Ramanauskas Adolfas-Vanagas, Ramanauskienė Birutė-Vanda

 

Ramanauskas Adolfas-Vanagas [1918 03 06 New Britain (JAV) – 1957 11 29 Vilniuje], pedagogas, partizanų vadas, brigados generolas.

Ramanauskienė (Mažeikaitė) Birutė-Vanda [1924 11 12 Jackonyse – 1996 03 19 Kaune; palaidota Romainių kapinėse], partizanė.

A. Ramanauskas-Vanagas Kaune gyveno 1939–1940 m., B. Ramanauskienė – [1962/1963]–1996 m.

1939–1940 m. A. Ramanauskas-Vanagas mokėsi Kauno karo mokykloje, kurią baigė atsargos jaunesn. leitenanto laipsniu. Antrosios sovietų okupacijos metu tapo partizanu ir pasirinko „Vanago“ slapyvardį. Pradėjęs vadovauti mažam partizanų būriui nuosekliai ėjo vis aukštesnes pareigas partizanų vadovybėje. Daug dėmesio skyrė pogrindžio spaudai: organizavo leidybą, redagavo, rašė straipsnius įvairiems partizanų laikraščiams.
Mokytojaudamas Alytaus mokytojų seminarijoje susipažino su būsima žmona Birute Mažeikaite, su kuria slaptai susituokė 1945 m. B. Ramanauskienė, vyro bendramintė ir bendražygė, slapyvardžiu „Vanda“, buvo ryšininkė, daug prisidėjo prie partizaninės spaudos rengimo ir platinimo.
Nuslopinus ginkluotą pasipriešinimą, partizanų vadui su šeima teko slapstytis. Jo paieškai ir likvidavimui Valstybės saugumo komitetas (KGB, rus. КГБ) skyrė ypač didelį dėmesį. A. Ramanauskas-Vanagas ir jo žmona Birutė buvo išduoti ir 1956 10 12 suimti Kaune. A. Ramanauskas-Vanagas sušaudytas po beveik metus trukusių fizinių ir moralinių kankinimų Vilniaus KGB kalėjime. Žmona nuteista kalėti lageriuose aštuonerius metus. Grįžusi į Lietuvą, B. Ramanauskienė buvo persekiojama. Negalėjo prisiregistruoti, gauti darbo. Vėliau dirbo daržovių parduotuvėje, spaudos kioske.
1945 m. A. Ramanauskas-Vanagas apdovanotas Narsumo, o 1946 m. – Uolumo juostele, 1949 m. – 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais, 1950 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo I ir II rūšies 1-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę legendinis partizanas įvertintas po mirties: 1997 m. jam suteiktas kario savanorio statusas, 1998 m. – dimisijos brigados generolo laipsnis, 1998 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu, o 1999 m. – Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu.
1998 m. B. Ramanauskienei pripažintas kario savanorio statusas. 2009 m. ji apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties).
Skulpt. Stanislovas Kuzma sukūrė A. Ramanausko skulptūrėlę, bronzinį ir gipsinį biustus (1998), dail. Gintautas Survila ir Antanas Račas nutapė jo portretus. 2008 m. išleisti portretiniai pašto vokai (dailininkas Antanas Rimantas Šakalys). 2018 m. partizanų vado 100-osioms gimimo metinėms atminti, pagamintas paauksuotas medalis.
A. Ramanauskas-Vanagas parašė atsiminimus „Partizanų gretose“, kurie 1991 m. išleisti pavadinimu „Daugel krito sūnų… : partizanų gretose“ (Vilnius, papild. leid. 1992, 1999, 2007, 2017, 2018, 2020 – „Partizanų gretose“). 1993 m. pasirodė Kajetono Juliaus Čeginsko leidinys „Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas“ (papild. leid. Kaunas, 2008), 2000 m. išleista dukros Auksės Ramanauskaitės-Skokauskienės sudaryta knygelė „Adolfas Ramanauskas-Vanagas : [1918 03 06–1957 11 29]“ (Alytus), 2007 m. – knyga „Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos ir valstybės atmintyje“ (Kaunas), „Partizanų vadas generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas = Partisan commander general Adolfas Ramanauskas-Vanagas“ (Kaunas) ir „Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas“ (Vilnius, 2008). 2010 m. išleista Mato Svajūno poema „Sušaudyti likimai“ (Lazdijai), 2018 m. – Arvydo Anušausko monografija „Aš esu Vanagas…“ (Vilnius), 2019 m. – Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės sudaryta knyga-albumas „Adolfas Ramanauskas-Vanagas fotografijose“ (Vilnius).
A. Ramanausko-Vanago atminimui sukurti filmai: „Partizanai“ (režisierius Edmundas Zubavičius, 1993), „Už laisvę žuvusiems mirties nėra“ (režisierė Vilma Garlinskienė, 2007), dokumentinė juosta „Nenugalimas“ (scenarijaus autorė ir režisierė Agnė Zalanskaitė, 2018), dokumentinis filmas „Vanago portretas“ (režisierius Vytautas V. Landsbergis, 2019), jo žmonos atminimui – dokumentinė juosta „Partizanų vado žmona“ (režisierius Vilma Garlinskienė, 2009).
2018-aisiais, paskelbtais A. Ramanausko-Vanago metais, Vilniaus Našlaičių kapinėse rasti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado palaikai iškilmingai perlaidoti spalio 6 d. Vilniaus Antakalnio kapinėse, valstybės vadovų panteone (2020 m. atidengto antkapinio paminklo autorių grupė – Algirdas Kuzma ir UAB „Arches“). LR Seimas partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą pripažino faktiniu su okupacija kovojusios Lietuvos valstybės vadovu.

