Raštikis Stasys

 

[1896 09 13 Kuršėnuose (Šiaulių r.) – 1985 05 03 Los Andžele (JAV), 1993 11 22 palaikai perkelti į Kauno Petrašiūnų kapines], savanoris, divizijos generolas, Lietuvos kariuomenės vadas.

1918–1919 m., 1922–1944 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1918 m. iš Kaukazo fronto grįžęs į Lietuvą, mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės Vilniaus batalioną. Sužeistas pateko į Raudonosios armijos nelaisvę. 1921 m. per kalinių pasikeitimą grąžintas į Lietuvą, tarnavo 5-ajame pėstininkų pulke. 1922 m. dirbo Generalinio štabo informacijos skyriuje. Baigė Aukštuosius karininkų kursus. Rėmė 1926 12 17 perversmą, per jį buvo paskirtas Generalinio štabo II skyriaus viršininku. Tose pareigose išbuvo iki 1930 m. 1928 m. suteiktas majoro laipsnis. 1929 m. baigė Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Veterinarijos skyrių. 1932 m. baigė Vokietijos generalinio štabo akademiją ir buvo paskirtas 5-ojo pėstininkų pulko vado padėjėju, 1933–1934 m. jam vadovavo. Dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose ir Karo mokykloje. 1934 m. buvo pėstininkų divizijos štabo, generalinio štabo valdybos viršininkas, 1935–1940 m. – Lietuvos kariuomenės vadas, „Rotary“ klubo narys. Lietuvos kariuomenę pertvarkė ir sumodernino. Su karinėmis misijomis lankėsi daugelyje Europos šalių. 1937 m. suteiktas brigados generolo laipsnis.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininko pavaduotojas. 1941 m. birželio 15 d. paskirtas Lietuvos ministru pirmininku, tačiau tų pareigų jam neteko eiti. Vengdamas arešto slapstėsi, vėliau pasitraukė į Vokietiją. Jo artimieji ir dukros buvo išvežti į Sibirą.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, grįžo į Kauną ir 1941 m. birželio sukilimo metu buvo paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės krašto apsaugos ministru. Likvidavę šią vyriausybę, vokiečiai S. Raštikiui siūlė įvairias aukštas pareigas, tačiau jis atsisakė. Dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 1944 m. su žmona pasitraukė į Vokietiją, 1949 – į JAV.
Už pasižymėjimą kovose dėl Lietuvos apdovanotas 1-ojo laipsnio kryžiumi „Už Tėvynę“, 1921 m. – 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiumi, 1939 m. – Vyčio kryžiaus ordinu su kardais ir kitais Europos šalių apdovanojimais bei sidabriniu kardu.
Rašė straipsnius leidiniams „Karo archyvas“, „Mūsų žinynas“, „Kardas“, „Karys“ ir kt. Perfotografuotos ir išleistos 4 jo atsiminimų knygos (Vilnius, 1990–1996). 1996 m. žurnalas „Kardas“ 100-osioms metinėms išleido jam skirtą specialų atvirlaiškį (100 vnt.) ir voką (50 vnt.). 2006m. jo garbei išleistas suvenyrinis vokas.

 • 1996 09 13 centre, prie buvusio Lietuvos Respublikos Generalinio štabo pastato (Gedimino g. 25) atidengta memorialinė lenta: „Šiuose rūmuose 1935–1940 m. dirbo Lietuvos kariuomenės vadas, divizijos generolas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Stasys Raštikis. Mirė 1985 Los Andžele“.
 • 1996 m. Žaliakalnyje jo vardu pavadinta gatvė.
 • 1996 09 11 Kauno puskarininkių mokyklai (S. Dariaus ir S. Girėno g. 100) buvo suteiktas divizijos generolo S. Raštikio vardas. 1997 09 26 mokyklos sodelyje pastatytas paminklinis biustas (skulptorius Gediminas Jokūbonis): „Divizijos generolas Stasys Raštikis“. 2006 09 13, pažymint 110-ąsias gimimo metines, mokykloje atidengta jo memorialinė ekspozicija.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1996 09 04 potvarkis Nr. 604.
 2. Kauno miesto mero 1996 09 13 potvarkis Nr. 615.
 3. Kauno puskarininkių mokyklai – d. gen. S. Raštikio vardas / Viktoras Gulmanas. – Iliustr. // Kardas. – 1996, Nr. 7–8, p. 7.
 4. Generolui Stasiui Raštikiui atminti / Irena Petraitienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, rugs. 14, p. 5.
 5. Atidengtas generolo Stasio Raštikio biustas // Kauno diena. – 1997, rugs. 27, p. 4.
 6. S. Raštikio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas. 2001. – P. 132–133.
 7. Paminėtos S. Raštikio gimimo metinės: Lietuvos kariuomenės vado atminimui Karo muziejuje atidaryta nauja paroda / Dainoras Lukas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, rugs. 11, p. 4.
 8. Stasys Raštikis (1896 09 13–1985 05 03) : vokas. – Iliustr. – Kolekcininkų kampelis // Lietuvos aidas. – 2006, rugs. 14, p. 2.
 9. Raštikis Stasys (1896 09 13–1985 05 03). – Portr., iliustr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. –T. 6. – 2006, p. 230.
 10. Generolo Raštikio palaikų perlaidojimas : [Kaunas, 1993 m. lapkričio 22 d.] / Andrzej Firewicz. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Vėl Lietuva / Andrzej Firewicz. – Vilnius : Mintis, 2006. – P. 317–323.
 11. Raštikis Stasys : karininkas, 5 pėstininkų Kęstučio pulkas : [Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, biografija] / Vilius Kavaliauskas. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 33 pavad. // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – T. 5, Pr – Šim. – 2012, p. 191–201.
 12. Istorinės tiesos, istorinio teisingumo atkūrimas. Pareigūnų atminimo įamžinimas. – Iliustr., portr. // Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje / Severinas Vaitiekus. – Vilnius. – Kn. 1. – 2017, p. 410–418.
 13. Nuotrauka, portretinė. Lietuvos kariuomenės vadas gen. št. plk. Stasys Raštikis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000009107774?searchId=27058972&menuIndex=0&digitalObjectId=190000009944869 [2023 04 27]