Prapuolenis Jonas


[1900 03 14 Tupikuose (Šakių r.) – 1980 02 28 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], baldininkas, dizaino specialistas.

1921–1980 m. gyveno Kaune (išskyrus 1934–1935 m.).

1919 m. savanoriu įstojęs į Lietuvos kariuomenę, tarnavo artilerijos pulko stalių dirbtuvėse. 1921–1923 m. mokėsi Kauno amatų mokyklos medžio ir metalo plastikos skyriuje. 1923–1328 m. – Meno mokykloje lankė Kajetono Sklėriaus skulptūros studiją. Už dalyvavimą streike iš mokyklos pašalintas. Nuo to laiko savarankiškai gamino įvairios paskirties baldus, įsteigė savo baldų studiją, kūrė unikalius meninių baldų komplektus.
Nuo 1929 m. dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1930 m. Žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune apdovanotas aukso medaliu. 1934–1935 m. baldų meną studijavo Paryžiuje. 1936 m. grįžęs į Kauną praplėtė savo studiją, Kauno karininkų ramovėje apipavidalino gotikinio stiliaus menę. 1937 m. tarptautinėje Paryžiaus Parodoje už originalų svetainės baldų komplektą apdovanotas aukso, už kitus medžio dirbinius – sidabro medaliais.
1945 m. eksternu baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Dekoratyvinės architektūros skyrių. 1940–1941 m. ir 1944–1948 m. dėstė šiame institute. 1948–1956 m. buvo Kauno Stepono Žuko taikomosios dailės technikumo dėstytojas, dailiųjų meno darbų skyriaus vedėjas.
Sukūrė apie 120 paprastų, tačiau modernių ir lengvų konstrukcijų baldų. Ypatingą dėmesį skyrė ansambliškumui, komponentų derinimui, medžio faktūrai. Jo kurti baldai puošė Kauno karininkų ramovės kunigaikščio Vytauto menę. Populiarino pintinius baldus. Jo tautinio stiliaus baldų buvo įsigiję privatūs asmenys, įstaigos ir muziejai. Be baldų, kūrė suvenyrus iš sidabro, vario, kaulo ir gintaro, panaudodamas liaudies meno motyvus. 1960 m. Vilniuje surengta personalinė J. Prapuolenio darbų paroda, išleistas Pr. Gudyno ir S. Jakšto sudarytas katalogas „Jonas Prapuolenis : meninių baldų paroda 60 metų sukakčiai paminėti“ (Vilnius, 1960).
1970 m. išleistas Klemenso Čerbulėno parengtas leidinys „Jonas Prapuolenis“ (Vilnius). Pažymint 100-ąsias dailininko gimimo ir 20-ąsias mirties metines, 2000 m. Kauno paveikslų galerijoje buvo surengta retrospektyvinė jo darbų paroda.

 • 1988 06 14 ant namo Eivenių g. 5 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1924–1980 m. gyveno dailininkas Jonas Prapuolenis“ (tekstas lietuvių ir rusų kalbomis). 2007 m. lenta pavogta. 2014 m. atidengta nauja medinė memorialinė lenta su bareljefu (dailininkas Bangutis Prapuolenis, skulptorė Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė): „Šiame name 1924–1980 m. gyveno Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, dailininkas baldininkas Jonas Prapuolenis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Jonas Prapuolenis / Klemensas Čerbulėnas. – Vilnius : Vaga, 1970. – 75, [4] p.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33.
 4. Lietuvos respublikos istorijos paminklų sąrašas (1978–1990). – D. 1. – Vilnius, 1993. – P. 169, 211.
 5. Apie lietuviško baldų stiliaus ieškotoją ir kūrėją – žymųjį baldžių Joną Prapuolenį / Baltrušaitis V. – Iliustr. – Santr. anglų k. // Liaudies kultūra. – 2000, Nr. 6, p. 49–52.
 6. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 11 19 įsakymas Nr. A-3088.
 7. Dailininkas, baldininkas Jonas Prapuolenis / Asta Naureckaitė. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2010, Nr. 4, p. 16–17.
 8. Jonas Prapuolenis – lietuvių dizaino legenda / Kristina Stančienė. – Iliustr., portr. // Namas ir aš. – 2013, Nr. 3, p. 14–15.
 9. The timber couturier : Kotryna Lingienė photographs of the studio and residence of Jonas Prapuolenis by Rasa Juškevičiūtė / [Rasa Juškevičiūtė, Kotryna Lingienė]. – Iliustr. // * as a journal. – No. 1 (Spring/Summer 2021), p. 110–123.
 10. Nuo šaukšto iki baldų komplekto: kaip Prapuolenis tapo pirmuoju dizaineriu Lietuvoje (I) / Aistė Dičkalnytė. – Iliustr. – Rubrika: Dailė. – Bus daugiau // Nemunas. – 2022, Nr. 12, p. 32–39; 2023, Nr. 1, p. 28–35.