Pundzius Bronius


[1907 09 15 Pievėnuose (Mažeikių r.) – 1959 04 11 Vilniuje], skulptorius, pedagogas, profesorius.

1926–1932 m., 1939–1950 m. gyveno Kaune.

Nuo 1926 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, Kajetono Sklėriaus vadovaujamoje skulptūros studijoje. Už mokinių streiko organizavimą, 1929 m. iš mokyklos pašalintas. Kūrė scenografiją Valstybės teatrui, dekoravo bažnyčias, kalė antkapius, nutapė Motiejaus Valančiaus portretą (1932) ir kt. Laimėjo konkursą Maironio biustui (1933), sukūrė Juozo Naujalio bareljefą (1935). Vienas ryškiausių darbų – skulptūrinė kompozicija „Motinystė“ (apie 1934), Makso Konrado (vėliau „Tulpės“) kavinėje buvusi statula „Prie šaltinėlio“ (1939).
Nuo pirmosios jaunųjų dailininkų parodos, įvykusios 1930 m., dalyvavo parodose. 1937 m. nugalėjo S. Dariaus ir S. Girėno paminklo projektų konkurse.
1933–1938 m. studijas tęsė Paryžiaus aukštojoje taikomosios dailės mokykloje. Ten paniro į bohemišką gyvenimą, todėl draugai inicijavo jo grįžimą į Lietuvą. 1940 m. pakviestas vadovauti skulptūros katedrai Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1947 m. suteiktas profesoriaus vardas. Jo mokiniai – garsūs skulptoriai J. Mozūraitė-Klemkienė, V. Žuklys, L. Kamarauskas, J. Kalinauskas ir kt.
Vienas garsiausių skulptoriaus kūrinių – S. Dariaus ir S. Girėno bareljefai, iškalti 1943 m. Puntuko akmenyje. Sukūrė apie 30 biustų. Maironio paminklinis biustas pastatytas prie Karo muziejaus, Miko Petrausko – Muzikinio teatro sodelyje. Prie įmonės „Kauno vandenys“ (Aukštaičių g. 43) pastatyta skulptūra „Vandens nešėja“, už kurią 1939 m. apdovanotas Taupomųjų valstybės kasų premija. Jo sukurti bareljefai ir skulptūros puošia buvusius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus (K. Donelaičio g. 8), Karininkų ramovę (A. Mickevičiaus g. 19) ir kitus Kauno pastatus.
1951 m. persikėlė į Vilnių.
2008 m. dailininkas Antanas R. Šakalys jo garbei išleido meninį voką.
Stasys Budrys parengė knygą „Bronius Pundzius“ (Vilnius, 1969).

  • 1988 m. pagaminta atminimo lenta dėl užsitęsusio namo remonto liko nepakabinta. 2007 09 24, pažymint 100-ąsias gimimo metines, prie namo Laisvės al. 24 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptoriai Vladas Žuklys, Kazys Švažas, architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1938–1951 m. gyveno žymus skulptorius profesorius Bronius Pundzius“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Bronius Pundzius / Stasys Budrys. – Vilnius : Vaga, 1969 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 124, [2] p. : iliustr., portr.
  2. Bronius Pundzius. – Iliustr., portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 105–107.
  3. Kauno miesto LDT VK 1985 01 31 potvarkis Nr. 33 p.
  4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  5. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 07 04 įsakymas Nr. A-2295.
  6. Naujienos trumpai. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, rugs. 25, p. 5.
  7. Miestą dailinęs skulptorius mokė ieškoti tinkamų plokštumų / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2007, lapkr. 3, p. 13.
  8. Skulptoriaus B. Pundziaus pėdsakais / Marija Oniščik. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, bal. 19, priedas „Santaka“, p. 6–7.