Šalkauskis Stasys


[1886 05 16 Ariogaloje (Raseinių r.) – 1941 12 04 Šiauliuose], filosofas, pedagogas, profesorius.

1921–1940 m. gyveno Kaune.

1920 m. Šveicarijoje apgynęs diplominį darbą ir gavęs filosofijos mokslų daktaro laipsnį, grįžo į Lietuvą. Nuo 1921 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose Kaune. 1922 m. buvo Lietuvos universiteto Filosofijos katedros docentas, vėliau – ekstraordinarinis profesorius. Dėstė logiką, estetiką, filosofiją ir pedagogiką, buvo vienas iš Lietuvos katalikų mokslo akademijos (LKMA) steigėjų. 1927 m. išrinktas Ateitininkų federacijos vadu. Nuo 1928 m. buvo ordinarinis profesorius, Pedagogikos katedros vedėjas. 1933 m. tapo LKMA akademiku, 1938–1940 m. – akademijos pirmininkas.
Rašė straipsnius leidiniams „Logos“, „Naujoji Romuva“, „Tiesos kelias, „Židinys“. Pastarąjį 1932–1934 m. redagavo.
Paskelbė studijas „Kultūros-filosofijos metmenys“ (1926), „Visuomeninis auklėjimas“ (1932), „Lietuvių tauta ir ideologija“ ir „Ateitininkų ideologija“ (abu 1933), „Jaunuomenė ir gyvoji dvasia“ (1938). 1939 m. birželio mėnesį išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi.
Okupavus Lietuvą, atleistas iš pareigų, pašalintas iš profesorių ir niekur negalėjo gauti darbo. Jį išlaikė žmona – bibliotekininkė. 1941 m. paskirtas Vilniaus universiteto rektoriumi, tačiau dar nepradėjęs eiti pareigų, mirė Šiauliuose.
110-ųjų filosofo gimimo metinių proga Šiauliuose organizuota mokslinė konferencija, kurios medžiaga paskelbta žurnale „Filosofija. Sociologija“ (1996, Nr. 4). 2006 m. išleistas meninis vokas su jo portretu (dailininkas Antanas R. Šakalys). 2010 m. Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos studentų draugija „Agora“ pradėjo rengti universiteto futbolo turnyrą S. Šalkauskio taurei laimėti. 2011 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 2,90 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Išleisti S. Šalkauskio „Raštai“ (Vilnius, 1990), „Rinktiniai raštai“ (Vilnius, [1992]), serijoje „Filosofijos klasika“ – „Pedagoginiai raštai“ (Kaunas, 1991).
1960 m. užsienyje profesorius Juozas Eretas parengė monografiją „Stasys Šalkauskis, 1886–1941“ (Brooklyn (N.Y.)). Išleista Julijos Šalkauskienės knyga „Į idealų aukštumas : atsiminimai apie prof. Stasį Šalkauskį “ (Vilnius, 1998, 2000), „Mūsų Šalkauskis : [leidinys apie filosofą Stasį Šalkauskį ir jo vardo premijos laureatus]“ (Šiauliai, 2016).

 • 1991 m. įsteigta Stasio Šalkauskio premija už tautos kultūros, meno ir filosofinės minties ugdymą, kas antri metai skiriama jo gimimo dieną (gegužės 16 d.).
 • 1991 m. buvusi Komunos gatvė pavadinta jo vardu.
 • 1996 05 03, minint 100-ąsias gimimo metines, Kauno technologijos universiteto Administravimo fakultete (K. Donelaičio g. 20, II a.) atidengta memorialinė lenta: „Filosofas, pedagogas Stasys Šalkauskis, Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universiteto profesorius, rektorius dirbo šiuose rūmuose 1929–1940 metais“.
 • 2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto teologijos skaityklai (Papilio g. 5) suteiktas filosofo vardas.
 • 2007 m. balandžio mėnesį Kauno aukštesnioji katechetų mokykla, buvusi Religinių studijų kolegija pavadinta Stasio Šalkauskio vardu. 2009 m. ji reorganizuota ir prijungta prie Vytauto Didžiojo universiteto.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto mero 1991 12 13 potvarkis Nr. 2039.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Kauno technologijos universiteto (KTU) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 5. S. Šalkauskio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 152–153.
 6. Šiauliečių Stasio Šalkauskio premija / Apolonija Nistelienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2005, birž. 15, p. 6.
 7. Stasys Šalkauskis : [biobibliografija] / Olga Zimareva. – Portr. // Tarp knygų. – 2006, Nr. 4 (balandis), p. 22–35.
 8. Stasys Šalkauskis: 1886 05 16–1941 12 04 // Lietuvos aidas. – 2006, geg. 17, p. 10.
 9. Stasys Šalkauskis (1886–1941) : XX amžiaus lietuvių filosofas, pedagogas, visuomenės veikėjas. – Iliustr., portr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas Zenonas Rokus Rudzikas … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. – P. 144–145.
 10. Teologijos fakulteto 20 metų retrospektyva / Vytautas Steponas Vaičiūnas // XXI amžius. – 2010, birž. 9, p. 5.
 11. Stasio Šalkauskio kolegija. – Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasio_%C5%A0alkauskio_kolegija [2010 08 18]