Rudminas Vytautas

 

[1913 11 12 Varniuose (Telšių r.) – 1941 07 14 Kaune; palaidotas Kauno senosiose kapinėse], Birželio sukilimo dalyvis, jūrų skautas.

Nuo studijų metų iki mirties gyveno Kaune*.

Studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete buvo Lietuvių studentų korporacijos „Jūra“ narys, prieš tai – jūrų skautas.
Taupomųjų valstybės kasų inspektorius Lietuvos išsilaisvinimo iš bolševikų teroro dienomis išgirdęs raginimą kelti tautines vėliavas, norėjo pirmas duoti Kauno miestui tautinio prisikėlimo ženklą, iškeldamas trispalvę ant aukščiausiųjų Laisvės alėjoje Taupomųjų kasų rūmų, bet ją bekeliant buvo sužeistas. Mirė Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje.

 • 1991 06 20 Kauno senosiose kapinėse (Vytauto pr.) pastatytas paminklas „Kryžius-medis“ 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo aukoms atminti (skulptorius Robertas Antinis (jaunesn.), architektas Eugenijus Miliūnas). 2011 m. memorialas atnaujintas. Steloje iškaltos Kaune žuvusiųjų partizanų pavardės, tarp jų – ir V. Rudmino.
 • 2021 06 23 ant Kauno miesto savivaldybės pastato (Laisvės al. 96) atidengta atminimo lenta: „1941 m. birželio 23 d., prasidėjus ginkluotam sukilimui prieš sovietų okupaciją, ant šio buvusio Valstybinių taupomųjų kasų pastato stogo, keldamas Lietuvos trispalvę, žuvo Kasų darbuotojas, jūrų skautas Vytautas Rudminas“. Savivaldybės mažoji salė pavadinta jo vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Bolševikų pašautas mirė Vytautas Rudminas // Į laisvę. – 1941, Nr. 19, p. 3.
 2. Pastatytas kryžius 1941 m. sukilimo dalyviams. – Iliustr. / Valdas Sutkus // Kauno laikas. – 1991, birželio 21, p. 1.
 3. Lietuvių studentų korporacija „Jūra“ Lietuvos universitetuose : nuotraukų 320, atspaudų 112 / Algirdas Gustaitis. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla : Klaipėdos rytas, 1998 (Klaipėda : Klaipėdos rytas). – P. 43, 45, 82, 99, 143, 144, 323, 324, 325, 474, 497, 499.
 4. Pagerbti Birželio sukilimo dalyviai / Stasys Ignatavičius. – Iliustr. // Trimitas. – 2011, Nr. 8, p. 18.
 5. Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A-1634 „Dėl atminimo lentos Vytautui Rudminui Laisvės al. 96, Kaune, įrengimo“.
 6. R. Antinio sukurtų memorialinių lentų atidengimas KTU [Kauno technologijos universiteto] jubiliejaus proga : 2002 m. : [nuotrauka] // Penki aidinimai – penkios galimybės. – Kaunas : Meno parkas, 2019. – P. 118.
 7. Sovietų genocido aukų atminimo ženklai Kaune : piešiniai / Jonas Lukšė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – P. 114–115.
 8. Sukilėlio Vytauto Rudmino atminimo įamžinimas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2020, birž. 27, p. 6, 7.
 9. 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo 80-metis // Kauno diena. – 2021, birž. 23, p. 27.