Oksas Jurgis


[1934 07 15 Kaune – 1993 09 01 Kaune; palaidotas Panemunės kapinėse], istorikas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys.

1934–1935 m., 1949–1952 m., 1969–1993 m. gyveno Kaune.

Kai Jurgiui suėjo vieneri, tėvą paskyrė pasienio policijos viršininku ir šeima turėjo išvykti iš Kauno. Okupacijos metu gyveno senelio ūkyje prie Panevėžio. 1949 m. dalis šeimos buvo išvežta į Sibirą, J. Oksas tęsė mokslą Kaune, kur jį globojo vienuolė Marija Strašinskaitė. 1950 m. su draugais mokykloje įkūrė pogrindinę savanorių jaunimo organizaciją. Už antitarybinę veiklą nuo 1952 m. buvo kalinamas Kauno ir Vilniaus kalėjimuose, Archangelsko srities lageriuose. Kaune galėjo apsigyventi tik po 10 metų.
Grįžęs 1969 m., dirbo Mokslinėse restauracinėse-gamybinėse dirbtuvėse, kurias pertvarkius, nuo 1970 m. tęsė darbą Paminklų konservavimo institute – tyrinėjo senojo Kauno ir Kėdainių istoriją. 1971–1976 m. dirbdamas menotyrininku, studijavo Vilniaus universitete ir įgijo istoriko specialybę. Be tiesioginio darbo, vertė ir slapta platino religinę bei patriotinę literatūrą. Su kitais organizuodavo miesto istorijos savaitę, kurios metu pristatydavo naujausius archeologinius atradimus, vesdavo ekskursijas po Senamiestį, susitikimus su vyresniosios kartos žmonėmis. Svajojo rinkti istorinę medžiagą apie Lietuvą užsienio archyvuose. Nesutiko šnipinėti, todėl Lenkijos ir Vokietijos archyvai jam liko neprieinami.
1974–1989 m. – produktyviausi istoriko gyvenime. Prasidėjus Atgimimui, pasišventė visuomeninei veiklai: buvo renkamas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos nariu. Dirbo prie Kauno savivaldybės veikiančioje Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisijoje, dalyvavo atkuriant istorinę tiesą, gatvių pavadinimus, įrengiant atminimo lentas.
1993 m. nusivylęs visuomenėje vykstančiais neigiamais procesais, šmeižiamas ir puolamas ruošėsi grįžti prie istorinių tyrinėjimų, norėjo atsidėti Kauno miesto istorijos rašymui. Planus nutraukė netikėta mirtis.

  • 2007 m. nauja gatvė Romainiuose pavadinta J. Okso vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Iš autoriaus biografijos / Dalia Oksienė // Kaunas karo su kryžiuočiais epochoje / Jurgis Oksas. – Kaunas : Eridanas, 1995. – P. 90–93.
  2. Jurgis Oksas / Aleksandras Vaškelis // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas, 1998. – [T.] 1, p. 199–202, 204.
  3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 03 29 sprendimas Nr. T-132.
  4. Aktualūs Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimai / Arvydas Garbaravičius // Laikinoji sostinė. – 2007, bal. 27, p. 8.