Rauba Vytautas

 

[1899 09 09 Pusdešriuose (Šakių r.) – 1920 05 12 Kaune, palaidotas Senosiose miesto kapinėse (Vytauto pr.), 1958 m. palaikai perkelti į Eigulių kapines], karo lakūnas, leitenantas savanoris.

1919–1920 m. gyveno Kaune.

1919 01 28 savanoriu įstojo į 1-ąjį raitelių pulką Kaune. 1919 12 01 baigė aviacijos mokyklą, po dviejų savaičių gavo leitenanto laipsnį.
Sukūrė Karo aviacijos mokyklą baigusių I laidos absolventų ženklą, kuris buvo pagamintas Vokietijoje. Buvo perspektyvus ir drąsus lakūnas. Jam pirmajam suteikta teisė savarankiškai pakilti į orą. 1920 05 12 pratybų metu, imituodamas oro kautynes, šaudydamas kulkosvaidžiu, darydamas neleistinai staigius posūkius nedideliame aukštyje nesuvaldė lėktuvo HALB. CL-IV ir žuvo.

 • 1934 m. viena Linksmadvario gatvė buvo pavadinta V. Raubos vardu. 1946 m. gatvei suteiktas Gastelo vardas. 1990 m. grąžintas ankstesnysis pavadinimas.
 • 2000 11 17 Aleksote atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale (Veiverių g. 132) atidengta atminimo lenta (architektas Algimantas Mikėnas): „Av. ltn. Vytautas Rauba 1899 IX 09–1920 V 12 karo lakūnas, pirmasis lietuvis žuvęs Kauno aerodrome“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Karo lakūnas leitenantas Vytautas Rauba : († š. m. gegužės 12 d. 19 val.) : [nekrologas] / A. G-is // Kariškių žodis. – 1920, birž. 5 (Nr. 23), p. 218.
 2. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 187, lap. 38.
 3. Kauno miesto valdybos 1934 06 07 potvarkis Nr. 726.
 4. Kauno Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto (DŽDT VK) 1946 12 12 nutarimas Nr. 638.
 5. Kauno miesto mero 1990 11 23 potvarkis Nr. 690.
 6. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 7. Kaunas: V. Raubos g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 133.
 8. Karo aviacijos mokyklos I laidos absolvento ženklas / Skirmantas Andriušis, Raimundas Petrikas. – Iliustr. // Lietuvos mokslo institucijų absolventų ženklai (1918–1989) / Skirmantas Andriušis, Raimundas Petrikas. – Kaunas : Eurispauda, 2019. – P. 24–28.
 9. Karo lakūnas, leitenantas V. Rauba. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805254/80000002803850?menuIndex=0&digitalObjectId=80000004777670 [2023 04 27]