Šalčius Petras


[1893 01 25 Čiudiškiuose (Prienų r.) – 1958 04 22 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], ekonomistas, kooperacijos teoretikas ir praktikas, profesorius.

1918–1940 m. gyveno Kaune.

Baigęs Maskvos universitetą, grįžo į Lietuvą ir pasišventė kooperacijos idėjos įgyvendinimui. 1919 m. Prekybos ir pramonės ministerijoje įsteigė Kooperacijos departamentą, kūrė kooperatyvus ir kooperacijos sąjungas, rengė metodiką. Jo parengtas „Kooperacijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymas“, priimtas 1919 m., veikė iki 1940 m. 1919–1940 m. redagavo kooperatininkų žurnalą „Talka“. 1919–1925 m. buvo Lietuvos kooperacinių bendrovių sąjungos valdybos pirmininkas, taip pat – Lietuvos kooperatininkų draugijos steigėjas ir ilgametis pirmininkas, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys, Kooperacijos banko valdybos narys, Lietuvių-švedų draugijos pirmininkas. 1931 m. tapo Tarptautinio kooperacijos instituto nariu. 1939 m. priimtas į Žurnalistų sąjungą.
Nuo 1922 m. buvo Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos katedros docentas, nuo 1935 m. – profesorius. 1939 m. jam suteiktas mokslinis daktaro laipsnis. 1940 m. tapo Kauno valstybinio universiteto prorektoriumi, 1942 m. – Lietuvos mokslų akademijos akademiku.
Nuo 1940 m. dirbo Vilniuje. Iki vokiečių okupacijos pabaigos ėjo Lietuvos teisės ir ūkio istorijos instituto direktoriaus pareigas. 1946 m. išrinktas Ekonomikos instituto vyr. moksliniu bendradarbiu. 1945–1950 m. dirbo Kauno universitete, vėliau buvo apkaltintas ir atleistas iš darbo, nes kritikavo kolūkinę santvarką.
Stambesni P. Šalčiaus veikalai – „Tautos ūkis ir kooperacija“ (1934), „Kas yra Lietūkis“ (abu 1938). Paskelbė apie 600 originalių ir verstų publikacijų ir apie 20 liko nespausdinta. Jo kūrybinis palikimas saugomas Vilniaus universiteto ir Kauno apskrities viešojoje bibliotekose, Lietuvos mokslų akademijos centriniame archyve.
Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga išleido „Petras Šalčius: bibliografinė rodyklė“ (Kaunas, 1992), Vincentas Lukoševičius – monografiją „Profesorius Petras Šalčius: jo kooperacinė, pedagoginė ir mokslinė veikla“ (Vilnius, 2004). Išleisti Petro Šalčiaus „Raštai“, 4 t. (Vilnius, 1989–1998), monografijos „Lietuvos žemės ūkio istorija“ ir „Lietuvos prekybos istorija“ (abi Vilnius, 1998).

 • 1994 10 28 Centre, ant namo V. Putvinskio g. 12 iškilmingai atidengta memorialinė lenta: „Čia 1922–1958 m. gyveno žymiausias Lietuvos kooperacijos teoretikas ir praktikas, ūkio istorijos tyrinėtojas, ekonomikos mokslų daktaras profesorius akademikas Petras Šalčius ir rašytoja Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė“.
 • 2004 m. viena Romainių gatvė pavadinta brolių M. ir P. Šalčių vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Parėjo ir Petras. – Iliustr. // Tėviškės žinios – 1993, birž. 19, p. 5.
 3. Kauno miesto mero 1994 03 10 potvarkis Nr. 176.
 4. Kiek daug pamirštų vardų. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, lapkr. 9, p. 9.
 5. Petras Šalčius : [biografija] / Vladas Terleckas. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos bankininkai / Vladas Terleckas. – Vilnius : Lietuvos bankas, 2001. – P. 413–418.
 6. Akademiko Petro Šalčiaus 110 metų gimimo sukaktis / Mindaugas Strukčinskas. – Portr. // Mokslo Lietuva. – 2003, saus. 23, p. 15.
 7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 09 09 sprendimas Nr. T-492.
 8. Kauno, Vilniaus universitetų profesorius Petras Šalčius / Jonas Kirlys // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 6, p. 6.
 9. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 05 04 įsakymas Nr. T-182.
 10. Ekonomikos fakulteto kooperacijos katedros vedėjas ir profesorius Petras Šalčius. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB34726311 [2023 05 23]