Mironas Vladas


[1880 06 22 Kuodiškiuose (Rokiškio r.) – 1953 02 17 Vladimire (Rusija)], kunigas, politikas, visuomenininkas, Lietuvos ministras pirmininkas.

1926–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1918 02 16 pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. 1924 m. Lietuvių tautininkų sąjungos (LTS) steigiamajame suvažiavime išrinktas Vyriausios valdybos nariu. 1926 m. išrinktas į III Seimą. Dalyvavo Seimo posėdžiuose, pertraukų, tarp posėdžių, metu kunigavo Dauguose (Alytaus r.).
Paleidus Seimą, 1927 m. paskirtas Švietimo ministerijos tikybos reikalų referentu. 1928 m. buvo akcinės leidybos bendrovės „Pažanga“ vienas iš steigėjų ir nuolatinis valdybos narys. 1930 m. su kitais įsteigė Lietuvių tautininkų fondą. 1929–1938 m. buvo vyriausiasis kariuomenės kapelionas ir Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius. Vietoj 60-ties arklių kariuomenei, nupirkęs unikalius vargonus šiai šventovei.
1934 m. tapo Kauno miesto tarybos nariu. Nuo 1939 m. – LTS vyriausiosios valdybos pirmininkas. 1938–1939 m. – Lietuvos ministras pirmininkas, nuo 1938 m. dar ėjo ir žemės ūkio ministro pareigas. Santykių su Lenkija reguliavimas – vienas svarbiausių V. Mirono sudaryto ministrų kabineto užsienio politikos akcentų. Buvo Lietuvos mokslo draugijos narys. 1939 m. V. Mirono vadovaujama vyriausybė atsistatydino, o jis grįžo į savo ūkį.
1930 m. apdovanotas Vytauto didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu, 1938 m. – DLK Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu.
1940 09 12–1941 06 23 kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. sukilėlių išvaduotas slapstėsi, vėliau dirbo Vilniuje. Okupacinės sovietų valdžios tris kartus buvo suimtas. Atsisakęs bendradarbiauti su KGB, 1947 m. nuteistas 7 metams kalėjimo. 1953 m. mirė nuo insulto ir buvo palaidotas bendrose Vladimiro kalėjimo kapinėse.
1996 m. serijoje „Nepriklausomybės diena“ išleistas pašto ženklas „Nepriklausomybės akto signataras Vladas Mironas“ (dailininkas Jokūbas Zovė). 2005 m., pažymint 125-ąsias gimimo metines, serijoje „Dvasiškiai – Lietuvos kūrėjai“ išleistas portretinis vokas (dailininkas Antanas R. Šakalys). 2000 m. Vlado Mirono pavardė įtraukta į bažnyčios kankinių sąrašą. 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (architektas Stanislovas Kalinka).
Vilma Bukaitė parengė knygelę „Kunigas Vladas Mironas: nepriklausomybės akto signataras ir valstybininkas, 1880–1953“ (Vilnius, 2001) ir monografiją „Nepriklausomybės akto signataras Vladas Mironas“ (Vilnius, 2009, 2015).

 • 1995 m. Kazliškiuose jo vardu pavadinta gatvė.
 • 2017 06 15 ant pastato Laisvės al. 53 atidengta atminimo lenta su užrašu: „Šiame pastate 1935–1939 m. gyveno Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, vienas iš bendrovės „Pažanga“ steigėjų kun. Vladas Mironas, sovietų kalintas ir represuotas. Mirė 1953 m. Vladimiro (SSRS) kalėjime“. Atminimo lenta atidengta Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos iniciatyva.
 • 2018 12 05 Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio prieigose, greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Vladas Mironas. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – architektas Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno rajono tarybos 1995 12 20 sprendimas Nr. 83.
 2. Vladas Mironas : 1880–1953 / Algimantas Liekis. – Portr., faks. // Signatarai / Algimantas Liekis. – Vilnius : Džiugas, 1996. – P. 216–233.
 3. V. Mirono g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 113.
 4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 10 25 sprendimas Nr. T-582.
 5. Mironas Vladas. – Portr. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas / Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. – P. 276–280.
 6. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 03 30 įsakymas Nr. A-1214.
 7. Įamžintas kunigo Vlado Mirono atminimas / Audronė Kaminskienė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2017, birž. 23, p. 5.
 8. Atminimo lenta Vasario 16-osios Akto signatarui / Raimundas Kaminskas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2017, birž. 23, p. 3.
 9. Tarpukario ministrų atminimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
 10. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 32–33.
 11. Kaune bus atidengta atminimo lenta Vladui Mironui. – Prieiga per internetą: http://www.kpd.lt/news/3026/158/Kaune-bus-atidengta-atminimo-lenta-Vladui-Mironui.html [2017 06 15]
 12. Kaune atidengta atminimo lenta Vasario 16-osios akto signatarui Vladui Mironui. – Prieiga per internetą: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/kauno-zinios/kaune-atidengta-atminimo-lenta-vasario-16-osios-akto-signatarui-vladui-mironui-798-813316?copied [2017 07 07]
 13. Nepriklausomybės akto signataras Vladas Mironas / Vilma Bukaitė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2009]. – 174, [1] p.