Petruitis Jonas


[1891 11 07 Rozalime (Pakruojo r.) – 1943 09 28 Kaune; palaidotas Karmelitų kapinėse (jas likvidavus, palaikai perkelti į Eigulių kapines, tačiau kapas neaiškus), Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, pulkininkas, memuaristas.

1919–1927 m., 1940–1943 m. gyveno Kaune.

[1910 m.] mokėsi „Saulės“ mokytojų kursuose Kaune. Vėliau pašauktas į carinę armiją. 1919 03 07 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas į 2-ąjį pėstininkų pulką. Kovojo įvairiuose frontuose. 1922 m. paskirtas pulko vadu. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1926 12 17 su savo Šančiuose dislokuotu pulku aktyviai dalyvavo valstybės perversme.
1927 m. paskirtas 2-osios divizijos vadu, vėliau jam suteiktas pulkininko laipsnis. Už reikalavimą sudaryti daugiapartinę koalicinę vyriausybę pašalintas iš divizijos vado pareigų. Rudenį išleistas į atsargą, įstojo mokytis į Lietuvos universiteto Teisių fakultetą. Su šeima apsigyveno Alytaus rajone.
Rašė straipsnius žurnalams „Karys“, „Kardas“, „Mūsų žinynas“, laikraščiams „XX amžius“, „Rytas“. Paskelbė atsiminimus „Mūsų žygiai“: [T.] 1 – „Atsiminimai iš kovų su bolševikais ir bermontininkais“ (1935), T. 2 – „Kovos su lenkais 1920 m. “ (1937). Pirmąjį pasaulinį karą aprašė knygoje „Didysis karas“ (1935–1937).
Apdovanotas dviem Vyčio kryžiaus ordinais su kardais.
1940 m. buvo areštuotas ir kankintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 06 23 išvežtas į Minską. Varomas į Červenę sušaudyti, su kitais pabėgo. Tuos įvykius aprašė atsiminimuose „Kaip jie mus sušaudė“ (Kaunas, 1942, 1990).
1941 m. rudenį grįžęs į Kauną čia gyveno iki mirties.

  • 1995 m. Kazliškiuose jo vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Plk. J. Petruičio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 123–124.
  2. Kauno rajono tarybos 1995 12 20 sprendimas Nr. 83, mikrorajoną prijungus prie miesto – 2003 03 21 įsakymas T-99.
  3. Šeimos likimas – tik prisiminimuose: pulkininko Jono Petruičio mirties 60-osioms metinėms / Alfonsas Zubreckas // XXI amžius. – 2003, birž. 18.
  4. Petruitis Jonas (1891 10 25–1943 09 28). – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 6. – 2006, p. 111–112.
  5. Petruitis Jonas : kapitonas, 2 pėstininkų Algirdo pulkas : [Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, biografija] / Vilius Kavaliauskas. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 36 pavad. // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – T. 4, M – Po. – 2012, p. 627–631.