Šalčius Matas


[1890 09 21 Čiudiškiuose (Prienų r.) – 1940 05 27 Guajamerine (Bolivija)], pedagogas, keliautojas, žurnalistas, dokumentinės prozos pradininkas.

1907–1908 m., 1919–1929 m., 1933–1936 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

Vienerius metus mokėsi „Saulės“ kursuose Kaune. Nuo 1908 m. mokytojavo Kauno gubernijos mokyklose. 1914 m. Peterburge vykusiame Rusijos mokytojų suvažiavime griežtai pasisakė prieš rusinimo politiką Lietuvos mokyklose. Po to prarado teisę mokytojauti ir buvo ištremtas iš Kauno gubernijos. Vengdamas karinės tarnybos, 1914 m. išvyko į JAV.
Grįžęs 1919 m., mokytojavo Kauno „Aušros“ gimnazijoje, paskirtas Švietimo reikalų redakcijos sekretoriumi, vėliau – Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos spaudos biuro bendradarbiu. Buvo Mokytojų profesinės ir Šaulių sąjungos kūrėjas, Generalinio štabo propagandos skyriaus vedėjas. Bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ūkininke“ ir kituose leidiniuose. 1922 m. buvo ELTOS direktorius. 1920–1926 m. redagavo „Trimitą“. 1924–1928 m. studijavo ekonomiką Lietuvos universiteto Teisių fakultete, bet diplomo neįgijo. Buvo dienraščio „Lietuva“ bendradarbis, Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas, 1928–1929 m. – „Lietuvos aido“ redaktoriaus pavaduotojas. 1929 m. įkūrė „Lietuvos turizmo sąjungą“, „Jaunųjų ūkininkų“ ratelius ir su A. Poška motociklu išvyko į Indiją.
1933 m. grįžęs po 4-ius metus trukusios kelionės išleido 6-is atsiminimų tomus „Svečiuose pas 40 tautų“, už kuriuos apdovanotas Spaudos fondo premija. Suformavo kelioninės žurnalistikos pagrindus. Tapo įsisteigusio „Rotary“ klubo nariu. Dirbo mokytoju, vadovavo Rašytojų ir žurnalistų sąjungai, parašė mokslo populiarinimo knygelių, aritmetikos vadovėlį, tautosakos rinkinėlį, išvertė pasakų ir kt.
1936 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV). 1940 m. Pietų Amerikos džiunglėse staiga susirgo maliarija ir mirė.
Jo dukra Raminta Savickienė sutvarkė tėvo archyvą, dalį jo perdavė saugoti Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir Vytauto Didžiojo karo muziejui. Jai padedant, keliautojo 100-osios metinės iškilmingai paminėtos Pedagogikos muziejuje Kaune. 2005 m., minint 115-ąsias gimimo ir 65-ąsias mirties metines, „Klajūnų klubas“ organizavo moksleivių rašinių konkursą „Matui Šalčiui atminti“ ir ekspediciją „Bolivija-Peru’05“, kurios nariai, vadovaujami G. Babravičiaus, keliavo paskutiniuoju M. Šalčiaus maršrutu, nustatė palaidojimo vietą ir bareljefu ant bažnyčios sienos (dailininkas Gediminas Piekuris) įamžino jo atminimą. Buvo fotografuojama, renkama medžiaga filmams apie keliautoją, ekspedicijos medžiaga parodyta per Lietuvos televiziją laidoje „Keliaukim“. 2011 m. keliautojo garbei surengta ekspedicija į jo lankytas Filipinų salas.
Knygų serijoje „Baltoskandijos tiltai“ išleista M. Šalčiaus knyga „Tiltas į šiaurę“ (2007).
Išleista Ramintos Savickienės ir Benedikto Šetkaus knyga „Matas Šalčius, 1890–1940“ (Vilnius, 1990) ir „Šalčius Matas, 1890–1940: bibliografijos rodyklė“ (Vilnius, 2000). Gerimantas Statinis parengė monografiją „Pasiklydęs Amazonijoje: Mato Šalčiaus klajonių pėdsakais“ (Vilnius, 2008).

 • 1919 m. įsteigtas Mato Šalčiaus Kauno partizanų būrys, kuris vėliau veikė kaip Sporto sąjungos šaulių skyrius.
 • 1983 m. 13-oje vidurinėje mokykloje Aukštojoje Panemunėje (Vaidoto g. 11) įkurtas Mato Šalčiaus memorialinis muziejus. 1998 05 12 mokyklai suteiktas jo vardas. 2005 09 01 šio vardo mokykla neteko, nes buvo pertvarkyta į Šv. Mato katalikiškąją vidurinę mokyklą (dab. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus).
 • 1990 09 09 Žaliakalnyje, prie medinio namo Minties Rato g. 53 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1925–1936 m. gyveno žurnalistas keliautojas Matas Šalčius“.
 • 1990 m. pradėjo veikti atkurtas Mato Šalčiaus sporto klubas (S. Daukanto g. 12), kuris oficialiai buvo įteisintas 1992 m. Jo siekis – plėtoti pedagogo, keliautojo ir žurnalisto idėjas.
 • 2004 m. vienai Romainių gatvei suteiktas brolių Mato ir Petro Šalčių vardas.
 • 2005 m. įsteigta Mato Šalčiaus premija vėliau panaikinta. 2009 m. atkurta ir teikiama kasmet per keliautojo gimtadienį už metų bėgyje žiniasklaidoje paskelbtus autorinius darbus kelionių tema.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Kauno Mato Šalčiaus mokyklos vardynos ir krikštynos / K. Dobkevičius // Kauno žinios. – 1998, gruod. 8, p. 6.
 3. Mato Šalčiaus 110-ojo gimtadienio proga / Vitas Marčiukaitis. – Iliustr. // Žemaičių saulutė. – 2000, rugs. 29, p. 3, 8.
 4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 09 09 sprendimas Nr. T-492.
 5. Kauno miesto tarybos 2005 07 14 sprendimas T-410.
 6. Kauno, Vilniaus universitetų profesorius Petras Šalčius / Jonas Kirlys // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 6, p. 6.
 7. Kauno miesto administracijos direktoriaus 2006 05 04 įsakymas Nr. T-182.
 8. Matas Šalčius / Loreta Pakalniškienė. – Iliustr. – Rubrika: Biobibliografijos // Tarp knygų. – 2015, Nr. 9, p. 27–32.
 9. Minties Rato g. 53. – Prieiga per internetą: http://www.archimede.lt/kaunas/pastatas/1670 [2022 09 12]
 10. Matas Šalčius. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805488/44687701?menuIndex=0&digitalObjectId=44688178 [2023 05 23]