Meškinis Alfonsas


[1925 10 24 Užgiriuose (Marijampolės sav.) – 2004 02 17 Kaune; palaidotas Panemunės kapinėse], inžinierius, tiltų statytojas.

1950–1955 m. ir 1963–2004 m. gyveno Kaune.

1950–1955 m. studijavo Kauno politechnikos instituto (KPI) Hidrotechnikos fakulteto Kelių skyriuje, įgijo hidrotechninės statybos inžinieriaus kvalifikaciją. 1955–1958 m. pagal paskyrimą dirbo Rusijoje. 1959 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo Mažeikiuose, Ukmergėje.
1963 m. pradėjo dirbti Kauno tiltų statybos valdyboje Nr. 1 tiltų statybos aikštelės vadovu. 1985–1990 m. dirbo TSV-1 tiltų statybos vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju, darbų vykdytoju. Su kitais inžinieriais Lietuvoje pastatė apie 70 tiltų ir viadukų.
1973 m. paskirta Tarybų Sąjungos Ministrų Tarybos premija už Vilniaus–Kauno automagistralės tiesimą.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kūrimosi metu dalyvavo daugelyje masinių renginių Kaune ir Vilniuje. Kauno architektų ir A. Meškinio iniciatyva, Sąjūdžio veiklai įamžinti, 1989 m. ant pėsčiųjų tilto, vedančio į Nemuno salą Daukanto gatvės tąsoje, pilono viršaus įrengta architektūrinė detalė – Gediminaičių stulpai.
2001 m. pripažintas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu.
2014 m. išleista knyga „Gyvenimas, skirtas tiltams : inžinieriui Alfonsui Meškiniui atminti“ (Vilnius).

 • 2012 m. Kauno Kleboniškio tiltui per Nerį suteiktas jo statytojo, inžinieriaus Alfonso Meškinio vardas. 2013 05 29 magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 100-ajame kilometre, ties tiltu per Nerį, atidengta atminimo lenta.
 • 2018 m. ant Simono Daukanto tilto įrengta atminimo lenta (architektė Rita Žickytė) su užrašu: „Simono Daukanto tiltas / Šis vantinis pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą pastatytas 1988 m. Virš jo sumontuoti Gediminaičių stulpai buvo pirmasis valstybės simbolis, viešai iškeltas Kaune Atgimimo metais. Tilto architektas Algimantas Sprindys, projekto vadovas Darius Žickis, statybos vadovas Alfonsas Meškinis.“
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Alfonsui Meškiniui – 75 metai / J. Kapačiūnienė. – Portr. // Lietuvos keliai. – 2000, Nr. 2, p. 63.
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 11 28 nutarimas Nr. 1434.
 3. Kleboniškio tiltą pervardijo į A. Meškinio. – Iliustr. – KD, BNS inf. // Kauno diena. – 2012, lapkr. 29, p. 3.
 4. Valstybės žinios. – 2012, Nr. 140, gruod. 5, p. 11.
 5. Alfonso Meškinio vardo tiltas / Antanas Andrijonas. – Iliustr., portr. – Santr. angl. // Lietuvos keliai. – 2013, Nr. 1, p. 16–19.
 6. Kleboniškio ar A. Meškinio tiltas? – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2013, geg. 30, p. 24.
 7. Gyvenimas, skirtas tiltams : inžinieriui Alfonsui Meškiniui atminti. – Vilnius, 2014. – P. 36–37, 84–112, 113–116.
 8. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. A-1644 „Dėl atminimo lentų įrengimo“.
 9. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus informacija.