Šimoliūnas Jonas

 

[1878 05 21 Jusėnuose (Panevėžio r.) – 1965 02 11 Čikagoje (JAV)], statybos inžinierius, profesorius, visuomenininkas.

1919–1944 m. gyveno Kaune.

1918 m. vadovavo Lietuvių evakuacijos komitetui ir iš suomių gautu laivu pargabeno apie 2000 karo pabėgėlių. Grįžęs į tėvynę, pirmajame Lietuvos ministrų kabinete buvo susisiekimo ministerijos valdytojas. 1918 12 26–1919 06 12 vadovavo Susisiekimo ministerijos darbui. Su kitais įsteigė Lietuvos komercinį banką. Martynui Yčui išvykus, ėjo susisiekimo ministro pareigas ir evakavo valstybines įstaigas iš Vilniaus į Kauną.
Įsteigė Kelių ir geležinkelių valdybą, Jachtklubą (1921) ir buvo pirmasis jo komandoras. Vadovavo Lietuvos technikų draugijai. Buvo Lietuvių-suomių, Lietuvių-švedų, Lietuvai pagražinti draugijų narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pareigūnas. Organizavo priėmimą ir apsaugą iš JAV atvykusiai karinei Maitinimo komisijai, kai buvo nušautas sargybinis Pranas Eimutis.
1920–1922 m. – Aukštųjų kursų Technikos skyriaus vedėjas ir lektorius. Įsikūrus Lietuvos universitetui, ėjo ekstraordinarinio profesoriaus pareigas, vadovavo Statybos katedrai, dėstė kelių, hidrotechnikos įrengimų, tiltų, uostų statybos disciplinas, rūpinosi jaunųjų dėstytojų rengimu, buvo vienas iš lietuviškos techninės literatūros ir terminologijos kūrėjų.
1924–1936 m. ėjo Susisiekimo ministerijos vyr. inspektoriaus ir Klaipėdos bei Šventosios uostų statybos viršininko pareigas.
Išleido knygas „Šventosios uostas: istorija, ekonominė reikšmė, uosto statyba“ (1933) ir „Klaipėdos uostas“ (1939).
1928 m. apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio, 1936 m. – Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinais.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. – į JAV. 1949–1960 m. vadovavo Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai.
Jurgis Gimbutas parengė knygą „Jonas Šimoliūnas : inžinierius, valstybininkas, profesorius“ (Chicago (Ill.), 1988).

  • 1995 m. Aleksoto mikrorajono gatvė, susikertanti su Kalkinės ir S. Kolupailos gatvėmis, pavadinta J. Šimoliūno vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Lietuvos albumas : [Lietuvos Respublikos kūrėjų, kultūros ir meno darbuotojų atvaizdai ir biografijos] / [sudarė Janina Markevičaitė ir Liudas Gira]. – [Kaunas] : [s.n.], [1921]. – P. 63.
  2. Kauno miesto mero 1995 04 06 potvarkis Nr. 233.
  3. Jonas Šimoliūnas ir jo knyga „Šventosios uostas“ / Audra Lukauskaitė. – Portr. // Vakarinė Palanga. – 1998, geg. 20–23, p. 6.
  4. J. Šimoliūno g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 155.
  5. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 10 16 sprendimas Nr. T-520.
  6. Šimoliūnas Jonas : I vyriausybės Susisiekimo ministerijos valdytojas : II vyriausybės Susisiekimo ministerijos laikinasis viceministras ir tos ministerijos valdytojas : III vyriausybės Susisiekimo ministerijos valdytojas / Algis Bitautas. – Portr. – Bibliogr. str gale // Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas / Mindaugas Tamošaitis, Algis Bitautas, Artūras Svarauskas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016. – P. 421–424.
  7. Jonas Šimoliūnas. – Portr. – Bibliogr. išnašose // Kelininkai, susiję su Lietuva / Asociacija „Lietuvos keliai“. – Vilnius : [BMK leidykla] : Asociacija „Lietuvos keliai“, 2016. – P. 662–666.