Ruzgas Vincas

 

[1890 01 24 Plepešiškėse (Utenos r.) – 1972 05 26 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, muziejininkas, bibliotekininkas.

1921–1972 m. gyveno Kaune.

1921 m. rudenį iš Peterburgo grįžo į tėvynę ir buvo pakviestas dirbti privačioje Šaulių sąjungos pradinėje mokykloje. 1922 m. inicijavo Pedagoginio muziejaus Kaune įkūrimą ir jam vadovavo, įkūrė nuolatinę mokinių pagamintų priemonių parodą. 1925–1940 m. buvo V. Kudirkos bibliotekos-skaityklos vedėjas. Dalyvavo Lietuvos mokytojų profsąjungos draugijos veikloje, 1936–1940 m. – jos pirmininkas. Buvo Lietuvos bibliotekininkų draugijos centro valdybos narys, Pabaltijo bibliotekininkų draugijos narys, vienas iš „Spaudos fondo“ organizatorių ir leidėjų. Įkūrė mokytojų draugiją „Naujoji mokykla“, mokytojų knygyną, žurnalą „Mokykla ir visuomenė“. 1940–1941 m. ir 1944–1946 m. – Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjas. 1946 m. įkūrė ir iki 1958 m. vadovavo Kauno pedagoginiam kabinetui ir muziejui. Taip pat mokytojavo ir vadovavo Vilniaus pedagoginio instituto Kauno konsultaciniam punktui. Nuo 1958 m. iki mirties – Pedagoginio muziejaus direktorius. 1963 m. išrinktas Mokyklų mokslinio tyrimo instituto korespondentu.
1934 m. už ypatingus nuopelnus ugniagesybai apdovanotas Lietuvos ugniagesių sąjungos garbės ženklu, 1935 m. už nuopelnus Lietuvai – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-iojo laipsnio medaliu.
Rašė straipsnius leidiniams „Bibliografijos žinios“, „Vaga“, „Mūsų žinynas“, vadovėlius – „Kartono ir knygrišystės darbų vadovėlis“ (1926), „Gamtos rinkinių gaminimas“ (1927), „Medžio ir metalo darbai“ (1930), „Vaikų auklėjimas“ (1935), su A. Ružancovu parengė „Spaudos fondo knygų“ (1930) ir Centrinės pedagoginės bibliotekos katalogą (1932), „Bibliotekoms vadovėlį“ (1937).
Jonas Bielskis parašė knygą „Muziejininkas Vincas Ruzgas“ (Vilnius, 1993), „Iš tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno: Vincas Ruzgas – mokytojas, muziejininkas, visuomenės veikėjas: konferencijos pranešimai“ (Kaunas, 2005).

 • 1990 01 24 Žaliakalnyje, ant jo paties statyto namo Kauko al. 11, atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys): „Šiame name 1925–1972 m. gyveno Pedagoginio muziejaus įkūrėjas, LTSR nusipelnęs mokytojas Vincas Ruzgas“, kuri 2022/2023 m. buvo pakeista: „Šiame name gyveno Vinco Kudirkos bibliotekos ir Lietuvos švietimo istorijos muziejaus įkūrėjas, nusipelnęs mokytojas Vincas Ruzgas (1890–1972) ir Lietuvos baleto artistė, istorikė, teatrologė, kritikė Aliodija Ruzgaitė (1923–2017)“.
 • 2005 05 11, pažymint 115-ąsias V. Ruzgo gimimo metines, Kauno apskrities pedagoginiame muziejuje (dab. Lietuvos švietimo muziejus, Vytauto pr. 52) atidarytas muziejaus įkūrėjo Vinco Ruzgo memorialinis kambarys, kuriame eksponuojami jo darbai, asmeniniai daiktai, nuotraukos ir kt. 2023 m. liepos mėnesio pradžioje muziejaus raudonų plytų sieną papuošė kauniečio menininko Žygimanto Amelyno sukurtas gatvės meno piešinys, kuriame žaismingai įamžintas Vincas Ruzgas – pavaizduotas kaip ant suolo sėdintis vyras su jam draugiją palaikančia vovere.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Pamirši lietuvių kalbą – prarasi Lietuvą / Bernardas Šaknys // Tiesa. – 1990, saus. 27.
 3. Vincas Ruzgas (1890–1972) : [pedagogas] / Rasa Paulavičienė // XX amžiaus Lietuvos mokytojai / Rasa Paulavičienė. – Vilnius : Leidybos centras, 1996. – P. 80–82.
 4. Vincas Ruzgas – pirmųjų lietuviškų gamtos pažinimo vadovėlių autorius ir populiarintojas / Jonas Bielskis. – Bibliogr.: 6 pavad. // Dvidešimtojo amžiaus pirmosios pusės asmenybių įtaka moderninant Lietuvos mokyklą / Marijampolės kolegija. Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas. – Marijampolė : MK Leidybos centras, 2002. – P. 20–24.
 5. Apie mokyklą nenuobodžiai / Rūta Ostrovskaja. Skirmantės Vaitkevičiūtės nuotrauka. – Rubrika: Spektras // Nemunas. – 2006, spal. 5–11 (Nr. 34), p. 14.
 6. Kruopščiu darbu ir naujomis idėjomis kūrė sau atminties paminklą / Jūratė Jagminienė. – Iliustr. // Lietuvos inteligentai / Jūratė Jagminienė. – Kaunas : Lietuvos švietimo istorijos muziejus, 2017. – P. 27–49.
 7. Neįkainojamas muziejininko Vinco Ruzgo palikimas / Jūratė Tamulytė-Jagminienė. – Iliustr. // Respublika. – 2020, vas. 29, p. 14.
 8. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A-1091 „Dėl atminimo lentos Kauko al. 11, Kaune, pakeitimo“.
 9. Lietuvių pedagogas, muziejininkas, bibliotekininkas Vincas Ruzgas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805318/683671551 [2023 05 04]
 10. Ant suoliuko sėdi vyras ir voverė. Kodėl? / Vėjūnė Inytė ; A. Aleksandravičiaus nuotr., Ž. Amelyno nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2023, liep. 22, p. 8.