Šileika Jonas


[1883 07 02 Jadagonyse (Kauno r.) – 1960 10 27 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], tapytojas, pedagogas, profesorius.

1921–1960 m. gyveno Kaune, išskyrus 1940–1941 m., kai dirbo Vilniuje.

Gimė ir užaugo Kauno rajone. Pradžios mokyklą baigė Mikituose. Jo mama ir senelis buvo garsūs audėjai. Piešti pamokė tėvo brolis – kaimo puodžius.
1900 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV). Užsienyje mokėsi įvairiose meno mokyklose, palaikė ryšius su Lietuvių dailės draugija, nuo 1909 m. dalyvavo jos rengiamose parodose.
1921 m. grįžęs į Lietuvą, iškart įsitraukė į dailės gyvenimą. 1922–1940 m. buvo Kauno meno mokyklos, 1941–1951 m. – Taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto dėstytojas, nuo 1944 m. – profesorius.
Tapė portretus, tėviškės vaizdus, dalyvavo parodose. Išugdė kelias menininkų kartas. Kaune surengė 4-ias personalines parodas (1958, 1959, 1973, 1983). Domėjosi savo krašto istorija. Kai kurias legendas laikė tikrais įvykiais. Nutapė apie 100 darbų: Maironio (1923), J. Basanavičiaus, J. Naujalio (abu 1924), B. Dauguviečio (1927) ir kt. portretus, peizažus „Nemuno slėnis ties Jundakalniu“ (1922), „Žiema Kaune“ (1924), „Kaunas iš Žaliakalnio“ (1937), „Kaunas ties Marvele“ (1943), „Kaunas ties Aleksotu“ (1956) ir kt. Jo kūriniai saugomi įvairiuose muziejuose, įstaigose ir asmeninėse kolekcijose.
1928 m. apdovanotas Nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejiniu medaliu.
Vokiečiams traukiantis iš Kauno, saugojo nespėtą išgrobstyti Meno mokyklos turtą.
1947 m. gavo Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo, 1958 m. – nusipelniusio liaudies dailininko vardą.
Išleistas „LTSR liaudies dailininko profesoriaus J. Šileikos 75 metų amžiaus sukakčiai paminėti dailės darbų parodos katalogas“ (Kaunas, 1958), 15 atvirukų rinkinys „Jonas Šileika“ ir 16 reprodukcijų aplankas (abu Vilnius, 1971).

 • 1924 04 11 Meno mokyklos direktoriui mokiniai įteikė marmurinę atminimo lentą su užrašu „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / Justinui Vienožinskiui / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip – pat / pirmajai Mokytojų tarybai / P. Čiurlioniui, V. Didžiokui, A. Galdikui, / P. Galaunei, P. Kalpokui, J. Šileikai, / K. Škleriui ir Ign. Šlapeliui. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / tariame širdingą ačiu. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio II d.“, kuri ir dabar puošia Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto (A. Mackevičiaus g. 27) 2-ajame aukšte esančios salės sieną.
 • 1928 m. Žaliakalnyje tapytojas pasistatė namą Žalioji g. 31. Aštuntajame dešimtmetyje ant jo buvo pritvirtinta memorialinė lenta: „Šiame name 1928–1960 m. gyveno dailininkas Jonas Šileika“. Lenta dingo.
 • 2015 08 15 šalia Jadagonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų koplyčios atidarytas menininkų kalnelis, kuriame pašventintas skulptoriaus Adolfo Teresiaus sukurtas atminimo kryžius iš čia kilusiam dailininkui atminti.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. K. B. Lietuvos Meno Mokyklos iškilmės // Lietuva. – 1924, bal. 14, p. 5.
 2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 3. Jonas Šileika. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 124–125.
 4. Jonas Šileika. – Iliustr. // Novužės krašto vaikai / Bernardas Aleknavičius, Vincentas Aleknavičius. – Marijampolė, 1999. – [D.] 2, p. 66–67.
 5. Ankstyvoji Jono Šileikos kūryba (1907–1914) / Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Acta Academiae Artium Vilnensis. – [T.] 45, Iš šimtmečio perspektyvos : XX a. pradžios Lietuvos dailė = Lithuania’s art at the beginning of the 20th century from this centenary’s perspective : straipsnių rinkinys / sudarytojas Vidmantas Jankauskas. – 2007. – P. 89–99.
 6. Kitoks Jonas Šileika – ką byloja menininko užrašai / Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – Turinys: Pedagoginė veikla ir kolegų vertinimai; Lietuviškumo išsaugojimo ir puoselėjimo tema; Filosofinės-estetinės menininko pažiūros; Išvados // Acta Academiae Artium Vilnensis. – [T.] 49, Moderniosios Lietuvos dailės ištakos: Kauno meno mokykla = The origins of modern art of Lithuania: Kaunas school of arts : straipsnių rinkinys / sudarytoja Raimonda Kogelytė-Simanaitienė. – 2008. – P. 79–95.
 7. Jadagoniuose iškils paminklas tapytojui J. Šileikai. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2015, geg. 11, p. 11.
 8. Per Žolinę atidarytas menininkų kalnelis / Zenonas Rakauskas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2015, rugs. 4, priedas „Abipus Nemuno“, p. 3.
 9. Žalioji g. 31. – Prieiga per internetą: http://www.archimede.lt/kaunas/pastatas/860 [2022 09 13]
 10. Dailininkas, Kauno meno mokyklos bendrojo skyriaus piešimo dėstytojas Jonas Šileika savo studijoje. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805180/20000006389460 [2023 05 24]