Rimkevičius Vytautas

 

[1922 08 08 Kaune – 1976 10 12 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], dainininkas (baritonas).

1922–1976 m. gyveno Kaune.

1944 m. 22 metų vaikinas iš Aleksoto, nebaigęs dainavimo mokslų, buvo priimtas choristu į Kauno valstybinį muzikinį teatrą. Jau dirbdamas mokėsi J. Gruodžio muzikos mokykloje, kurią baigė 1957 m. Jam buvo patikėti pagrindiniai vaidmenys I. Kalmano operetėse „Marica“, „Silva“, „Bajaderė“, F. Leharo operetėje „Grafas Liuksemburgas“, J. Štrauso – „Šikšnosparnis“ ir kt. Pokario laikotarpiu operetė buvo itin mėgiama ir dainininkui nebuvo lygių, jis patraukdavo artistiškumu ir vyriškumu. Ypač gerai atliko Janko vaidmenį I. Dunajevskio operetėje „Laisvasis vėjas“, Besmertno iš K. Listovo „Sevastopolio valsas“ ir kt. Kai 1951 m. teatras pradėjo statyti operas, puikiai atliko savo vaidmenis Paolo Dž. Verdžio operoje „Simonas Bokanegra“, Bartolo iš Dž. Rosinio „Sevilijos kirpėjas“, Moraleso Ž. Bize „Karmen“. Beveik per ketvirtį amžiaus sukūrė apie 70 pagrindinių vaidmenų.
Vadovavo ir saviveiklos būreliui gamykloje „Atrama“. Jis dirbo intensyviai, turėjo pasisekimą ir ištikimų gerbėjų, tačiau bohemiškas gyvenimas nualino sveikatą. Ilgai ir sunkiai sirgęs, mirė nesulaukęs nė penkiasdešimtmečio.

  • 1988 01 12 centre, ant namo Kęstučio g. 32, 1980 m. įtraukto į vietinės reikšmės kultūros paminklų sąrašą, buvo atidengta grupinė memorialinė lenta: „Šiame name gyveno: 1938–1949 m. – operos solistas, režisierius, pedagogas Petras Oleka / 1938–1955 m. operos solistas, pedagogas Juozas Bieliūnas / 1950–1976 m. – operetės solistas Vytautas Rimkevičius. 2004 m. lenta nuplėšta.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto (LDT VK) 1985 01 31 potvarkis Nr. 33.
  2. Lietuvos respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990). – Vilnius, 1993. – D. 1., p. 122, 165.
  3. Operetėje jam nebuvo lygių : V. Rimkevičiui būtų suėję 75-eri / Daina Klimauskaitė. – Portr. // Muzikos barai. – 1997, rugsėjis (Nr. 17/18), p. 18–19.
  4. Vaikinas iš Aleksoto, tapęs operetės karalium : (Vytautą Rimkevičių prisiminus) / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, rugs. 27, priedas „Santaka, p. 21.
  5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  6. Operetėje jam nebuvo lygių : V. Rimkevičių prisiminus : [minint 80-ąsias gimimo metines] / Daina Klimauskaitė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2002, spal. 18, p. 3.
  7. Vytautas Rimkevičius / Aldona Kairienė. – Portr. // Aleksote paliktos pėdos / Aldona Kairienė. – Kaunas : Lututė, 2002. – P. 33.
  8. Rimkevičius Vytautas / Irena Vanagienė. – Portr. // Muzikos enciklopedija. – [T.] 3, O–Ž. I–III tomo papildymai. – 2007, p. 220.