Samuolis-Samulevičius Antanas


[1899 06 03 Puišiuose (Raseinių r.) – 1942 02 09 Leisine (Šveicarija), kapas nerastas], dailininkas (tapytojas).

1901–1936 m. gyveno Kaune (išskyrus Pirmojo pasaulinio karo metus).

1901 m. su tėvais atvyko gyventi pas senelius į Kauną. Čia ir užaugo. 1914 m. pasitraukęs į Rusiją, mokėsi geležinkelininkų mokykloje. 1918 10 27 grįžo į Kauną. 1919–1921 m. tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje pradėjo lankyti piešimo kursus Liaudies namuose. 1922–1928 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, talkininkavo statant jos rūmus. Buvo vienas iš gabiausiųjų J. Vienožinskio mokinių. Uždarbiavo retušuodamas portretus. 1925 m. vasarą su A. Tamošaičiu dekoravo Vandžiogalos (Kauno r.), Kunigų seminarijos ir kitas bažnyčias. Jam teko išlaikyti senelę, motiną ir sesutę.
1929 m. baigė Kauno meno mokyklą, tapybos studijų klasę. Norėjo mokytis užsienyje, bet svajones pakoregavo lėšų stoka ir studentų riaušės. Nuo 1930 m. dalyvavo „Nepriklausomųjų dailininkų draugijos“, „Ars“ grupės (kuriai priklausė 1932–1934 m.) ir kitų judėjimų parodose Pabaltijyje. 1935 m. įstojo į Lietuvių dailininkų sąjungą.
Sirgo džiova. Nuo 1933 m. gydėsi tuberkuliozės sanatorijoje Aukštojoje Panemunėje. 1939 m. išvyko gydytis į Šveicariją, iš kurios nebegrįžo.
Sukūrė šešiasdešimt drobių: peizažų, portretų, natiurmortų. Garsiausi jo paveikslai: „Skurdas“ (1929), „Moteris su vaiku“ (1930), „Priemiestis“ (1931), „Baltoji obelis“ (1932), „Saulėgrąžos“ (1933), „Autoportretas su teptukais“ ir kt. Kūriniai saugomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.
Skulptorius Juozas Mikėnas sukūrė savo bičiulio A. Samuolio biustą ir bareljefą.
Išleisti jam skirti leidiniai: „Antanas Samuolis: 24 reprodukcijos“ (Vilnius, 1967), „Dailininko Antano Samuolio kūrinių parodos katalogas“ (Kaunas, 1974), „Antano Samuolio kūrybos parodos, skirtos 80-osioms metinėms pažymėti, katalogas“ (Kaunas, 1979).
Raimundas Samulevičius parašė knygą „Baltoji obelis: apybraiža apie dailininką A. Samuolį“ (Vilnius, 1985). Menotyrininkas Viktoras Liutkus išleido monografiją „Antanas Samuolis“ (Vilnius, 2006). Danutė Marcinkevičienė apie J. Tumą-Vaižgantą, A. Samuolį ir garsius jo giminaičius parengė leidinį „Buvo mylimi – teliks neužmiršti…“ (Kaunas, 2007), 2012 m. – „Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko“.

 • 1967 m. Žaliakalnyje, ant namelio Vaisių g. 16 buvo atidengta pirmoji atminimo lenta: „Šiame name nuo 1898 iki 1942 metų gyveno dailininkas Antanas Samuolis-Samulevičius“. 2002 m. lenta dingo. 2005 02 09 atidengta antroji memorialinė lenta (skulptorius Algimantas Šlapikas): „Šiame name 1901–1939 m. gyveno ir kūrė dailininkas Antanas Samulevičius-Samuolis“.
 • Nuo 1994 m. Kaune vyksta tarptautiniai dailininkų simpoziumai (plenerai), skirti A. Samuolio atminimui.
 • 2012 m. vasarą Žaliakalnyje, Darbininkų ir P. Dovydaičio gatvių sankirtoje, esančiam skverui suteiktas Antano Samulevičiaus-Samuolio vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 2. Antanas Samuolis. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė – Vilnius, 1984. – P. 117–118.
 3. Namai, kuriuose gyvena mistika ir menas / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1997, rugs. 3, p. 17.
 4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 01 26 įsakymas Nr. A-241.
 5. Lentos primins garsiąją giminę / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, vas. 10, p. 24.
 6. Antano Samuolio tapybinė ekspresija / Antanas Andrijauskas. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Logos. – 2008, Nr. 54, p. 121–138.
 7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 06 28 sprendimas Nr. T-320.
 8. Kas geriau: lentelė ar stipendija? / Violeta Juodelienė. – Portr. – Rubrika: Žvilgsnis. Redakcijos skiltis // Kauno diena. – 2012, birž. 30, p. 6.
 9. Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko : [atsiminimai apie Antaną Samuolį, Stasę Samulevičienę ir Raimundą Samulevičių] / Danutė Marcinkevičienė. – Kaunas, 2012. – P. 8, 50, 54–55.
 10. Nuotrauka. Dailininkas A. Samuolis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805354/130000003488016?searchId=84705712 [2023 05 05]