Oleka Petras


[1895 11 09 Maskvoje – 1975 04 17 Vilniuje], operos solistas (bosas), režisierius, pedagogas.

1918–1949 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1918 m. paliko Maskvą, kur gyveno, mokėsi muzikos, dainavimo ir atvyko į Kauną. Savanoriu įstojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Buvo nukreiptas mokytis į Kauno karo mokyklą, kurią baigęs 1919 12 16, paliktas mokykloje kadriniu karininku ir dėstytoju. 1918–1919 m. dėstė J. Naujalio muzikos mokykloje. 1920 m. įstojo į Lietuvių meno kūrėjų draugijos muzikos sekciją. Aktyviai dalyvavo kuriant lietuvišką operą.
1919–1921 m. – pirmųjų futbolo rungtynių organizatorius, žaidėjas, teisėjas. 1920 09 15 – Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos (LFLS) organizacinio komiteto (steigiant) ir įsteigto vicepirmininkas. Buvo aistringas futbolo sirgalius.
Dainavimo mokėsi Romoje, Paryžiuje ir Kaune pas T. Pavlovskį (1930–1933 m.). 1922–1923 m. koncertavo Šiaurės ir Lotynų Amerikoje, Vakarų Europoje. 1920–1945 m. buvo Operos teatro solistas ir režisierius. Pirmajame lietuviškame Dž. Verdžio operos „Traviata“ pastatyme atliko Daktaro ir Markizo partijas. Pagrindiniai vaidmenys operose: Mefistofelis (Š. Guno „Faustas“), Godunovas (M. Musorgskio „Borisas Godunovas“), Don Bazilijo (Dž. Rosinio „Sevilijos kirpėjas“) ir kt. 1927 m. debiutavo kaip režisierius F. Halevy operoje „Žydė“. Režisavo apie 30 spektaklių. Tarp jų – pirmąsias lietuviškas operas: J. Karnavičiaus „Gražina“ (1933) bei „Radvila Perkūnas“ (1937), S. Šimkaus „Pagirėnai“ (1942) ir kt.
Nuo 1929 m. dėstė solinį dainavimą Kauno muzikos mokykloje, 1933–1949 m. – Kauno konservatorijoje. Jo mokiniai: A. Lietuvninkas, V. Blažys, E. Kaniava ir kt.
1949 m. persikėlė į Vilnių.

  • 1988 01 12 centre, ant namo Kęstučio g. 32 buvo atidengta memorialinė lenta: „Šiame name gyveno: 1938–1949 m. – operos solistas, režisierius, pedagogas Petras Oleka. 1938–1955 m. operos solistas, pedagogas Juozas Bieliūnas. 1950–1976 m. – operetės solistas Vytautas Rimkevičius“. 2004 m. lenta nuplėšta.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  2. Petras Oleka. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 185–186.
  3. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33.
  4. Petras Oleka. – Iliustr. // Novužės krašto vaikai / Bernardas Aleknavičius, Vincentas Aleknavičius. – Marijampolė, 1999. – D. 2, p. 231.
  5. Petrui Olekai – 110 / Tamara Vainauskienė. – Portr., iliustr. // Muzikos barai. – 2005, Nr. 11/12, p. 38–40.
  6. Čia Lietuva : dainavimo mokytojui Petrui Olekai : [eilėraštis] / Bernarda Petravičiūtė // Neatplėšti laiškai / Bernarda Petravičiūtė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2012. – P. 150.
  7. Petras Oleka : futbolo ir Lietuvos operos pionierius / Algirdas Klimkevičius // Lietuvos futbolo istorija. Žmonės, 1911–1990 / Algirdas Klimkevičius. – Vilnius : Vaga, [2015]. – P. 125–126.
  8. Lietuvos operos solistas Petras Oleka. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB1025211651 [2023 04 19]