Šakenis Konstantinas


[1881 11 27 Veleniškiuose (Biržų r.) – 1959 07 07 Troškūnuose (Anykščių r.)], inžinierius, pedagogas, visuomenės veikėjas.

1912 m., 1919–1925 m., 1927–1940 m. gyveno Kaune.

1912 m. dirbo inžinieriumi Kaune prie „Saulės“ draugijos namų statybos, vėliau persikėlė į Vilnių.
1919–1925 m. dirbo Susisiekimo ministerijos Geležinkelių valdyboje, buvo vienas Lietuvos technikų draugijos ir Aukštųjų kursų Kaune steigėjų, dėstė fiziką ir geležinkelių kursą Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, atstovavo Lietuvai įvairiose konferencijose. Nuo 1926 m. buvo Tautos pažangos partijos valdybos narys, tautininkų atstovas III Lietuvos Seime, kol jis buvo paleistas. 1927–1934 m. užėmė Švietimo ministro pareigas. Jam vadovaujant, įvestas visuotinis privalomas pradinis mokymas, įkurta Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazija. 1929 m. ministras atidarė naujai pastatytus V. Kudirkos pradinės mokyklos rūmus. Kaune įsteigta konservatorija, daug mokyklų pastatyta kaimuose, pagyvėjo amatų mokyklų raida.
1930 m. buvo vienu iš Lietuvių tautininkų fondo steigėjų, Vytauto Didžiojo komiteto pirmininkas, nuo 1934 m. – Vytauto Didžiojo ordino tarybos pirmininkas, 1934–1940 m. – valstybės kontrolierius. Nuo 1936 m. – Seimo narys ir jo pirmininkas, 1937 m. – Lietuvos inžinierių draugijos pirmininkas. Už darbus mokslo, literatūros bei meno srityje 1930 m. išrinktas Tarptautinės viduramžių studijų asociacijos nariu korespondentu.
Kūrė fizikos terminiją, 1918–1919 m. parašė 3-jų dalių Fizikos vadovėlį gimnazijai, kurio leidimas buvo pakartotas 5-is kartus. Į lietuvių kalbą išvertė A. Mickevičiaus „Poną Tadą“ (1924), parašė knygą „Aušra“ ir jos gadynė“ (1933), memuarus „Vaizdai ir mintys nelaisvėje“ (Vilnius, 1992). 1935 m. išleido monografiją apie Vabalninką. Rašė straipsnius leidiniams „Viltis“, „Vairas“, „Lietuvių balsas“, skatino mokslo veikalų leidybą.
1940 m. apsigyveno tėviškėje. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Sibirą ir be teismo kalintas Kraslage, vėliau nuteistas 10 metų kalėti. Tapo invalidu, paleistas iš lagerio gyveno su šeima.
1956 m. be leidimo grįžęs į Lietuvą, su šeima apsigyveno Troškūnuose, kur ir mirė.
Skulptorius Juozas Zikaras sukūrė inžinieriaus bareljefą ir portretinį medalioną (sukūrimo metai nežinomi).
Išleistos jo knygos: „Fizika“ (Kaunas, 1920), „Vaizdai ir mintys nelaisvėje“ (1995), „Iki „Vaizdų ir minčių nelaisvėje“ (Vilnius, 1997).

 • 1998 m. viena Dainavos mikrorajono gatvė pavadinta jo vardu.
 • 2006 12 04, 125-ųjų gimimo metinių proga, ant namo Vytauto pr. 89 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1930–1940 m. gyveno žymus visuomenės ir tautininkų sąjungos veikėjas, Švietimo ministras (1927–1934 m.), valstybės kontrolierius (1934–1940 m.), seimo pirmininkas (1936–1940), Sibiro lagerių kalinys ir tremtinys Konstantinas Šakenis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Inž. K. Šakenis, švietimo ministeris : [50 metų sukakties proga]. – Portr. // Trimitas. – 1931, Nr. 48, p. 943.
 2. Kauno miesto valdybos 1998 02 10 sprendimas Nr. 69.
 3. K. Šakenio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Vilnius, 2001. – P. 152.
 4. Susitikimas su istorija: paminėtos Konstantino Šakenio 125-osios gimimo metinės / Z. Valentaitė. – Portr. // Dainavos apžvalga. – 2006, Nr. 7, spalis, p. 2.
 5. Įamžintas Tautininkų sąjungos veikėjo atminimas / Modestas Patašius ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2006, lapkr. 3, p. 2.
 6. Kauno miesto administracijos direktoriaus 2006 12 04 įsakymas A-3030.
 7. Prisimintas žymus tarpukario veikėjas. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2006, gruod. 5, p. 5.
 8. Iškili Nepriklausomos Lietuvos asmenybė / Jonas Aničas. – Iliustr. – Bibliogr.: 8 pavad. // Žiemgala. – 2007, Nr. 1, p. 42–43.
 9. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 127.
 10. K. Šakenio gyvenimo stotelės / Alvydas Surblys. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – 2021, gruod. 3, priedas „Santaka“, p. 6–7.
 11. Konstantino Šakenio gyvenimo stotelės. – Prieiga per internetą: https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/personaliju-parodos/item/223-konstantino-sakenio-gyvenimo-stoteles [2023 05 23]
 12. Konstantinas Šakenis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805535/6500325?menuIndex=0&digitalObjectId=6500356 [2023 05 23]