Rimša Petras

 

[1881 11 03 Margiuose (dab. Naudžiai, Vilkaviškio r.) – 1961 10 02 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse, antkapinio paminklo skulptorė Danutė Danytė], skulptorius, grafikas.

Nuo 1920 m. iki mirties, su pertraukomis, gyveno Kaune.

1919 m. iš Rusijos grįžo į Lietuvą. 1923–1924 m. važinėjo į Londoną studijuoti O. Rodeno ir A. Burdelio kūrybą. 1923 m. pradėjo kurti medalius, portretinius bareljefus, geriausius liedino Šveicarijoje. Daugiausia jų nuliejo 1925–1926 metais. Dalyvavo beveik visose lietuvių dailės parodose. 1928 m. ir 1935–1938 m. keliavo bei rengė parodas JAV.
Kūrė patriotines skulptūras: „Lietuvos mokykla 1864–1904“, „Artojas“, „Skausmas“ ir kt. Iliustravo knygas, rašė straipsnius meno klausimais.
Gyvendamas Kaune sukūrė medalius „Karas ir taika“, „Juozas Gruodis“, „400 metų lietuviškai knygai“, „Kristijonas Donelaitis“, „Adomas Mickevičius“ ir kt. Savo kūrinius padovanojo M. K. Čiurlionio dailės galerijai.
1939 m. Lietuvos vyriausybė jam paskyrė mėnesinę 500 Lt pensiją, 1945 m. suteikė garbingą nusipelniusio meno veikėjo, 1954 m. – liaudies dailininko vardą.
1957 m. skulptorius Vladas Žuklys sukūrė ąžuolinį jo biustą „Skulptorius Petras Rimša“. 2006 02 11 serijoje „Žymūs žmonės“ jo garbei išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė). Keliukas į gimtąją sodybą tėviškėje pažymėtas skulptoriaus V. Juzikėno memorialiniu stulpu su P. Rimšos bareljefu.
Išleista Juozo Rimanto sudaryta knyga „Petras Rimša pasakoja : [skulptoriaus atsiminimai]“ (Vilnius, 1964) ir Vinco Ruzo – „Petro Rimšos kūrinių kolekcija Edmundo Armoškos rinkiniuose“ (Vilnius, 2005).

  • 1967 m. miesto centre, ant namo Karo ligoninės g. 3 pakabinta pirmoji atminimo lenta. 1991 11 22 atidengta antroji memorialinė lenta (skulptorė Danutė Danytė-Varnauskienė, architektas J. Valentukonis): „Šiame name 1944–1961 m. gyveno skulptorius Petras Rimša“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Petras Rimša talantuotas lietuvis dailininkas skulptorius : [fotoportretas] // Laisvoji mintis. – T. 3, Nr. 28 (1912, birželis), p. 653.
  2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  3. Petras Rimša. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 110–112.
  4. Petrui Rimšai atminti // Kauno laikas. – 1991, lapkr. 22, p. 1.
  5. Petras Rimša (1881–1961) / Giedrė Jankevičiūtė : [nuotrauka]. – Iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas, 1918–2018 / [sudarytojai Karolina Jakaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Ernestas Parulskis, Gintautė Žemaitytė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2018. – P. 46–49.
  6. Petras Rimša savo bute-studijoje. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805209/50000003969884?menuIndex=0&digitalObjectId=50000004950492 [2023 05 02]