Račkus Aleksandras Mykolas


[1893 06 07 Čekiškėje (Kauno r.) – 1965 10 09 Čikagoje (JAV)], gydytojas, numizmatas, kolekcininkas, muziejininkas, kultūros veikėjas.

1905–1907 m., 1935–1940 m. gyveno Kaune.

1905–1907 m. mokėsi Kauno gimnazijoje. 1910 m. kartu su tėvu knygnešiu M. Račkumi išvyko į JAV, ten gavo mediko išsilavinimą ir vertėsi gydytojo praktika.
1912 m. įstojo į Lietuvos vyčių organizaciją, buvo vienas „Vyčio“ žurnalo steigėjų, 1915–1916 m. jį redagavo. 1917 m. Čikagoje įkūrė Numizmatikos ir istorijos draugiją bei Lietuvių istorijos muziejų su didžiausia pasaulyje lietuviškos numizmatikos kolekcija.
1935 m. surengė savo kolekcijos parodą Kaune. Po parodos visus eksponatus už simbolinę kainą įsigijo Lietuvos švietimo ministerija (šiuo metu jie saugomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje). 1936–1938 m., tvarkydamas savo kolekciją, dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus istorijos skyriuje, vėliau vertėsi privačia praktika ir buvo JAV konsulato gydytojas. 1938 m. su kitais Kaune įsteigė Lietuvių-amerikiečių draugiją ir buvo jos valdybos narys.
Rašė straipsnius periodiniams leidiniams „XX amžius“, „Kosmos“, „Naujoji Romuva“, „Trimitas“ ir kt. Lietuvių enciklopedijai rengė straipsnius istorijos, numizmatikos ir medicinos klausimais. Vienas pirmųjų ėmė rūpintis knygnešių atminimo įamžinimu, jų atsiminimų užrašymu. Vėliau tėvo ir sūnaus Račkų surinkta medžiaga buvo paskelbta P. Rusecko redaguotoje knygoje „Knygnešys“ (1928 m. ir 1930 m.).
Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1935) ir Šaulių žvaigždės medaliu (1939).
1940 m. grįžo į Čikagą, kur įsteigė Lituanistikos muziejų. Nuo 1948 m. leido numizmatikos ir filatelijos žurnalą, rengė „Numizmatikos enciklopediją“.
Dalis jo rankraštinio palikimo saugoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriuje.
Sukurtas dokumentinis filmas „Viltis abipus Atlanto. Kolekcininkas Aleksandras Mykolas Račkus“ (režisierius Justinas Lingys, scenarijaus autorės Audronė Kosciuškienė, Aušra Kalinauskienė, 2020 m.).

  • 1997 m. Romainiuose buvusi Pievų gatvė pavadinta A. Račkaus vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Aleksandrą Račkų prisimenant / Rima Dirsytė. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – 1993, Nr. 6 (birželis), p. 32–34.
  2. Kauno miesto valdybos 1997 11 04 sprendimas Nr. 810.
  3. Pakeistų Aukštųjų Kaniūkų ir Romainių gyvenviečių gatvių pavadinimų sąrašas // Kauno žinios. – 1997, gruod. 31, p. 4.
  4. Račkaus g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 130–131.
  5. Aleksandras Račkus – lietuvybės saugotojas / Ignas Narbutas. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2003, spal. 4.
  6. Aleksandras Mykolas Račkus (1893–1965). – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Ypatinga dovana Lietuvai / [sudarytojai Ignas Narbutas, Vaida Sirvydaitė-Rakutienė]. – [Kaunas] : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, [2018]. – P. 10–17.
  7. [Dr. Aleksandras M. Račkus savo vardo muziejuje Vytauto Didžiojo muziejaus rūmuose, Kaunas]. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10002461504 [2023 04 26]
  8. Dokumentinis filmas „Viltis abipus Atlanto“. Kolekcininkas Aleksandras Mykolas Račkus. – Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000145728/dokumentinis-filmas-viltis-abipus-atlanto-kolekcininkas-aleksandras-mykolas-rackus [2023 04 26]