Oželis Kazys


[1886 06 23 Vilkų kampe (Šilutės r.) – 1960 03 03 Čikagoje (JAV)], karo medikas, sanitarijos pulkininkas, profesorius.

1920–1944 m. gyveno Kaune (išskyrus 1925–1927 m. stažuotę Prahoje ir Paryžiuje).

Baigęs Peterburgo karo medicinos akademiją, dalyvavęs Pirmajame pasauliniame kare, 1919 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Po metų gavęs pulkininko leitenanto laipsn,į 1920 m. pradėjo dirbti Kauno karo ligoninės viršininko padėjėju, vėliau – vadovu. Atnaujinęs seną pastatą, įrengė modernią, kariuomenei ir civiliams pasitarnavusią ligoninę. Joje įkūrė Patologijos skyrių, prie kurio 1922–1924 m. veikė Lietuvos universiteto (LU) Patologijos katedra.
1929 m. apgynė disertaciją „Vyrų uretros ir sėklos tekamųjų latakų susiaurėjimai“. Gavo docento laipsnį ir kvietimą dirbti LU (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) Medicinos fakulteto Teismo ir socialinės medicinos katedros vedėju. Mediciną dėstė ne tik studentams, bet ir teisininkams, politikams.
Nuo 1937 m. buvo ekstraordinarinis, nuo 1942 m. – ordinarinis profesorius. 1942–1944 m. ėjo Lietuvos teismo vyriausiojo medicininės komisijos eksperto pareigas. Jo dėka buvo įrengta pirmoji Lietuvoje specialiai teismo medicinai pritaikyta moderni laboratorija, kuri naudojama iki šiol.
Parašė apie 40 darbų teismo ir socialinės medicinos klausimais. Surinko ir išleido teismo medicinos ir socialiniais klausimais veikiančių Lietuvoje įstatymų ir taisyklių rinkinį (1931). Bendradarbiavo leidžiant Lietuviškąją enciklopediją, vertė medicininę literatūrą, buvo „Medicinos“ žurnalo redakcinės komisijos narys.
Aktyviai reiškėsi įvairiose gydytojų draugijose: Kauno medicinos, Kovai su venerinėmis ligomis, Kovai su vėžiu, Lietuvos gydytojų sąjungos (ketverius metus buvo jos pirmininkas).
1939 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu.
1939–1944 m. buvo Kauno klinikų direktorius ir Sveikatos valdybos vyriausiojo teismo medicinos ekspertas.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 m. gyveno JAV.

 • 1996 m. Kauno medicinos universiteto (KMU) mokomajame laboratoriniame korpuse (Eivenių g. 2) jo vardu pavadinta auditorija, kurioje – užrašas su dr. K. Oželio biografijos duomenimis.
 • 1998 m. KMU garbės daktarės S. Oželytės-Blumenfeld dėka buvo įsteigtas Kazio Oželio vardinių stipendijų fondas.
 • 2005 10 12 miesto centre, ant pastato Vytauto pr. 49 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė): „1920–1939 m. Dr. J. Basanavičiaus karo ligoninėje dirbo ir jai vadovavo medicinos daktaras VDU profesorius, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, sanitarijos pulkininkas Kazys Oželis. Mirė 1960 m. Čikagoje“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Profesoriaus Kazimiero Oželio gyvenimo ir mokslinės veiklos kelias / Antanas Adomaitis. – Santr. angl. // Medicina. – T. 32, Nr. 6 (1996), p. 596–599.
 2. Kazys Oželis (1886–1960). – Pav. // Lietuvos gydytojų sąjunga / paruošė Liutauras Labanauskas, Jūratė Norvaišienė. – Kaunas : Lietuvos gydytojų sąjunga, 1998. – P. 31–32.
 3. Stipendija – kelionei į Romą / Virginija Skučaitė // Kauno diena. – 2000, liep. 21, p. 12.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 09 07 įsakymas Nr. A-3046.
 6. Atidengta memorialinė lenta plk. Kaziui Oželiui atminti. – Iliustr. // Krašto apsauga. – 2005, Nr. 18 (spal. 19 – lapkr. 2), p. 15.
 7. Memorialinė lenta // Ave vita. – 2005, spal. 21, p. 1.
 8. Pagerbtas sanitarijos plk. K. Oželis. – Iliustr. // Trimitas. – 2005, Nr. 11, p. 35.
 9. Kauno medicinos universiteto atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 10. Oželis Kazys (1886 06 23–1960 03 03). – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 6. – 2006, p. 25–26.
 11. Kazys Oželis. – Iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 119–120.
 12. Oželis Kazys / Vilius Kavaliauskas. – Portr., nuotr., dok. – Bibliogr. str. gale // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – T. 4, M–Po. – 2012, p. 485–488.
 13. Kazys Oželis : [ekslibrisas gydytojui patologui] : [1994, mišri technika : reprodukcija] / Vytautas Osvaldas Virkau // Ekslibrisai gydytojams / [Liutauras Labanauskas, Aistė Sivakovaitė, Regina Vaišvilienė]. – Vilnius : Lietuvos gydytojų sąjunga, 2017. – P. 230.
 14. Oželis Kazys (1886 06 23–1960 03 03), Lietuvos gydytojas, teismo medicinos specialistas // Valstybės atkūrimo istorijos / Alfonsas Eidintas, Raimundas Lopata. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020. – P. 506.