 • 1991 12 13 buvusi Signalo gatvė Eiguliuose pavadinta A. Ramanausko-Vanago vardu.
 • 2012 10 12, minint A. Ramanausko-Vanago ir jo žmonos partizanės B. Mažeikaitės-Ramanauskienės arešto 56-ąsias ir partizanų vado sušaudymo 55-ąsias metines, suėmimo vietoje, Kampo ir Kalniečių gatvių sankirtoje, atidengtas ir pašventintas paminklas bei atminimo žymuo (skulptorius Stasys Žirgulis) su užrašu: „Lietuvos partizanui-generolui / Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti“ ir „Šioje vietoje 1956 m. spalio 12 d. KGB operacijos metu buvo suimtas / Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) tarybos prezidiumo pirmininko / pirmasis pavaduotojas, ėjęs ir LLKS tarybos prezidiumo pirmininko / pareigas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos / deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas, dimisijos / brigados generolas, Vyčio kryžiaus I ir II laipsnių ordinų kavalierius / Adolfas Ramanauskas-Vanagas / ir jo žmona Lietuvos partizanė / Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė-Vanda, / po mirties apdovanota Vyčio kryžiaus ordino karininko kryžiumi“ / Partizanų vadas Vanagas sušaudytas 1957.11.29D., žmona nuteista kalėti“. Prie paminklo pasodinti šeši ąžuoliukai.
  2018 04 24 žemės sklypo Kalniečių g. 126 šiaurinei daliai, kur stovi paminklinis akmuo, suteiktas pavadinimas – A. Ramanausko-Vanago skveras.
 • 2017 11 18 Aukštųjų Šančių karių kapinėse (Ašmenos 1-oji g. 2) atidengtas paminklinis kompleksas (autorius – architektas Stasys Pūtvis) Lietuvos kariuomenės karininkams, sovietinės ir nacistinės okupacijų aukoms atminti, kurio vienoje iš stelų įamžintas A. Ramanausko-Vanago atminimas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1991 12 13 potvarkis Nr. 2039.
 2. A. Ramanausko-Vanago g. – Iliustr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 131–132.
 3. Ramanauskas Adolfas (1918 03 06–1957 11 29). – Iliustr. // Lietuvos kariuomenės karininkai. – Vilnius, 2001. – T. 6, p. 216–217.
 4. Vado žmona, niekada nesuabejojusi pasirinkto kelio teisingumu : apie Birutę Mažeikaitę-Ramanauskienę / Ona Voverienė. – Nuotr. // Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys / Ona Voverienė. – Kaunas : Naujasis amžius, 2005. – P. 185–192.
 5. Partizanų vadas generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas = Partisan commander general Adolfas Ramanauskas-Vanagas : [albumas] / [sudarytoja Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2007. – 95, [1] p.
 6. Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos ir valstybės atmintyje. – Kaunas, 2007. – P. 176.
 7. Kauno miesto savivaldybės tarybos Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisijos 2012 09 18 posėdžio protokolas Nr. PV-7 ir 2012 11 06 protokolas Nr. PV-9.
 8. Nelygioje kovoje kritę. Nedvejojo, išėjo ginti laisvės / Birutė Žemaitaitytė. – Iliustr. // Voruta. – 2011, lapkr. 26, p. 4.
 9. Pagerbti Laisvės kovotojai. – Iliustr. – Visuomenė // Naujos tėviškės žinios. – 2012, spal. 13, p. 3.
 10. Žaliakalnyje atidengtas atminimo žymuo. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, spal. 19, p. 3.
 11. Tautos idealų šviesoje – Lietuvos partizanų atminimas / Aistė Stremaitytė. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, spal. 26, p. 1, 6.
 12. Gyvuosius įpareigojantis paminklas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, lapkr. 20, p. 3.
 13. Įamžintas Lietuvos karininkų – sovietinės ir nacistinės okupacijos aukų – atminimas. – Iliustr. – „Tremtinio“ inf. // Tremtinys. – 2017, lapkr. 24, p. 1.
 14. Kaune atidengtas paminklas Lietuvos karininkams // XXI amžius. – 2017, lapkr. 24, p. 5.
 15. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 04 24 sprendimas Nr. T-176.
 16. Atsiras A. Ramanausko-Vanago skveras / Austėja Masiokaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, bal. 24, p. 3.
 17. Atminimo įamžinimas / Arvydas Anušauskas // Aš esu Vanagas. – Vilnius, 2018. – P. 215–216.
 18. Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė : 1924–1996. – Iliustr. // Moterys, kūrusios Lietuvą / [sudarytoja Aurelija Auškalnytė]. – Vilnius : Lygių galimybių plėtros centras, 2020. – P. 118–119.
 19. Gyvenimu liudijęs laisvę. Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms paminėti (LYA). – Prieiga per internetą: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/gyvenimu-liudijes-laisve.-adolfo-ramanausko-vanago-100-osioms-gimimo-metinems-pamineti/exh-72/gyvenimu-liudijes-laisve/case-321 [2024 03 06]