Samulevičius Raimundas


[1937 09 25 Kaune – 1981 02 02 Vilniuje; palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune, antkapinio paminklo skulptorius Juozas Šlivinskas, architektas Vladas Mačys], dramaturgas.

1937–1938 m., 1973–1981 m. gyveno Kaune.

Gimė Kaune, bet nuo vienerių metukų augo pas senelę Praulių kaime. Lankė netoliese esančią Jonavos geležinkelio stoties pradinę mokyklą. Baigęs Jonavos vidurinę mokyklą, studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, kurios nebaigė. 1955–1962 m. dirbo bitininku Jonavos rajono kolūkyje, vėliau išvažiavo studijuoti į Maskvą. 1973 m. baigė dramaturgijos studijas M. Gorkio literatūros institute.
1954 m. atspausdinta pirmoji jo pjesė „Studentiška novelė“. Sukūrė daug pjesių, kurios buvo išverstos į kitas kalbas ir statomos tolimiausiose užsienio šalyse, o gimtinėje dažnai buvo nesuprastas ir kritikuojamas. Aktyviai reiškėsi Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus veikloje, dirbo literatūros konsultantu.
Dramaturginis debiutas įvyko Kauno dramos teatre 1964 02 23. Pastatytos jo pjesės: „Studentiška novelė“ (1964, profesionalioje scenoje suvaidinta per 100 kartų), „Paklydęs tarp žvaigždžių“ (1965), „Nenusimink, Tomai“ (1981), „Jeigu pasibels…“ (1967). Inscenizavo: J. Vaižganto „Nebylį“, P. Merime „Lokį“, V. Krėvės „Skirgailą“.
1967 m. dramaturgo pjesė „Jeigu pasibels… Vienos rudens nakties įvykiai“ įvertinta B. Dauguviečio II premija, 1976 m. pjesės „Kaip vėjas laukuos…“ ir „Paukšti, ateik čia!“ – I premija, 1984 m. (po mirties) drama „Karūna ir smėlis“ – I premija.
Po sūnaus žūties neaiškiomis aplinkybėmis Vilniuje, Stasė Samulevičienė parengė spaudai visą jo kūrybinį palikimą. Išleistos knygos: „Ugniakuras pagiry“ (1981), „Erškėtrožės rudenį“ (1985), „Dangus prieš vėtrą“, (1986), „Kanaleto pokštas“ (1987), knyga apie dailininką A. Samuolį „Baltoji obelis“ (1985). Liko nemažas pluoštas originalių jo piešinių.
70-ojo jubiliejaus proga pristatytas filmas apie dramaturgą „Trapūs, lyg nuausti iš rūko“ (2007). Maironio lietuvių literatūros muziejus, kuriame saugomas rašytojo archyvas, išleido jam skirtą bukletą „Raimundui Samulevičiui – 55“ (Kaunas, 1993) ir gausiai iliustruotą leidinuką „Raimundas Samulevičius, 1937–1981“. Danutė Marcinkevičienė parengė leidinį apie R. Samulevičių ir kitus artimuosius „Buvo mylimi – teliks neužmiršti…“ (Kaunas, 2007), 2012 m. – „Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko“.

 • 1989 02 22 mažoje Žaliakalnio gatvelėje, ant namo Vaisių g. 16A buvo atidengta pirmoji atminimo lenta: „Šiame name 1937–1981 m. gyveno ir kūrė rašytojas Raimundas Samulevičius, 1932–1988 m. – Lietuvos TSR nusipelniusi kultūros ir švietimo darbuotoja, liaudies menininkė Stasė Samulevičienė“. 2002 m. pavogta. 2005 02 09 atidengta antroji, šlifuoto granito memorialinė lenta (skulptorius Algimantas Šlapikas): „Šiame name 1937–1981 m. gyveno ir kūrė rašytojas Raimundas Samulevičius, 1932–1988 m. „Šypsenos“ ordininkė, žymi tautodailininkė Stasė Samulevičienė.
 • 2012 10 25 vienai Kauno gatvei suteiktas S. ir R. Samulevičių vardas, kuris 2015 12 29 pakeistas Pietų gatvės pavadinimu. 2016 05 03 naujai gatvei Rokuose suteiktas Samulevičių pavadinimas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto LDT VK 1989 07 14 potvarkis Nr. 282.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Raimundo Samulevičiaus garbei / Danutė Marcinkevičienė // Kauno diena. – 1995, kovo 25, p. 5.
 4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 01 26 įsakymas Nr. A-241.
 5. Buvo gabus ir perspektyvus dramaturgas / Danutė Marcinkevičienė // XXI amžius. – 2006, vas. 1, p. 6, 16.
 6. Dramatiškas dramaturgo likimas: 25 metai neišsklaidė abejonių ir tebedengia tragišką rašytojo Raimundo Samulevičiaus žūtį / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, vas. 4, p. 11, 13.
 7. Atminimo salelė Žaliakalnyje: Vaisių gatvėje atidengtos atminimo lentos, primenančios kūrybingą Samulevičių giminę / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, vas. 10, p. 18.
 8. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 10 25 sprendimas Nr. T-573.
 9. Naujausi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Kauno diena. – 2012, lapkr. 2, p. 16.
 10. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 12 20 sprendimas Nr. T-737.
 11. Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko : [atsiminimai apie Antaną Samuolį, Stasę Samulevičienę ir Raimundą Samulevičių] / Danutė Marcinkevičienė. – Kaunas, 2012. – P. 8.
 12. Naujausi Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai // Kauno diena. – 2013, saus. 4, p. 16.
 13. Po išpuolio rašytojo kapas liko be skulptūros / Vygandas Trainys. – Iliustr. – Krašto žinios // Lietuvos rytas. – 2013, rugpj. 27, p. 17.
 14. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 12 29 sprendimas Nr. T-740.
 15. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 05 03 sprendimas Nr. T-212.
 16. Pavadinimui surado gatvę / Aušra Garnienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, geg. 3, p. 3.
 17. Raimundas Samulevičius. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805582/155851246 [2023 05 05]