Regelis Konstantinas (Regel Constantin)

 

[1890 08 10 Peterburge (Rusija) – 1970 05 22 Keferberge (Šveicarija)], botanikas, profesorius.

1921–1940 m. gyveno Kaune.

Jaunas šveicarų kilmės mokslininkas iš Tartu į Kauną pakviestas steigiant Lietuvos universitetą (LU). Nuo 1922 m. jis buvo LU Botanikos katedros vedėjas, ordinarinis profesorius. 1923 m. inicijavo LU botanikos sodo įkūrimą ir jam vadovavo. Sodas buvo kuriamas 74 ha plote Fredoje, kaip visos Lietuvos augalininkystės mokslo centras.
Profesorius su mokiniais tyrinėjo Lietuvos pievas, Kuršių Nerijos kopų bei Kauno apylinkių smėlynų, pelkių ir paežerių augaliją, vykdavo į užsienį. Išugdė naują botanikų kartą, vėliau profesoriavusią Vilniuje ir Dotnuvoje. Jam vadovaujant buvo apginti 44 diplominiai darbai.
K. Regelis buvo Botanikos žodyno komisijos, Lietuvos-Šveicarijos draugijos narys, vienas iš Tabako augintojų draugijos steigėjų.
Profesorius redagavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo raštus, sudarė Lietuvos augalų geografijos metmenis, rinko floros aprašymų bibliografiją. Jo surinkta medžiaga buvo spausdinama VDU Matematikos-gamtos fakulteto „Darbuose“. Parašė apie 150 mokslo darbų. Leido knygas augalų geografijos, geobotanikos ir augalų sisteminimo klausimais. Publikavo straipsnius iš Lietuvos botanikos istorijos ir apie Lietuvos miškus žurnaluose „Kosmos“, „Gamta“, „Farmacijos žinios“, „Naujoji romuva“ ir kituose periodiniuose leidiniuose, Lietuvos enciklopedijoje bei Šveicarijos žurnaluose. Gyvendamas Kaune parengė augalų sistematikos vadovėlį mokyklai (1934 m. ir 1936 m.) ir studentams „Augalų sistematika. D. 1“ (1935). Vokiečių kalba parašė išsamią monografiją „Lietuvos augalų geografija“.
1940 m. su Kauno universiteto Gamtos-matematikos fakultetu K. Regelis perkeltas į Vilnių. Nuo 1941 m. dirbdamas Europos universitetuose, publikavo straipsnius ir apie Lietuvos augmeniją. 110-osioms profesoriaus gimimo metinėms išleistas „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštų“ X tomas (Kaunas, 2002).
Viena iš naujųjų jurginų veislių pavadinta VDU Botanikos sodo įkūrėjo ir pirmojo direktoriaus, Konstantino Regelio vardu.

  • 1995 m. viena Birutės gatvė pavadinta jo vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Chemija, botanika, matematika Lietuvos universitete, 1920–1940 / L. Gylienė, A. Užuotienė. V. Paulauskas. – Vilnius : Mokslas, 1988, p. 85–86, įklija tarp p. 96 ir 97.
  2. Kauno miesto mero 1995 04 06 potvarkis Nr. 233.
  3. Dėl atminimo įamžinimo, pavadinimų pakeitimo ir suteikimo // Kauno diena. – 1995, bal. 14, p. 9.
  4. K. Regelio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 133–134.
  5. Konstantinas Regelis – Botanikos sodo Kaune įkūrėjas: prisiminimai ir faktai / Antanas Minkevičius // Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai. – Kaunas, 2002. – P. 9–19.
  6. Botaniko Constantino von Regelio viešnagė Kaune (1934) : [apie Kauno universiteto profesorių, Botanikos sodo įkūrėją ir direktorių] / Adolf Jenny ; iš vokiečių kalbos vertė Kristina Kviliūnaitė. – Turinys: Pašto atvirukas į Šveicariją (1936) // Tarp Vilniaus ir Berno / sudarė Maxas Schweizeris. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. – P. [393].
  7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 10 16 sprendimas Nr. T-520.
  8. Landšafto architektas, šveicarų botanikas Konstantinas Regelis Lietuvoje / Juozas Brazauskas. – Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. – 2019, bal. 20/26 (Nr. 16), p. 5.