Purėnas Antanas


[1881 02 16 Tatkonyse (Kupiškio r.) – 1962 11 05 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio bareljefo autorius – skulptorius Vladas Žuklys], chemijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas, profesorius, akademikas.

1920–1962 m. gyveno Kaune.

Nuo 1920 05 31 Steigiamajame Seime dirbo Švietimo komisijoje, buvo jos vicepirmininkas, priklausė socialdemokratų frakcijai. Dalyvavo masonų ložės „Lietuva“ veikloje. 1920 10 13 pasitraukė iš Steigiamojo Seimo ir atsidėjo mokslinei veiklai. Nuo 1921 09 01 pradėjo dėstyti organinę chemiją Aukštuosiuose kursuose, 1922–1924 m. – Kauno profesinės mokytojų sąjungos suaugusiųjų vidurinės mokyklos mokytojas. 1922–1950 m. profesoriavo Kauno universitete, buvo Organinės chemijos katedros vedėjas, organizavo pirmąją organinės chemijos laboratoriją Kaune. Parengė originalią organinės chemijos dėstymo programą, padėjo pamatus šios mokslo srities vystymuisi Lietuvoje, įsteigė liaudies universitetą.
1922–1924 m. – Gamtos fakulteto mokslo tarybos sekretorius, 1924–1925 m. ir 1933–1938 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) sekretorius, 1939 m. – universiteto prorektorius studijų reikalams. 1940 m. paskirtas rektoriumi. Prasidėjus vokiečių okupacijai iš pareigų atleistas ir suimtas. Paleistas S. Raštikiui už jį laidavus.
1923–1936 m. redagavo „Lietuvos universiteto darbus“, nuo 1930 m. – VDU „Matematikos ir gamtos fakulteto darbus“, Gamtininkų draugijos leidžiamą žurnalą „Gamta“, 1940 m. – leidinius „Mintis“ ir „Kultūra“. Rašė straipsnius žurnalams „Skardas“, „Žarija“, „Kosmos“ ir kt. Dalyvavo leidžiant „Lietuviškąją enciklopediją“.
1944–1946 m. vėl ėjo rektoriaus pareigas. Iš visų jėgų stengėsi apsaugoti dėstytojus nuo tremties.
1944 m. tapo akademiku, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentu. Pertvarkius Kauno universitetą, nuo 1951 m. iki mirties buvo Kauno politechnikos instituto (KPI) Organinės chemijos ir technologijos katedros vedėjas. Tyrė ir sintetino biologiškai aktyvius organinius junginius, išvertė geriausią to meto A. Holemano organinės chemijos vadovėlį, kūrė lietuviškąją terminiją. Buvo 44 mokslinių straipsnių autorius ir bendraautorius. Jam vadovaujant apginta 14 disertacijų.
90-osioms A. Purėno gimimo metinėms surengta mokslinė konferencija, atskiru leidiniu išėjo konferencijos medžiaga „Antanas Purėnas“ (Kaunas, 1971). Išleista Romualdo Baltrušio parengta monografija „Profesorius Antanas Purėnas“ (Kaunas, 2008).

 • 1967 m. centre, ant namo V. Putvinskio g. 30 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1933–1962 m. gyveno chemijos mokslų daktaras, akademikas A. Purėnas“. 2001 m. virš jos buvo pakabintas bareljefas (skulptorius Vladas Žuklys). Lenta su bareljefu nuplėšti.
 • [1971] m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19) jo vardu pavadinta laboratorija, atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys): „Akad. Vlado Purėno organinės chemijos laboratorija“.
 • 1980 m. Dainavos mikrorajone jo vardu buvo pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Docentas Antanas Purėnas. – Portr. // Medicina. – 1922, Nr. 2, p. 66–67.
 2. LKP CK ir LTSR MT 1980 11 17 nutarimas Nr. 403.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Kauno technologijos universiteto atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. Profesoriaus Antano Purėno 120-osioms gimimo metinėms / Romualdas Baltrušis. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2001, vas. 12, p. 12.
 6. A. Purėno g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 129.
 7. Purėnas Antanas : (1920 05 15–1920 10 13) / Mindaugas Tamošaitis. – Portr. – Bibliogr.: 7 pavad. // Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – P. 284–286.
 8. Mokslininkas, pedagogas, organinės chemijos mokslinės mokyklos įkūrėjas / Ona Voverienė. – Iliustr. // Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – P. 404–409.
 9. Nr. 30 (buv. 14a) / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Iliustr. – Bendroji str. antr.: Pastatų istorijos // Vlado Putvinskio gatvė: istoriniai faktai ir atsiminimai / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Kaunas : [F. Zinevičius], 2020. – P. 33.
 10. Kauno senųjų kapinių, vad. Petrašiūnų kapinėmis, komplekso chemiko, kultūros, visuomenės, politinio veikėjo Antano Purėno ir teisininkės, politinės veikėjos Liudos Vienožinskaitės-Purėnienės kapas. – Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/8372633a-6d3f-4ab2-ba28-a04c01bfc410 [2022 09 07]
 11. Antanas Purėnas – Rokiškio gimnazijos direktorius. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805927/18506689 [2023 04 25]