Šiugždinis Vaclovas


[1911 08 16 Kaune – 1988 11 22 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse], pedagogas, poetas, vertėjas.

1911–1988 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1921 m., šeimai sugrįžus į Lietuvą, V. Šiugždinis mokėsi „Vyturėlio“ pradinėje mokykloje. 1932 m. baigė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnaziją suaugusiems. 1925–1933 m. „Spindulio“ spaustuvėje dirbo raidžių surinkėju, 1933–1938 m. – korektoriumi. 1933–1934 m. mokėsi Karo mokykloje.
1938–1940 m. dirbęs Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoju, o vokiečių okupacijos metais buvęs jos direktoriumi, slėpė žydų tautybės moterį ir jos vaiką, kuriuos naktimis vesdavo pasivaikščioti ant gimnazijos stogo. Nuo 1932 m. studijavo romanistiką Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Gavęs stipendiją, 1938–1939 m. tobulinosi Nansi ir Bezansono (Prancūzija) universitetuose, įgijo teisę mokyti prancūzų kalbos ir literatūros. 1939–1971 m. mokytojavo Kauno ir kitų miestų mokyklose, dėstė finansiniame technikume, mokytojų seminarijoje ir kt. Nuo 1944 m. dirbo leidyklose.
Buvo poliglotas. Vertė iš prancūzų, ispanų, lenkų, rusų, lotynų, graikų kalbų poezijos ir prozos kūrinius, dramos veikalus. Išskirtinę vietą vertėjo palikime užėmė poeto Oskaro Milašiaus kūryba, kurios vertimams jis paskyrė paskutinius dešimt gyvenimo metų.
1936 m. išleistas pirmasis V. Šiugždinio poezijos rinkinys „Amžini stabai“ (Kaunas). 1998 m. pasirodė antroji poezijos knyga „Stabai sudužo“ (Kaunas).

 • 2009 m. Žaliakalnyje, ant namo Tulpių g. 10, dukros Dalios Loretos Šiugždinytės iniciatyva, atidengta atminimo lenta: „Čia gyveno / Šiugždiniai / Vaclovas nuo 1980–1988 m. / mokytojas, poetas, vertėjas / Vanda nuo 1980–2009 m. / mokytoja, vertėja“.
 • 2013 02 07 vienai iš Kauno gatvių Šilainių mikrorajone suteiktas V. Šiugždinio vardas.
 • 2014 02 17 ant pastato Laisvės al. 101 atidengta memorialinė lenta (skulptorius Danielius Sodeika): „Šiame name 1942–1980 m. gyveno poetas, vertėjas, mokytojas Vaclovas Šiugždinis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Šiugždinis Vacys (Vaclovas) (1911 08 16–1988 11 22). – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 7. – 2007,  p. 311.
 2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 02 07 sprendimas Nr. T-43.
 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 10 28 įsakymas Nr. A-2908.
 4. Chrestomatiniai Kauno žmonės / Kęstutis Navakas. – Portr. – Rubrika: Kitoks žvilgsnis // Kauno diena. – 2011, spal. 15, p. 6.
 5. Sukanka 100 metų, kai gimė poetas, vertėjas Vaclovas Šiugždinis (1911–1988) : [bibliografija] // Tarp knygų. – 2011, Nr. 6, p. 44.
 6. Vaclovo Šiugždinio dukros Elonos Šiugždinytės informacija (2013 02 02 ir 04).
 7. Atminimo lenta poetui, vertėjui, mokytojui Vaclovui Šiugždiniui // XXI amžius. – 2014, vas. 14, p. 16.
 8. Atidengta memorialinė lenta vertėjui, poetui, mokytojui Vaclovui Šiugždiniui / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2014, vas. 20–26 (Nr. 7), p. 4.
 9. Atminimo lenta poetui – pagarba atsparumo misijai / Livija Šiugždienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, vas. 28, p. 16.
 10. Prisiminimų vaivorykštė, nušvitusi virš mokytojo / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 28, priedas „Santaka“, p. 6–7.