimimo metinėms (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
1982 m. išleista dukters Marijos Urbšienės-Mašiotaitės atsiminimų knyga apie tėvą „Prie žibalinės lempos“ (Vilnius, 1982, 1996). 1990 m. parengta Albino Degučio „Prano Mašioto bibliografija“ (Vilnius, 1990). 2013 m. išleista knyga „Prano Mašioto šviesa : straipsniai, laiškai, atsiminimai“ (Vilnius), skirta 150-osioms rašytojo gimimo metinėms.

 • 1923 12 17 Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto siūlymu suteiktas garbės daktaro laipsnis.
 • 1934 m. viena iš Kauno gatvių buvo pavadinta P. Mašioto vardu. 1993 m. nauja Aleksoto gatvė pavadinta jo vardu. 1992 m. Kačerginės (Kauno r.) gatvė taip pat pavadinta jo vardu.
 • 1980 m. Kačerginėje (Kauno r.), ant namo J. Janonio g. 38, kuriame keletą metų rašytojas atostogavo, atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1938–1940 m. gyveno rašytojas Pranas Mašiotas“. 2004 m. Mašiotynėje (parkelyje prie namo) įkurtas Prano Mašioto pasakų parkas.
 • 1986 m. prie namo K. Donelaičio g. 4 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1929–1940 m. gyveno rašytojas, pedagogas Pranas Mašiotas“. Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis.
 • 1996 m. Kauno 7-ajai pradinei mokyklai (Rasytės g. 1), suteiktas Prano Mašioto vardas.
 • 1999 11 17 už inžinerinę veiklą ir verslininkystės idėjų sklaidą bei viso gyvenimo veiklą, dirbant vardan Lietuvos tautinio atgimimo pripažintas Kauno technologijos universiteto garbės daktaru.
 • 2002 m. Kačerginėje savo veiklą pradėjo Prano ir Jono Mašiotų atminimo puoselėtojų draugija.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Kauno miesto tarybos 1934 06 07 nutarimas Nr. 726.
 4. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33.
 5. Kauno miesto mero 1993 06 18 potvarkis Nr. 615.
 6. P. Mašioto g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 105–106.
 7. Dovana iš Čikagos. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, rugpj. 3, p. 14.
 8. Pranas Mašiotas prie darbo stalo. 1920 : [tapyba : spalvota reprodukcija] / Adomas Varnas // Kultūros laukas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir šiuolaikinėje Lietuvoje / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011. – P. 67.
 9. Pašto ženkluose – iškilios asmenybės // Vakaro žinios. – 2013, kovo 8, p. 4.
 10. Pranas Mašiotas / Rima Navickaitė. – Iliustr. – Bibliogr.: p. 24–30. // Tarp knygų. – 2013, Nr. 11 (lapkritis), p. 21–30.
 11. Verba docent, exempla trahunt // Lietuvos inteligentai / Jūratė Jagminienė. – Kaunas : Lietuvos švietimo istorijos muziejus, 2017. – P. 99–118.
 12. Pranas Mašiotas. – Prieiga prie interneto: https://ktu.edu/people/pranas-masiotas/ [2022 10 31]
 13. Nuotrauka. Pranas Mašiotas. – Prieiga prie interneto: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/130000003105314?s_id=ZAzC4tKXAPjJ1GYc&s_ind=40&valuable_type=EKSPONATAS [2023 04 07]
 14. Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla. – Prieiga prie interneto: https://masiotas.kaunas.lm.lt/ [2023 09 21]
 15. Trys džiaugsmai Mašiotynėje / Birutė Landsbergytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2023, rugs. 22, priedas „Santaka“, p. 2.