Rusteika Steponas

 

[1887 07 17 Rygoje (Latvija) – 1941 06 24 Minske (Baltarusija)], teisininkas, Vidaus reikalų ministras, pulkininkas, Kauno viceburmistras.

1930–1941 m. gyveno Kaune.

1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1920 m. paskirtas Telšių apskrities karo komendantu. Prezidento A. Smetonos įsakymu perkeltas į Kauną, 1930 02 01 perėmė Lietuvos kriminalinės policijos valdybos direktoriaus pareigas. Jam pavesta užduotis pažaboti Tautinės apsaugos „Geležinį vilką“, siekusį grąžinti į valdžią A. Voldemarą.
1931 04 01 paskirtas vidaus reikalų ministru vykdė reformas: 1932 m. Kaune buvo atidaryta Policijos mokykla ir sustiprintas policininkų mokymas, surengtas tarnautojų surašymas. 1933 m. visose struktūrose įsteigti šaudymo ir sporto instruktorių etatai. Valsčiuose panaikinti policijos punktai ir įkurtos 246 nuovados. 1933 05 29 Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdyba pertvarkyta į Valstybės saugumo departamentą (VSD), sujungusį valstybės saugumo ir kriminalinę policiją. Išleistas VSD statutas. Įvesta vachmistro pareigybė, policijos darbuotojai atestuojami, jiems pakelti atlyginimai, įrengta moderni laboratorija. Lietuva pradėjo bendradarbiauti su Interpolu.
1935 m. sugrįžo į Krašto apsaugos ministeriją ir ėjo kariuomenės štabo Ypatingų reikalų viršininko pareigas, tačiau spalio mėnesį išėjo į atsargą ir tapo Kauno viceburmistru. Dalyvavo Tautininkų sąjungos veikloje.
1928 m. apdovanotas Vyties Kryžiaus 3-ojo laipsnio, 1931 m. – DLK Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinais.
Okupavus Lietuvą sovietams, 1940 07 12 suimtas, uždarytas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą ir nuteistas mirti. 1941 06 23 su kitais išvežtas į Baltarusiją.

  • 2007 m. Žaliakalnyje, prie namo Lelijų g. 2 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1940 m. gyveno Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, Kauno viceburmistras, teisininkas, plk. ltn. Steponas Rusteika, sovietų sušaudytas 1941 m. birželio 24 d. Minsko kalėjime“.
  • 2018 12 05 greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Steponas Rusteika. Projekto iniciatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), autorius – LGGRTC skulptorius Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – architektas Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Steponas Rusteika (1887–1941) // 111 Lietuvos valstybės 1918–1940 politikos veikėjų / Algirdas Banevičius. – Vilnius : Knyga, 1991. – P. 112.
  2. Keturioliktasis vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika / Vidmantas Jankauskas. – Portr. // Sargyba. – 1994, geg. 26–birž. 1, p. 5.
  3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 07 04 įsakymas Nr. A-2295.
  4. Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas / Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. – P. 347.
  5. Istorinės tiesos, istorinio teisingumo atkūrimas. Pareigūnų atminimo įamžinimas / Severinas Vaitiekus. – Iliustr., portr. // Lietuvos žvalgyba XX a. viduryje ir antrojoje pusėje / Severinas Vaitiekus. – Vilnius. – Kn. 1. – 2017, p. 410–418.
  6. Tarpukario ministrų atminimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.