Mykolaitis-Putinas Vincas


[1893 01 06 Pilotiškėse (Prienų r.) – 1967 06 07 Kačerginėje (Kauno r.)], lietuvių literatūros klasikas, istoriografas, filosofas, akademikas.

1923–1940 m. gyveno Kaune.

Baigė Peterburgo dvasinę akademiją. Per JAV lietuvių paramos fondą gavo stipendiją tęsti literatūros studijas Šveicarijoje ir Vokietijoje (kur 1922 m. jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis). Kaune buvo išleistas pirmasis jo kūrybos dvitomis „Putino raštai“ (1921).
Nuo 1923 m. gyveno Kaune ir dėstė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teologijos-filosofijos ir Humanitarinių mokslų fakultetuose naująją lietuvių bei visuotinę literatūrą ir estetikos įvadą, nuo 1928 m. – profesorius. Priklausė „Rotary“ klubui. Dalyvavo klerikalinių jaunimo organizacijų veikloje, įkūrė studentų ateitininkų meno draugiją „Šatrija“. 1924–1932 m. redagavo žurnalus „Židinys“, 1928 m. – „Dienovidis“. Pasirodžius romanui „Altorių šešėly“ (1933), konfliktavo su klerikaline aplinka, o 1935 m. oficialiai atsisakė kunigystės.
1933–1937 m. buvo Lietuvos rašytojų draugijos pirmininkas, akademikas.
Gyvendamas Kaune išleido: eilėraščių rinkinius „Tarp dviejų aušrų“ (1927), „Keliai ir kryžkeliai“ (1936), dramas „Žiedas ir moteris“ (1926), „Nuvainikuota vaidilutė“ (1927 ), „Valdovas“ (1930); romaną „Krizė“ (1938), kritikos knygas „Naujoji lietuvių literatūra“ (1936) ir „Literatūros etiudai“ (1937).
1940 m. persikėlė į Vilnių.
Nuo 1961 m. vasarodavo Kačerginėje. Čia ilsėdamasis vertė A. Mickevičiaus poemą „Ponas Tadas“, parašė poezijos knygas „Būties valanda“ (1963), „Langai“ (1965), rašė „Altorių šešėly“ 4-ąją dalį ir mirė jos nepabaigęs.
1966 m. už A. Mickevičiaus vertimus apdovanotas V. Krėvės premija bei A. Mickevičiaus bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys). 1976 m. sukurtas poeto biustas (skulptorius Petras Aleksandravičius), 1978 m. – medalis (dailininkas Dovydas Zundelovičius). 1979 m. serijoje „Vilniaus universitetui 400 metų“ išleistas jam skirtas meninis vokas, 1993 m. serijoje „Žymūs žmonės“ – pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė). 1970 m. pastatytas mokomasis dokumentinis filmas „Vincas Mykolaitis-Putinas“ (režisierius Rimantas Šilinis), 1999 m. – vaizdo filmas apie jį „Einu“ (režisierius Marijus Ivaškevičius).
Rašytojo testamente buvo įrašyta memorialinį muziejų steigti Kaune, tačiau 1986 m. jis įkurtas Vilniuje.
Apie jį išleista: Jono Lankučio „Mykolaičio-Putino kūryba“ (Vilnius, 1961, 1973, 1982, 1986), „Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną“ (Vilnius, 1992), straipsnių rinkinys „Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai“ (Vilnius, 1996), Dainoros Eigminienės „Vincas Mykolaitis-Putinas: gyvenimas ir kūryba“ (Vilnius, 2001), Viktorijos Daujotytės-Pakerienės „Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija“ (Vilnius, 2003), „Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus ir jo veikla Marijampolėje“ (Kaunas, 2005), Stasio Lipskio „Išsivadavimas. Biografinis romanas apie Vincą Mykolaitį-Putiną“ (Vilnius, 2013) ir „Poeto ir kunigo drama : biografinė knyga apie rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą“ (Vilnius, 2018), Aldonos Ruseckaitės biografinis romanas „EMMI : Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“ (Vilnius, 2022).
2013 m. išleista V. Mykolaičio-Putino „Dienoraščiai : rašytojo paskutiniųjų gyvenimo metų (1961–1967) užrašai“.

