Šimkus Jonas


[1873 04 25 Sūrupyje (Telšių r.) – 1944 06 04 Maironiškiuose (Kauno m.), palaidotas Kauno senosiose kapinėse, vėliau kapas perkeltas į Petrašiūnų kapines], chemikas, ekonomistas, ministras, rektorius, profesorius.

1918–1944 m. gyveno Kaune.

1918 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą. 1918 12 26–1919 03 12 buvo II ministrų kabineto ir 1919 04 12–1919 10 07 IV ministrų kabineto prekybos ir pramonės ministras, 1921 04 11–1922 02 02 – VI ministrų kabineto krašto apsaugos ministras.
1922 02 13 Lietuvos vyriausybės paskirtas universiteto ordinariniu profesoriumi ir pirmuoju Lietuvos universiteto rektoriumi (iki 1923 09 01). 1922–1940 m. – Organinės chemijos technologijos katedros vedėjas, dėstytojas, pasižymėjo moksline ir organizacine veikla. Profesorius buvo vienas pirmųjų Lietuvos mokslininkų ir pedagogų, kurie gilinosi į vadybą ir administravimą.
1924 m. buvo Lietuvių-latvių draugijos pirmininkas, 1926–1940 m. – Norvegijos garbės konsulas, 1931 m. – vienas Lietuvos psichotechnikos ir profesinės orientacijos, Mokslinės vadybos ir kitų draugijų steigėjas, vienas lietuvių verslininkų sąjūdžio pradininkų.
Parašė: „Cheminė technologija, I d., Kuras ir vanduo“ (1923), „Chemijos karas“ (Kaunas, 1928), „Psichotechnika ir jos reikšmė darbo tvarkymui = La science psychotechnique et son importance dans l’organisation scientifique du travail“ (Kaunas, 1928), „Priešdujinė apsauga“ (1928), „Privatinis ūkio mokslas“ (Kaunas, 1931), „Kaučukas“ (Kaunas, 1933), daug rašė cheminės technologijos, psichotechnikos, verslo, ekologijos ir kitais klausimais „Technikoje“, „Lietuvos ūkyje“, „Kosmos“, „Logos“ ir kt.

 • 1989 02 15 Antano Sniečkaus politechnikos instituto Organinės technologijos katedroje (dab. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete, Radvilėnų pl. 19) atidengtas Jonui Šimkui skirtas bareljefas (skulptorius Vladas Žuklys). 1998 m. Kauno technologijos universiteto Organinės technologijos katedros Polimerų chemijos laboratorija pavadinta profesoriaus J. Šimkaus vardu.
 • 2003 04 25, minint profesoriaus 130-ąsias gimimo metines, Vytauto Didžiojo universitete (K. Donelaičio g. 52, 422 a., IV a.) buvo atidaryta jo vardo auditorija.
 • 2013 05 16 ant namo Nepriklausomybės a. 7 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Jonas Venckūnas) su užrašu: „Šiame pastate 1933–1940 m. veikė Norvegijos Karalystės konsulatas, kuriam vadovavo prof. Jonas Šimkus (1873–1944), pirmasis Lietuvos universiteto Kaune rektorius, Lietuvos Respublikos prekybos ir pramonės ministras“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Pirmajam rektoriui atminti / Jonas Bačiulis // Kauno tiesa. – 1989, kovo 17, p. 7.
 2. Profesoriui Jonui Šimkui – 125 / Pranas Buckus. – Portr. // Voruta. – 1998, bal. 18, p. 7.
 3. Pirmasis Lietuvos universiteto rektorius / J. V. Gražulevičius // Kauno diena. – 1998, bal. 21, p. 32.
 4. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 02 08 įsakymas Nr. A-465.
 5. Pirmojo rektoriaus auditorija / Živilė Jokubauskienė // Darbai ir dienos. – 2003. – [T.] 34, p. 350–351.
 6. Jono Šimkaus gimimo metinės / Tomas Pabedinskas. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2003, geg. 3, p. 3.
 7. Atminimo lenta prie buvusio Norvegijos konsulato / Danutė Marcinkevičienė // XXI amžius. – 2013, geg. 31, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 2.
 8. Paminėtos prof. Jono Šimkaus gimimo metinės. – Iliustr. // Universitas Vytauti Magni. – 2003, Nr. 4, gegužė–birželis (Nr. 4), p. 17.
 9. Žemaitis, kūręs ir universitetą, ir krašto apsaugą / Janina Bucevičė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, kovo 4, priedas „Santaka“, p. 6–7.