Simonaitytė Ieva


[1897 01 23 Vanaguose (Klaipėdos r.) – 1978 08 27 Vilniuje], rašytoja.

1939–1963 m. gyveno Kaune.

1935 m. kaip liudytoja dalyvavo Kaune vykusioje Klaipėdos nacionalsocialistų byloje. Dažnai tekdavo atvažiuoti į Kauną leidžiant „Aukštujų Šimonių likimą“ (1935), už kurį jai 1936 02 16 iškilmingai Valstybės teatre įteikta Valstybinė premija. 1938 m. priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą.
1939 m. Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, persikėlė gyventi į Kauną. Laikinai prisiglaudė pas Sofiją Čiurlionienę, vėliau apsigyveno Žaliakalnyje. Dirbo Maitinimo valdyboje mašininke ir vertėja. Įskųsta trumpam pateko į kalėjimą.
Kai atvažiuodavo pastorius, lankydavosi Evangelikų bažnyčioje. Gyveno uždarai, tačiau šiltai sutikdavo į Kauną atvykusius klaipėdiškius. Vokiečių okupacijos metais buvo persekiojama, jos knygos išimtos iš knygynų ir bibliotekų. Prisiekė nerašyti, kol okupantai paliks Lietuvą. Gydėsi Birštone ir Kauno klinikose. Pokario metais bendravo su kitais rašytojais, dalyvaudavo literatūros vakaruose, buvo renkama į Kauno miesto tarybą.
Lietuvių prozoje ji yra žymiausia Mažosios Lietuvos gyvenimo vaizduotoja. Kaune ji rašė apysakas, išleido romaną „Be tėvo“ (1941). Čia užbaigtas jos dvidešimties metų darbas – „Vilius Karalius“ (t. 2, 1956), kuris 1958 m. premijuotas valstybine premija, išleisti Raštai, 6 t. (1958), parašyta autobiografinė trilogija „…O buvo taip“ (1960) ir kt.
1963 m. persikėlė į Vilnių.
1965 m. jai suteiktas Lietuvos liaudies rašytojos vardas.
1970 m. sukurtas dokumentinis filmas „Ieva Simonaitytė“ (režisierius Robertas Verba). 1997 m., pažymint 100-ąsias gimimo metines, serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas 0,5 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė). 2017 m. sukurta dokumentinė apybraiža „Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja“ (scenarijaus autorė Ingrida Daraškevičiūtė). 125-osioms gimimo metinėms Mažosios Lietuvos istorijos muziejus sukūrė filmą „Ievos Simonaitytės būties ženklai Vanaguose“ (2022). 2017-ieji ir 2022-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais.
Roma Dambrauskaitė-Brogienė išleido monografiją „Ieva Simonaitytė“ (Vilnius, 1968), Vytautas Kubilius – „Ievos Simonaitytės kūryba: monografija“ (Vilnius, 1987). Ona Pajedaitė parengė rašytinį ir fotografuotą portretą „Ji buvo Simonaitytė: albumas“ (Vilnius, 1997). Gargždietis Vytautas Rimavičius parengė net 8-is prisiminimų, nuotraukų ir eilėraščių leidinius (1990–1996), skirtus rašytojai. Profesorius Domas Kaunas išleido knygą „Klaipėdiškė: susitikimų ir pokalbių su Ieva Simonaityte užrašai“ (Vilnius, 1997), Edita Barauskienė – „Vyžeikių karalienė: pasakojimai apie Ievą Simonaitytę“ (Vilnius, 1998), Bernardas Aleknavičius – gausiai fotografijomis iliustruotą prisiminimų knygą „Vakarė žvaigždė“ (Klaipėda, 1998). 2018 m. išleista knyga „Aš esu Etmės Evė : Ieva Simonaitytė amžininkų atsiminimuose, liudijimuose ir mintijimuose“ (sudarytojas Domas Kaunas, Vilnius), 2021 m. – Editos Barauskienės „Kovingoji Ėvė : kaip Ieva Simonaitytė gynė lietuviškumą ir gentainius“ (Klaipėda), 2022 m. – „Ieva Simonaitytė : archyvai“ (Kaunas).

  • 1992 01 23, minint 95-ąsias gimimo metines, Žaliakalnyje ant „rašytojų namo“ Dainavos g. 5/Dzūkų g. 3 atidengta memorialinė lenta su horeljefu (skulptorė Danutė Danytė-Varnauskienė, architektas Juozas Valentukonis): „Šiame name 1940–1963 m. gyveno rašytoja Ieva Simonaitytė“.
  • 2022 05 24 naujai Kauno gatvei suteiktas I. Simonaitytės vardas.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto LDT VK 1988 05 25 potvarkis Nr. 173 p.
  2. Žaliakalnyje, kur gyveno klasikė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1992, saus. 24, p. 1.
  3. Ieva Simonaitytė /1897–1978/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 156–157.
  4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. T-257 „Dėl I. Simonaitytės gatvės pavadinimo suteikimo“.
  5. Rašytojos namas toliau nyksta / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, saus. 21, p. 1, 3.
  6. I. Simonaitytė – vieniša uola staugiančios jūros pakrantėje / Kristina Dambrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, vas. 18, priedas „Santaka“, p. 4–5.
  7. Rašytojos atminimui – jos būties ženklų paieškos / Aušra Kavaliauskienė. – Iliustr. // Durys. – 2022, Nr. 5 (gegužė), p. 42–47.
  8. Nuotrauka. I. Simonaitytė. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805354/544064177 [2023 05 10]