Puodžiukynas Antanas


[1898 02 05 Gulioniškėje (Marijampolės r.) – 1986 10 10 Kaune], fizikas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas, profesorius.

1918–1922, 1928–1940 m., 1945–1986 m. gyveno Kaune.

1918 m. priimtas į Kauno „Saulės“ gimnazijos 4-ąją klasę, 1921 m. – į Aukštųjų kursų humanitarinį skyrių. 1922 m. įstojo į Lietuvos universiteto (LU) humanitarinį fakultetą. Tais pačiais metais pradėjo studijas Vokietijoje, nuo 1923 m. mokėsi Vienoje (Austrija). 1927 m. fizikos studijas baigė daktaro laipsniu. 1928 m. pakviestas dėstyti teorinę fiziką LU matematikos ir gamtos fakultete. 1936 m. apgynė habilitacinį darbą. Nuo 1937 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto privatdocentas, nuo 1940 m. – docentas. 1940–1945 m. dirbo Vilniaus universitete. 1942 m. tapo profesoriumi. 1945 m. perkeltas į Kauno valstybinio universiteto (KVU) Fizikos katedrą docento pareigoms. 1948–1950 m. antraeilėse pareigose dirbo ir Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA). 1950–1963 m. dėstė Kauno politechnikos institute (KPI). 1951 m. pakviestas organizuoti Kauno medicinos instituto (KMI) Fizikos katedrą ir jai vadovavo iki 1965 m. Vėliau buvo KPI Fizikos katedros profesorius-konsultantas. Pats pasigamino didelio vakuumo aparatūrą.
Rašė straipsnius žurnalams „Kosmos“, „Židinys“, „Naujoji romuva“, „Fizikos praktikos darbai“. Paskelbė mokslinių straipsnių apie metalų elektrinį laidumą, kosminius spindulius, atominės energijos panaudojimą. Su K. Baršausku parašė fizikos vadovėlį vidurinės mokyklos 7 klasei (1958), „Energijos šaltiniai“ (1956), „Atominiai reaktoriai ir atominės elektrinės“ (1960) ir kt. Buvo aktyvus Fizikų draugijos ir Lietuvos fizikos terminologijos tarybos ir „Fizikos terminų žodyno“ (1979) redakcinės komisijos narys. Jo publikuotų ir nepublikuotų darbų sąrašas apima apie 110 pozicijų.
1995 m. Kaune išleista dukros I. Marchertienės ir B. Naruševičienės sudaryta knygelė „Antanas Puodžiukynas : [fizikas] : gyvenimas ir veikla“.

  • 1998 02 05, pažymint 100-ąsias gimimo metines, Žaliakalnyje, ant namo Margio g. 4 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1963–1986 m. gyveno vienas iš XX a. fizikos pradininkų Lietuvoje profesorius Antanas Puodžiukynas (1898–1986)“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Antanas Puodžiukynas : [fizikas] : gyvenimas ir veikla / sudaryt. I. Marchertienė ir B. Naruševičienė. – Kaunas : KMA l-kla, 1995. – 152 p., [8] iliustr. lap.
  2. Profesorius Antanas Puodžiukynas / Česlovas Radvilavičius. – Portr., iliustr. – Bibliogr. išnašose // Šiuolaikinė fizika Lietuvoje / [Milda Balčiūnienė … [et al.]. – Kaunas : Šviesa, 1997. – P. 290–297.
  3. Kauno miesto mero 1998 01 27 potvarkis Nr. 11.
  4. Profesorius Antanas Puodžiukynas – nepriklausomos Lietuvos inteligentas / Laima Bastienė, Jonas Skučas. – Portr. // Ave vita. – 1998, vas. 4, p. 1.
  5. Konferencija, skirta prof. A. Puodžiukyno šimtmečiui. – Iliustr. // Fizikų žinios. – 1998, Nr. 14, p. 17.