Šimonis Kazys


[1887 08 25 Starkonyse (Kupiškio r.) – 1978 06 05 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, jo atminimui 1981 m. pastatyto medinio stogastulpio dailininkas Algirdas Pakeliūnas], dailininkas.

1907–1909 m., 1918–1926 m., 1928–1978 m. gyveno Kaune.

1907 m. mokėsi „Saulės“ mokytojų kursuose. Piešimo ir tapybos – pas Tadą Daugirdą ir Adomą Varną. 1918 m. apsigyveno Kaune. 1920–1921 m. dėstė „Aušros“ gimnazijoje ir J. Damijonaičio mokytojų kursuose.
Piešė lietuviškus ornamentus, rinko liaudies meną. Nuo 1920 m. rengė parodas šalyje ir užsienyje, aktyviai dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų draugijos veikloje. Nuo 1934 m. buvo Kauno meno mokyklos bibliotekininkas, vėliau – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto muziejaus vedėjas. 1951–1959 m. dirbo Kauno politechnikos instituto Architektūros katedros laborantu, dėstė piešimą.
Sukūrė apie 2000 grafikos ir tapybos darbų, iliustravo knygas. Kūrė peizažus, portretus, ekslibrisus, plakatus, pašto ženklus, spektaklių dekoracijas. Surengė 47 personalines parodas. Jo paveikslai puošė Maironio, Vydūno ir kitų žymių žmonių namus. Istorinę ir meninę vertę turi jo senovės architektūros ir meno paminklų piešiniai. Mėgiama tema – piliakalniai.
Dailininko darbai visada žavėjo plačiuosius visuomenės sluoksnius, ypač Amerikos lietuvius. Didelė kūrinių dalis saugoma Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, nemažai – kraštotyros muziejuose ir pas privačius asmenis. Dailininkas rinko lietuvių liaudies meno pavyzdžius, rašė straipsnius etnografijos klausimais. Kolekcionavo įrašus apie Lietuvą, padarytus iki XV a., spaudos draudimo laikų knygas.
Parašė poetinės prozos knygą „Girių giesmės“ (1936) ir atsiminimus „Gyvenimo nuotrupos“ (1959, 1966). Bibliografinėmis retenybėmis tapo reprodukcijų albumai „Kazio Šimonio kūryba“ (Marijampolė, 1938) ir „Senasis Kaunas“ (Kaunas, 1967). Sudaryta 13 jo atvirukų aplankų (1967, 1975) ir 12-os atvirukų rinkinys „Lietuvos rašytojų portretai“ (Kaunas, 1997)“.
Danutė Jedzinskienė išleido monografiją „Kazys Šimonis“ (Vilnius, 1986). 1997 m. surengta jubiliejinė kūrybos paroda, išleistas katalogas „Kazys Šimonis, 1887–1978“ (Kaunas, 1997). Menotyrininkė Nijolė Tumėnienė sudarė reprodukcijų albumą „Kazys Šimonis“ (Vilnius, 2006), poetas R. Keturakis parengė: dailininko poezijos rinkinį „Kas tu esi?“ (Kaunas, 2006), „K. Šimonis – sakmės, poezija, poetinė proza“ (Kaunas, 2007), Kazys Šimonis „Istoriniai ir etnografiniai užrašai“ (Kaunas, 2009). 2015 m. išleista knyga „Kazys Šimonis. Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai“ (Kaunas).

 • 1985 m. ant namo Kęstučio g. 68 prikabinta pirmoji atminimo lenta. 1992 m. lenta nuplėšta. 1996 01 25 atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Vladas Žuklys, architektas Jonas Lukšė). 2014 m. lenta atnaujinta: „Šiame name 1965–1978 m. gyveno žymus dailininkas Kazys Šimonis“.
 • [1997] m. įkurtas Kazio Šimonio paramos fondas, siekiantis surinkti ir publikuoti visą dailininko palikimą. Rengiami jo vardo Aukštaitijos menininkų parodos-konkursai.
 • 2007 12 11, minint 120-ąsias gimimo metines, prie Kauno technologijos universiteto IX rūmų (Studentų g. 48) atidengta memorialinė lenta (skulptorius Arūnas Sakalauskas): „1951–1959 metais universiteto (Kauno politechnikos instituto) Architektūros katedroje dirbo Kazys Šimonis (1887–1978), dailininkas, rašytojas, mąstytojas / Fundatoriai / K. Šimonio paramos fondas / Pasaulio lietuvių centras / UAB „Sanistal“ / 2007 08 25“.
 • 2008 m. jo vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kazys Šimonis. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. P. 126–127.
 2. Rastas paveikslas tarsi ant sparnų parskrenda / Ramutis Navardauskas // Diena. – 1995, geg. 20, p. 12.
 3. Kauno miesto mero 1996 01 15 potvarkis Nr. 30.
 4. Dailininkas, poetas, kurio mūza – Lietuva / Danguolė Mačionienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2003, rugpj. 13, p. 6.
 5. Kaziui Šimoniui : [eilėraštis] / J. V. Nistelis // XXI amžius. – 2003, rugpj. 13, p. 6.
 6. Autoportretas = Self-portrait : [1927, tempera : spalvota reprodukcija / Kazys Šimonis]. – Gretut. tekstas liet., angl. // Lietuvos valstybės kūrėjai. – T. 2, XX a. pirmosios pusės portretai = Portraits from the first half of the 20th century : [dailės paroda, Vilnius, Radvilų rūmai, 2003 liepos 6 – spalio 15], p. 97.
 7. Prezidentas pagerbė dailininką. – Iliustr. // 15 min. – 2007, gruod. 3, p. 3.
 8. Įamžintas Kazio Šimonio atminimas / Violeta Gedminienė. – Iliustr. // Studijų aidai. – 2007, gruod. 20, p. 1, 8.
 9. Dėl duonos kąsnio dailininkas savo principų neišdavė / Vėjūnė Inytė. – Portr. // Laikinoji sostinė. – 2007, gruod. 29, p. 9.
 10. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 07 17 sprendimas Nr. T-361.
 11. K. Šimonio svajų miražai / Aistė Praškevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, rugs. 14, priedas „Santaka“, p. 1.
 12. Iš serijos „Kultūros ir meno veikėjai“. Dail. Kazys Šimonis. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-541779840 [2023 05 24]