Reinys Mečislovas

 

[1894 02 03 Madagaskaro vienkiemyje (Utenos r.) – 1953 11 08 Vladimire (Rusija)], arkivyskupas, psichologas, profesorius.

1922–1940 m. gyveno Kaune.

1922 m. už lietuvišką veiklą iš Vilniaus ištremtas į nepriklausomą Lietuvą. Dalyvavo įkuriant Lietuvos katalikų mokslo akademiją (LKMA) ir buvo pirmasis jos sekretorius. 1922–1931 m. – Lietuvos universiteto Teologijos ir filosofijos fakulteto psichologijos katedros profesorius, 1931–1940 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) privatdocentas. 1923 m. jam suteiktas prelato titulas. 1917–1927 m. priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijai, su kitais parengė šios partijos programą. Globojo „Pavasario sąjungą“ (nuo 1932 m. federacija).
1925 09 25–1926 04 21 – Lietuvos užsienio reikalų ministras. Rengė nepuolimo sutartį su Sovietų Rusija, dalyvavo Ženevos Tautų Lygos konferencijoje. Spaudoje kritikavo bažnyčios persekiojimą, žmogaus teisių pažeidimus, lietuvių tautos naikinimą. 1926 m. įšventintas vyskupu ir paskirtas Vilkaviškio vyskupo padėjėju. Jo ir J. Matulaičio dėka buvo sureguliuoti santykiai su Vatikanu, įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. M. Reinys priklausė ateitininkų federacijos tarybai, buvo rekolekcijų vedėjas, pamokslininkas, globojo Vilkaviškio kunigų seminariją.
Paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių, išleido psichologijos paskaitų konspektą, išvertė G. Čelpanovo „Psichologijos vadovėlį“. Parašė knygą „Rasizmo problema“ (1939).
1940 m. gavo paskyrimą į Vilniaus vyskupiją, kur jo laukė sunkūs išbandymai. 1947 m. suimtas ir 10-čiai metų įkalintas Vladimiro kalėjime, iš kurio nebeišėjo. Palaidotas bendrame kape.
2000 m. arkivyskupas įtrauktas į Bažnyčios martirologą (naujųjų kankinių sąrašą). 2008 m. rugsėjo mėnesį jo garbei išlestas portretinis vokas (dailininkas Antanas R. Šakalys), 2009 01 17 serijoje „Žymūs žmonės“ – pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Išleista: „Arkivyskupas Mečislovas Reinys“ (Chicago, Ill., 1977), „Arkivyskupo Mečislovo Reinio valstybininko, mokslininko, šventojo kankinio 100-osioms gimimo metinėms“ ([Kaunas], 1994), monografija „Mečislovas Reinys: mokslininkas, valstybininkas, arkivyskupas, kankinys: 100-osioms gimimo metinėms, 1884–1984“ (Kaunas, 1996), Aldonos Vasiliauskienės knygelė „Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos“ (Utena, 2003).

 • 1994 m. Vaišvydavoje buvusi Geležinkelio gatvė pavadinta jo vardu.
 • 1995 m. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14A) kunigo Ričardo Mikutavičiaus iniciatyva buvo pastatytas paminklinis biustas (skulptorius Arūnas Sakalauskas): „Vysk. M. Reinys“.
 • 2004 02 14 Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7), kuriame dirbo 1922–1940 m., atidaryta arkivyskupo M. Reinio auditorija.
 • 2014 11 07 Kauno technologijos universiteto II rūmų antro aukšto fojė (K. Donelaičio g. 20) profesorės Irenos Leliūgienės iniciatyva atidengta atminimo lenta: „1929–1939 m. šiame pastate dirbo Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Psichologijos katedros vedėjas, Užsienio reikalų ministras, arkivyskupas, politinis kalinys prof. Mečislovas Reinys (1884–1953 m.)“.
 • 2018 12 05 greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Mečislovas Reinys. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – architektas Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1995 04 06 potvarkis Nr. 233.
 2. M. Reinio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 134–135.
 3. Renginiai arkivyskupui Mečislovui Reiniui atminti / Aldona Vasiliauskienė // XXI amžius. – 2004, saus. 2, p. 5.
 4. Mečislovo Reinio kūrybos dvasingumas: istorinė įamžinimo apžvalga / Andrius Šukys. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 41 pavad. // Jaunųjų mokslininkų darbai. – 2008, Nr. 1(17), p. 43–50.
 5. Mečislovas Reinys /1884–1953/. – Iliustr., portr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 132–133.
 6. Arkivyskupas Mečislovas Reinys – dvasinių vertybių puoselėtojas / Aldona Vasiliauskienė // Dvasingumas žmogaus pasaulyje / Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. – P. 218–231.
 7. Mečislovas Reinys – tautos kultūrinėje atmintyje / Aldona Vasiliauskienė ; [su prierašu apie autorę]. – Santr. angl., liet. – Bibliogr. išnašose // Inveniens quaero / sudarytojai Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. – P. 695–719, 915.
 8. Kaune įamžintas arkivyskupo M. Reinio vardas / Aldona Vasiliauskienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, lapkr. 21, p. 1, 16.
 9. Tarpukario ministrų atminimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.