Povilaitis Augustinas


[1900 02 24 Pašventyje (Jurbarko r.) – 1941 07 12 sušaudytas Maskvoje], Lietuvos valstybės saugumo departamento direktorius, kapitonas.

[1919]–1941 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. Jam suteiktas kapitono laipsnis. 1920–1927 m. buvo saugumo policijos valdininkas, 1927–1931 m. – Kriminalinės policijos valdybos direktoriaus asmeninis sekretorius. 1931–1934 m. – Valstybės saugumo policijos viršininkas. 1933 m. eksternu baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją ir įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą. 1939 m. baigė Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių. 1934–1939 buvo Valstybės saugumo departamento direktorius.
Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuvos ūkis“, „Ūkininko patarėjas“, „Lietuvos aidas“, „Vairas“, redagavo „Kriminalistikos žinyną“. 1940 06 13 atleistas iš pareigų. Duotas įsipareigojimas sutrukdė jam pasitraukti į Vakarus. Neatlaikiusi Maskvos spaudimo, Lietuvos Vyriausybė sutiko, kad birželio 15 dieną K. Skučas ir A. Povilaitis būtų suimti. Tėviškėje A. Povilaitis sulaikytas, kalintas Kaune, žiauriai tardytas ir išvežtas į Lubianką, kur po metų nuteistas aukščiausia bausme. Jis tapo viena pirmųjų sovietinės okupacijos aukų.
1993 m. reabilituotas. 2006 02 16 apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.
Išleista A. Povilaičio knygelė „Neramios dienos: sukilimai Lietuvoje nuo nepriklausomybės atgavimo iki šių metų [1939] sausio mėn. 1 dienos“ (Kaunas, 1996).

 • 1992 07 12 Žaliakalnyje, ant namo Perkūno al. 55 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Bronius Zalensas, architektė D. Vilčinskienė): „Šiame name 1939–1940 m. gyveno Lietuvos Valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis, bolševikų sušaudytas Maskvoje 1941 VII 12“.
 • 1994 m. Birutės mikrorajone jo vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1991 12 13 potvarkis Nr. 2039.
 2. Pirmosioms bolševikinio teroro aukoms Kazimierui Skučui ir Augustinui Povilaičiui / Juozas Grušys. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, birž. 14, p. 9.
 3. Kauno miesto mero 1994 10 06 potvarkis Nr. 649.
 4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. K. Skučo ir A. Povilaičio atminimui / Rimantas Vanagas // Patriotas. – 1994, gruodis (Nr. 3), p. 3.
 6. Lietuvos slaptosios tarnybos, 1918–1940 / Arvydas Anušauskas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Mintis, 1998. – P. 298.
 7. A. Povilaičio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 128.
 8. Tėvynės išduoti K. Skučas ir A. Povilaitis apdovanojimo laukė 64 metus / Olava Strikulienė. – Port., iliustr. // Respublika. – 2006, vas. 18, p. 5.
 9. Augustino Povilaičio biografija / Viktoras Ašmenskas. – Portr. // Didžiosios tautos aukos / Viktoras Ašmenskas. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2009. – P. 86–89.
 10. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 125.
 11. Istorinės tiesos, istorinio teisingumo atkūrimas. Pareigūnų atminimo įamžinimas / Severinas Vaitiekus. – Iliustr., portr. // Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje / Severinas Vaitiekus. – Vilnius. – Kn. 1. – 2017, p. 410–418.
 12. Atminimo įamžinimas Lietuvoje / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Traukinio į mirtį pėdsakais / Virginija Skučaitė. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2021. – P. 145–158.