 • 1969 12 01 centre buvusi Altų gatvė pavadinta rašytojo vardu.
 • 1989 06 28 Kačerginėje (Kauno r.) jo vardu pavadinta buvusi Mokyklos gatvė.
 • 1972 m. Žaliakalnyje, ant namo Aukštaičių g. 28 buvo pakabinta bronzinė atminimo lenta su bareljefu (skulptorius Leonas Strioga, architektas Alfredas Jakučiūnas): „1929–1932 metais čia gyveno ir kūrė Vincas Mykolaitis-Putinas“. 2009 m. gegužės mėnesį lenta nukabinta. Vėliau namas nugriautas, 2020 m. jo vietoje pastatytas daugiabutis.
 • 1973 01 04, pažymint 80-ąsias gimimo metines, ant namo Vaižganto g. 36 iškilmingai atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorė Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, dailininkas Gediminas Pempė): „1937–1967 m. čia gyveno ir kūrė Vincas Mykolaitis-Putinas“.
 • 1973 m. ant namo Vaižganto g. 14 atidengta šlifuoto granito memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Leonas Strioga, architektas Alfredas Jakučiūnas): „Šiame name 1932–1937 m. gyveno ir kūrė Vincas Mykolaitis-Putinas“.
 • [1973 m.] Kačerginėje (Kauno r.) ant rašytojo namo Mokyklos g. (dab. V. Mykolaičio-Putino g. 34A) pakabinta memorialinė lenta su įrašu: „Šiame name nuo 1961 m. gyveno ir 1967 m. birželio mėn. 7 d. mirė lietuvių literatūros klasikas, profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas“. 1981 m. namo kiemelyje pastatytas paminklas (skulptorius Bronius Zalensas), prie kurio gegužės mėnesį vykdavo tradiciniai „Vasaros nakties ramybės skaitiniai“, skirti V. Mykolaičio-Putino atminimui.
 • 2008 m. Kačerginės bendruomenės centro iniciatyva didžiajam klasikui atminti įkurtas skulptūrinių suolelių parkas „Gamta ir žmogus: in memoriam“ (projekto autorės Ž. Bekerienė ir M. Gintilienė).
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto 1969 09 17 DŽDT VK sprendimas Nr. 497.
 2. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 292, ap. 1, b. 843, lap. 68.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Kačerginės seniūnija. – Iliustr. // Kauno rajono gamta ir kultūros vertybės. – Kaunas, 1999. – P. 87–88.
 5. Tas vakaras kaip krištolas / Marija Macijauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2001, liep. 4, p. 7.
 6. V. Mykolaičio-Putino g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 114–115.
 7. Darbai eksterjere ir interjere. Antkapiniai paminklai. Memorialinės lentos. – Iliustr. // Leonas Strioga. – Vilnius, 2004. – P. 114.
 8. Vincas Mykolaitis-Putinas Kačerginėje: [ištrauka iš knygos „Kūrėjų pėdsakais“] / Benjaminas Kondratas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2005, saus. 5, p. 8.
 9. Vasaros ramybės skaitiniai Kačerginėje / Lina Sinkevičienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2006, birž. 16, p. 4.
 10. Aukštaičių g. 28 : Žaliakalnis : [nespalvota nuotraukos reprodukcija] / Andrius Surgailis // Medinis Kaunas / Andrius Surgailis. – Vilnius : Versus aureus, [2008]. – P. 81.
 11. Vincas Mykolaitis-Putinas /1893–1967/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 148–149.
 12. Kačerginėje švęs poezijos žydėjimą. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2017, geg. 29, p. 16.
 13. Sovietų laikų ponai ir poeto vargai / Dr. Marija Oniščik. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, bal. 29, priedas „Santaka“, p. 6–7.
 14. Skulptūrinių suolelių parkas. – Prieiga per internetą: https://kacergines.lt/skulpturiniu-suoleliu-parkas/ [2022 08 03]
 15. Nuotrauka. Vincas Mykolaitis-Putinas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/719848881?s_id=uEqkPQXdREntZarq&s_ind=194&valuable_type=EKSPONATAS [2023 04 13]
 16. Aukštaičių g. 28. – Prieiga per internetą: http://archimede.lt/kaunas/pastatas/1733 [2023 06 19]