Petrauskas Mikas

„Lietuviu gimęs, lietuviams dirbu, Lietuvai ir lietuviams mirsiu. Lietuviams dirbau ir dirbsiu už menką kąsnį duonos, bet jis skanus ir sveikas, nes savas.“ Mikas Petrauskas

[Mikas Petrauskas : straipsniai, laiškai, amžininkų atsiminimai / [sudarė ir paaiškinimus parašė J. Burokaitė]. – Vilnius : Vaga, 1976. – P. 86.]


[1873 10 13 Palūšėje (Ignalinos r.) – 1937 03 23 Kaune], kompozitorius, dainininkas (tenoras), chorvedys, pedagogas.

1920–1921 m., 1924–1928 m. su pertraukomis, 1930–1937 m. gyveno Kaune.

1901–1906 m. studijavo Peterburgo konservatorijoje. 1907–1930 m. gyveno ir dirbo JAV. Grįžęs į Lietuvą, epizodiškai koncertuodavo su broliu Kipru, režisuodavo muzikinius pastatymus.
Susilpnėjus sveikatai, 1930 m. grįžo į Kauną, čia gavo 500 litų pensiją, sukūrė šeimą.
Paskutiniaisiais gyvenimo metais rašė muzikologinius veikalus: 1930–1932 m. – „Muzikos žodyną“, 1933 m. – apybraižą „Orkestrai“. Lietuviškiems vakarams parašė pirmąją lietuvišką operą „Birutė“ (pagal Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio pjesę). Kaune pirmą kartą opera pastatyta 1919 08 15 Tautos teatre (režisierius A. Sutkus), antrą kartą – 1925 m. pavasarį (režisierius K. Petrauskas ir K. Glinskis). Jo opera „Eglė“, pastatyta 1939 m. Kauno valstybės teatre su mėgėjais, buvo sutikta santūriai.
Kompozitorius parašė 17 operečių, sukūrė 37 solo ir choro dainas, harmonizavo 143 lietuvių liaudies dainas, sukūrė pjesių fortepijonui, smuikui ir kt.
1963 m. serijoje „Mūsų tėvynės kompozitoriai“ buvo išleistas pašto ženklas (rusų k.) „Lietuvių kompozitorius Mikas Petrauskas (1873–1937)“, skirtas kompozitoriaus 90-mečiui (dailininkas V. Zavjalovas).
Jūratė Burokaitė sudarė knygą „Mikas Petrauskas: straipsniai, laiškai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius, 1976). M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus išleido gausiai iliustruotą knygelę „Mikas Petrauskas“ (Kaunas, 2008).

 • 1937 m. įsteigtas Miko Petrausko komitetas, sukurtas kompozitoriaus vardo fondas, skirtas muzikų rėmimui.
 • 1939 10 28 miesto sode, prie Muzikinio teatro (dab. Laisvės al. 91) buvo pastatytas paminklinis biustas (skulptorius Bronius Pundzius) su užrašu „Mikas Petrauskas“. 1993 m. biustas restauruotas (skulptorius Vladas Žuklys).
 • 1977 m. Žaliakalnyje lankytojams duris atvėrė Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejus (K. Petrausko g. 31), kuriame įrengta kompozitoriui skirta memorialinė ekspozicija. Čia saugomas 1934 m. sukurtas natūralaus dydžio patinuoto gipso kompozitoriaus biustas (skulptorius Antanas Aleksandravičius). Atidarant muziejų, prie namo pakabinta ir memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Bronius Petrauskas, architektas Alfonsas Janulis): „Šiame name gyveno 1928–1937 m. kompozitorius, chorvedys, pedagogas Mikas Petrauskas / 1925–1948 m. įžymus operos solistas profesorius Kipras Petrauskas“.
 • 1998 m., 125-osioms kompozitoriaus gimimo metinėms, 3-iajai Kauno vaikų muzikos mokyklai (V. Krėvės pr. 54) suteiktas Miko Petrausko vardas. 2021 m. mokykla reorganizuota, prijungiant prie jos Kauno choreografijos mokyklą, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus ir pavadinta Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Miko Petrausko vardo fondas // Mūsų kraštas. – 1938, birž. 2, p. 3.
 2. Mikas Petrauskas. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 42–44.
 3. Kauno miesto mero 1995 03 21 potvarkis Nr. 188.
 4. Muzika – lyg tauri malda / Šarūnė Jurėnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, spal. 23, p. 8.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 04 20 sprendimas Nr. T-155 „Dėl Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, Kauno choreografijos mokyklos, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų veiklos perspektyvos, sukuriant scenos menų mokyklą“.
 7. Kipro Petrausko memorialinis butas. – Prieiga per internetą: https://kaunomuziejus.lt/ekspozicijos/kipro-petrausko-memorialinis-butas/ [2021 09 04]
 8. Miko Petrausko portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805209/50000004927039 [2023 04 21]
 9. Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla. – Prieiga per internetą: https://ksmm.lt/ [2023 10 17]