Matjošaitis-Esmaitis Stasys


[1877 11 15 Padrečiuose (Prienų r.) – 1949 02 06 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, vadovėlių autorius.

1907–1908 m., 1933–1949 m. (išskyrus 1940–1945 m., praleistus Kaišiadorių r.) gyveno Kaune.

1897 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją, atvažiavo į Kauno gubernijos mokyklų direkciją ieškoti darbo. Nebuvo priimtas dėl tikėjimo. Vėliau mokytojavo Lenkijoje, Ukmergės rajone, 1907–1908 m. – Kaune, Šančių „Saulės“ draugijos dviklasėje mokykloje, kurią, suaukoję pinigus, pastatė Šančių lietuviai. Dėstė J. Vokietaičio suorganizuotuose mokytojų rengimo kursuose, subūrė jaunimo chorą. Rūpinosi, kad būtų kuo daugiau mokyklų, kuriose dėstoma lietuvių kalba, rašė straipsnius leidiniams „Lietuvos ūkininkas“ ir „Vilniaus žinios“.
Nesutikdamas su klerikaliniais vadovais, persikėlė Vilnių. Vėliau dirbo Rygoje, Šiupyliuose (Šiaulių r.) įsteigė mokyklą. Prasidėjus karui, tarnavo Rusijos kariuomenėje. Grįžęs skleidė lietuvybę lenkų okupuotame Vilniaus krašte.
1933 m. persikėlė į Kauną. Čia „Spaudos fondo“ bendrovė išleido keturias paskutiniąsias jo parengto lietuviškojo elementoriaus „Sakalėlis“ (1935–1937) dalis. Anglininkuose (Kruonio apylinkės) nusipirko ūkelį, kur vasarą su šeima ūkininkavo, išgyveno okupaciją, padėjo belaisviams, slėpė žydus.
Pasibaigus karui, grįžo į Kauną. 1946–1948 m. dirbo Pedagoginės literatūros leidyklos redaktoriumi. Svarbiausias jo darbas – 8-ios pradžiamokslio „Sakalėlis“ dalys (1921–1939), kurio 1-oji dalis išleista 32 kartus, o kitos susilaukė daugiau nei 20-ies leidimų. Išleistas piešinių rinkinėlis piešimo pradžiai „Veidrodėlis“ (1921), „Plunksnelės rūpestėliai“ (1925), „Pedagogijos istorija“ (1930), „Gyvoji gamta ir žmogaus kūnas“ (1946), „Negyvoji gamta: vadovėlis 4 pradinės mokyklos skyriui“ (1946), „Geografija“ (1946), grožinės literatūros kūriniai ir vertimai.

  • 1990 11 16, minint Lietuvos mokyklos 600 m. jubiliejų, miesto centre, ant namo K. Donelaičio g. 9 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys): „Šiame name 1932–1949 m. gyveno pedagogas, vadovėlių autorius Stasys Matjošaitis-Esmaitis“. Lenta nuimta.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Kauno LDT VK 1986 06 13 potvarkis Nr. 237 p.
  3. Pagarba mokyklos veteranui // Kauno tiesa. – 1990, lapkr. 21, p. 4.
  4. Lietuvos respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – D. 1. – Vilnius, 1993. – P. 145.
  5. Legendinio vadovėlio tėvas / Jūratė Jagminienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, rugpj. 23, priedas „Santaka“, p. 8.
  6. Istorinės atminties retrospektyva : Stasys Matjošaitis-Esmaitis – pedagogas, žurnalistas, literatas, vadovėlių mokykloms autorius, kultūros ir politikos veikėjas / Jūratė Jagminienė. – Iliustr. // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. – 2013, Nr. 7 (rugpjūtis), priedas „Švietimo panorama“, p. 2–3.
  7. Stasys Matjošaitis : Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, pedagogas. – Portr. iliustr. // Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos / Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė. – Vilnius : Spaudmeta, 2014. – P. 31–35.
  8. Julijos ir Stasio Matijošaičių namas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/76C3B266-AD4C-4326-B3C3-87001B191B6F [2023 04 07]
  9. Nuotrauka. Stasys Matijošaitis-Esmaitis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/338319710?s_id=oX7hGDLQMvPSgvtQ&s_ind=27&valuable_type=EKSPONATAS [2023 04 07]