Ratkevičius Stasys, Gruodytė-Ratkevičienė Valerija

 

Ratkevičius Stasys [1917 03 16 Maskvoje (Rusija) – 2010 07 05 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], aktorius, režisierius, Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėjas.

Gruodytė-Ratkevičienė Valerija [1916 03 16 Petrograde (dab. Sankt Peterburgas) (Rusija) – 2004 07 28 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse], pedagogė, aktorė, muziejininkė.

1960 m. abu apsigyveno Kaune.

1958 m. Valerijos ir Stasio Ratkevičių įkurtas pirmasis Lėlių teatras po 2 metų veiklos iš tuometinio Kapsuko (dab. Marijampolės) persikėlė į Kauną. Daug gastroliavo, pasiekdamas tolimiausius Lietuvos kampelius, kol buvo rekonstruojamos ir pritaikytos kino teatro „Pionierius“ Kaune patalpos. Naujojo teatro trupės branduolį sudarė Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos teatrinio skyriaus auklėtiniai, kurie tobulinosi Maskvos S. Obrazcovo lėlių teatre. 1962 m. lėlininkų veikla teatrų festivalyje Maskvoje buvo įvertinta 2-ojo laipsnio diplomu.
1967 m. S. Ratkevičiaus pastatyta P. Mančevo „Zuikių mokykla“ repertuare išsilaikė 30 metų ir buvo parodyta per maestro 80-ąjį gimtadienį. 1968 m. Pabaltijo lėlių teatrų festivalyje Rygoje „Zuikių mokykla“ pripažinta geriausiu spektakliu, o S. Nėries „Eglė – žalčių karalienė“ įvertinta kaip geriausias nacionalinis spektaklis. 1972 m. teatras gastroliavo Europoje, 1974 m. – Lotynų Amerikoje. Režisierius pastatė apie 40 spektaklių. Ryškiausi iš jų, be paminėtųjų, yra I. Štoko „Velnių malūnas“, Š. Pero „Pelenė“, J. Degutytės „Aš ieškau fleitos“, „Joniukas“ (pagal J. Biliūno apysakas) ir kt.
Kelis dešimtmečius maestro buvo renkamas tarptautinės lėlininkų asociacijos UNIMA valdybos nariu, aktyviai dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir kituose renginiuose.
1967 m. jam suteiktas Respublikos nusipelniusio meno veikėjo vardas, 1974 m. įteiktas Lenkijos vyriausybinis apdovanojimas – medalis už nuopelnus lenkų kultūrai. 2003 m. už indėlį Lietuvos menui apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto ordino Karininko kryžiumi, 2007 m. – už kūrybos nuopelnus „Fortūnos“ statulėle.
2009 m. S. Ratkevičiaus garbei sukurtas dokumentinis filmas-pasakojimas „Mėlyniesiems katilėliams aidint“ (režisierė Enrika Striogaitė). Paskutinis garbingas apdovanojimas – Kultūros ministerijos Padėkos premija už viso gyvenimo nuopelnus buvo įteikta keli mėnesiai prieš mirtį.
2019 m. išleista Stasio Ratkevičiaus „Visos mano dienos : lėlių teatro įkūrėjo prisiminimai“ (Kaunas).
Nuo teatro įsikūrimo dienos Stasiui Ratkevičiui padėjo žmona Valerija, ilgametė aktorė, režisierė, pedagogė, Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) nusipelniusi artistė, Lietuvos teatrų sąjungos narė. Ji organizuodavo susitikimus, vedė kursus, teikė konsultacijas lėlių žanro specifikos klausimais, kaupė eksponatus muziejui. Vienintelio Lietuvoje tokio muziejaus ekspozicijoje atsispindi visas V. Ratkevičienės gyvenimas. Ji išsaugojo teatro archyvą, nuotraukas, lėles, kūrybinio darbo dienoraščius ir kitus eksponatus nuo sunaikinimo.

 • 2006 m. Kauno lėlių teatro muziejui (Laisvės al. 87A), veikiančiam nuo 1994 m. ir sukaupusiam daugiau kaip 800 eksponatų, suteiktas jo įkūrėjų Valerijos ir Stasio Ratkevičių vardas.
 • 2016 05 18 ant namo Laisvės al. 98 atidengta atminimo lenta su užrašu: „Šiame name nuo 1964 m. iki mirties gyveno Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėjai Valerija Gruodytė-Ratkevičienė (1916–2004) ir Stasys Ratkevičius (1917–2010)“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Valerija Gruodytė-Ratkevičienė. – Portr., iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Kauno menininkai / redakcinė kolegija: K. Adomaitis … [et al.]. – Kaunas : Kauno meno fondas, 1996. – P. 384–385.
 2. Muziejui – teatro įkūrėjų vardai / Vėjūnė Inytė ; Nuotr. iš teatro archyvo. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2006, kovo 8, p. 8.
 3. Vaikystės šalies prezidentai: Kauno lėlių teatro muziejui suteiktas teatro įkūrėjų Valerijos ir Stasio Ratkevičių vardas / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2006, kovo 15, p. 9.
 4. Žmogus, vaikystei padovanojęs stebuklą : Kauno lėlių teatro įkūrėjas Stasys Ratkevičius, ką tik atšventęs 90-ąjį gimtadienį, sako visada laikęsis taisyklės su savo žiūrovais kalbėtis širdimi / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, kovo 24, p. 11–12.
 5. Sukurtas filmas apie garsų lėlininką / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, gruod. 31, priedas „Santaka“, p. 8.
 6. Maestro gyvenimas – dokumentiniame filme / Rūta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, liep. 10, p. 30–31.
 7. Dukros, humanitarinių mokslų daktarės, docentės Joanos Ratkevičiūtės-Misevičienės informacija [2015 08 21].
 8. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 04 21 įsakymas Nr. A-1135.
 9. Kauno valstybinis lėlių teatras : gegužės 18 d. 13 val. … : [skelbimas] // Kauno diena. – 2016, geg. 16, p. 20.
 10. Lėlių teatro įkūrėjų garbei – atidengta atminimo lenta. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/2016/05/galerijos/leliu-teatro-ikureju-garbei-atidengta-atminimo-lenta/ [2016 05 20]
 11. S. Ratkevičius – kiekviename žmoguje ieškojęs vaiko / Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, kovo 13, p. 22–23.
 12. 1960 09 11 oficialią veiklą pradėjo Kauno valstybinis lėlių teatras (KVLT). – Prieiga per internetą: https://datos.kvb.lt/laikotarpiai/1944-1990/#19600911 [2023 04 27]
 13. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejus. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/e-guide/museums/806281?page=1&rowsOnPage=0 [2023 04 27]